ЦЕНТРАЛНИЯТ ВОЕНЕН КЛУБ В СОФИЯ

ПРЕЦИЗИРАНЕ НА ДАННИТЕ

В изследователската си работа по история на архитектурата и градоустройството на София, както и конкретно, при изследване биографията на архитект Вацлав Колар, се сблъскваме с натрапчиво разпространяване на неверни данни за авторството  на проекта, за времето на изграждането, за декорацията, както и за датата на откриването на една от най-представителните и достолепни сгради на София, каквато е Военният клуб.

Така например, като автори на проекта се сочат, освен действителният автор, архитект Вацлав Колар (с псевдонимите Адолф, Антонин, Ян и други), още и архитектите Никола Лазаров и Фридрих Грюнангер. А датата на откриването варира в широки граници – от 1899 до 1907 г.

Дори на официалния сайт на Софийска община пише: „Чешкият архитект Адолф Вацлав Колар прави проект на сграда за Военен клуб….. Достолепната сграда се строи в периода 1895 – 1897 г. Проектът е доусъвършенстван от архитект Никола Лазаров. През 1907 г. клубът е напълно готов.“[1]


[1] Сградата на Военния клуб в София – В: Столица.bg: https://stolica.bg/sofia-tur/arhitekturni-pametnitsi/sgradata-na-voenniya-klub-sofiya   

Каква е истината

По сведения на генерал Никола Иванов, министър на войната (1896 – 1899): „Проектът се работи от 1885г. Одобрен е от „старшинския съвет“ и през 1896г. се пристъпва към строителството на Клуба. При полагане на основния камък се извършва водосвет, подписва се акт, който се зазижда в основите му. Строителството продължава повече от две години и се завършва едва в началото на 1899г.[2]


[2] Виж моя публикация: „Коригиране на данните за строежа на военния клуб в София“ – В: https://zheleva-martins.com/2020/08/26/

Ето още документирани сведения:

През 1897г Военният клуб (Сградата на Офицерското събрание) вече се строи. Във „Военни Известия“ от 1997г., брой 8/ 17–май, с.1–а, с.7 и с.8 е публикувано от Софийското военно офицерско събрание „Обявление“ за търг за „каменоделска работа от Беловски мрамор за новостроящото се здание на Военно събрание.“

Кога е открит Военният клуб

Датата на откриването на така нареченото Софийско офицерско събрание (днес Военен клуб) е 15  ноември 1900 година. Тя е отбелязана в Държавен вестник от  16 Ноември, 1900г., брой 251, с.1 и с.2, където в рубриката „Известия от двореца на Н.Ц.В. Княза“ се казва, че в сряда на 15 ноември, след панихида в катедралната църква „Св. Крал“ за падналите офицери и войници през време на сръбско българската война през 1885г.и благодарствен молебен по случай победите през същата война, в 12,30 часа „Негово Царско Величество Господарят, придружен от военната Си свита, присъства на молебена, който се отслужи в новия офицерски клуб, по случай отварянето му…“

През  следващата година в „Държавен вестник“ от 17 януари 1901г. брой 13, с.1 и 2, в  рубриката „Известия от двореца на Н.Ц.В. Княза“ се съобщава за специален дар Сервиз за чай от Н.Ц.В. Княгиня Клементина, предаден на вече откритото Офицерско събрание.[3]


[3] За точните данни от Държавен вестник благодаря на любезното съдействие на Емануил Христов!

Ето още едно доказателство, че от 1900 година Военният клуб вече функционира като такъв – това е фотография на Военния клуб от 1903 година, с цялото му декоративно-скулптурно великолепие.4]


[4] William Eleroy Curtis, The Project Gutenberg eBook of  „The Turk and his lost provinces Greece, Bulgaria, Servia, Bosnia“, Military Club at Sofia p.201 – In: https://www.gutenberg.org/cache/epub/71013/pg71013-images.html

MILITARY CLUB AT SOFIA

Чие дело е декоративната обработка на фасадите

„Като сътрудник на декоративно-скулптурното оформяване на сградата, архитект Колар привлича скулптора Марин Василев, който се е завърнал само преди една година от Чехия. Декоративната украса на тази сграда е богата и изящна…Старото познанство на Марин Василев с архитект Колар още от Прага и съвместната им работа по изграждане на Военния клуб създават условия за трайно другарство.“- пише биографът на скулптора Дона Йончева[5]

Проф. Труфешев потвърждава това сътрудничество между архитект Колар и скулптора Василев: „През 1897г. той декорира с архитектурна орнаментална пластика сградата на Военния клуб в София (арх. А. Колар).“[6]


[5] Йончева, Дона Бояджиева, „Марин Василев“, София, Издателство „Български Художник“, 1955, с.15-16;  Виж повече тук: Желева-Мартинс, Д. „Връзката между две значими личности“ – В: https://www.academia.edu/93948933/

[6] Труфешев, Николай, „Синтезът на архитектурата с монументалните изкуства в България 1878-1918“- В: „Из историята на българското изобразително изкуство“, Сборник от студии, Том 2,  1878 – 1918, София, 1984, Издателство на БАН, стр.190

Защо се намесва името на арх. Никола Лазаров като автор на Военния клуб

Заблуждението идва от там, че арх. Лазаров е автор на пристройката към Военния клуб реализирана през 1900 – 1907г.[7] Той е правил и обзавеждането на Военния клуб.


[7] Лабов, Георги, „Архитектурата на София“, Държавно издателство „Техника“, София, 1979г., стр.142

Накрая ще завършим с извода, че не трябва да допускаме подмяна на авторството, защото сме отговорни пред паметта на първия главен архитект на София и първи архитект на Княжество България, арх. Вацлав Колар, пионер в изграждането на първите най-представителни и красиви сгради на столицата ни след Освобождението, една от които безспорно е Военният клуб.

May 16, 2024 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Други, Публикации на български, Текстове на български, Фотографии

140 ГОДИНИ ОТ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ДОКТОРСКИЯ ПАМЕТНИК В СОФИЯ – открит на 27.04.1884 г.

ПАМЕТНИК НА ЗАГИНАЛИТЕ ПРЕЗ ОСВОБОДИТЕЛНАТА ВОЙНА (1877-1878) МЕДИЦИНСКИ ЧИНОВЕ – “ДОКТОРСКИЯТ ПАМЕТНИК”

Паметникът е издигнат с руски средства в чест на загиналите 528 лекари и санитари. Представлява пресечена четиристенна пирамида, увенчана на върха с гранитен саркофаг. Направен е от блокове бял песъчлив камък. Върху четирите страни, на всеки блок са врязани имената на загиналите чинове, а на саркофага са написани имената: Плевен, Шипка, Мечка и Пловдив, станали исторически с водените големи сражения и обилно пролята руска кръв. На лицевата страна на паметника, която гледа на запад, е вдълбан следният надпис на руски: ” Медицинским чинам погибшим в турецкую войну (1877-1878)”.
Паметникът е издигнат през 1883г. В едно антрефиле във в. “Балкан” се съобщава, че на мегдана в новите квартали между Орханийското /днес Ботевградско-Д.Ж./ и Цариградското шосе щял да бъде издигнат паметник на загиналите руски лекари и санитари и че проектът му бил вече направен от архитект Томишек, чех, а направеният модел от алчия/гипс се намирал готов в ателието на архитект Колар /първият главен архитект на София – Д.Ж./. – по текст на Никифор Ганев “Паметниците на София 1873-1878 – Признателна България” София, 1939г.

Архитект Антоний Осипович Томишко – Портрет из книги: Юбилейный справочник
Императорской Академии художеств. 1764-1914

April 26, 2024 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Актуална информация, Други, Публикации на български, Събития, Текстове на български, Текстове на други езици, Фотографии

Cities’ Identity Through Architecture and Arts (CITAA) – 8th Edition Call For Papers

Introduction

Every city possesses a unique and valuable identity that is expressed through its physical and visual form. This identity is perceived by its residents and users, shaping their collective memories. The city’s identity comprises its physical spaces and the images formed through memory cues, which in turn affect tourism, education, culture, and economic prosperity. Arts and architecture play a significant role in shaping the history of civilizations and fostering the growth of ancient and modern cities. This extends beyond buildings and constructions to encompass traditions, cultural beliefs, and communal arts.

By honoring our traditions and civilizations, which have left behind architectural wonders, we pave the way for future generations to develop and preserve their own identity. Through the discipline of architecture which is as ancient as humanity itself, safety and security, evolved from being a basic need against external threats to sophisticated art forms that express cultural identity and present architectural beauty to the world.

IEREK is delighted to announce that this year’s conference will take place in the University of Cagliari and the University of Portsmouth provides a remarkable backdrop for our exploration of cities’ identities and the transformative power of architecture and arts.

Cagliari, offers a unique example of urban identity that perfectly aligns with the aims of our conference. The city’s rich history, architectural splendor, and vibrant artistic heritage make it an ideal setting for engaging discussions and immersive experiences related to the theme of identity through architecture and arts.

During the conference, participants will have the opportunity to witness firsthand the distinctiveness of Cagliari’s urban identity. From the captivating , with its architectural marvels, to the charming streets and squares that reflect the city’s cultural heritage, Cagliari offers a living testament to the profound interplay between architecture, arts, and the identity of a city.

Exploring Cagliari’s urban fabric will provide valuable insights and inspiration for participants as they explore into the conference’s diverse program of events. Through keynote speeches, panel discussions, workshops, exhibitions, and the multifaceted dimensions of cities’ identities, drawing upon Cagliari’s unique example as a catalyst for meaningful dialogue and exploration.

Scope

The “Cities Identity through Arts and Architecture” conference envelops topics concerning the conservation of cities’ identities through arts and architecture. It addresses multiple topics of contention concerning cities’ heritage and conservation efforts, such as the influence of artistic expression and creativity on cities’ safety, traditional artistic techniques & architecture, historical eras, and their construction practices, and sustainable preservation practices.

Statement of Purpose

Set in culturally rich Italy, the 8th edition of CITAA intends to develop a healthy discourse surrounding the topic of heritage preservation, and the maintenance of cities’ identities in an increasingly evolving world. Historical architectural marvels and traditional cultural norms are wells of inspiration, that younger generations can reflect upon and be inspired, iterating upon the works of their forefathers, and leading their nation forward. This conference aims to highlight sustainable methods of heritage & identity preservation and the significance of historical dimensions in shaping contemporary design.

 • 17, Sep / 19, Sep 2024
 • University of Cagliari, Sardinia, Italy

Conference Email
citaa@ierek-scholar.org

Contact us

Marwa Eid
Conference Coordinator
citaa@ierek-scholar.org
(+20) 3 5763827 |  (+20) 3 5763828
(+20)1000028021

April 18, 2024 · dobrina · Comments Closed
Tags: , , ,  · Posted in: Актуална информация, Други, Публикации на други езици, Събития, Текстове на други езици

В ПАМЕТ НА АРХИТЕКТ ЮЛИЙ ФЪРКОВ

March 24, 2024 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Актуална информация, Други, Публикации на български, Текстове на български, Фотографии

Shells as a Universal Structural Type in Nature and Design

March 16, 2024 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Други, Публикации на други езици, Текстове на други езици, Фотографии

Днес фрезии ти нося аз…

“Той днеска ми поднесе фрезии, любимите ми пролетни цветя…”

March 8, 2024 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Други, Публикации на български, Текстове на български, Фотографии

The 18th International Design Conference; (DESIGN 2024)

The 18th International Design Conference
(DESIGN 2024)

Cavtat, Dubrovnik, Croatia
20 – 23 May 2024

DESIGN 2024 – Call for Papers Document
Full Paper Submission Deadline: 15 November 2023 (closed)

INVITATION:

Discussion and further development of all aspects of design knowledge from cognition and philosophy to methods and tools, from research theory to practice.

The DESIGN Conference programme offers broad exchange possibilities to researchers and practitioners, strategic decision makers, managers, design and engineering professionals, national or regional agencies or governmental bodies.

Our goal is to bring together researchers and practitioners who have worked on or thought about engineering and industrial design from various perspectives, disciplines, and fields: engineering, aesthetics, ergonomics, psychology, sociology and the like…

 • DESIGN THEORY AND RESEARCH METHODS
 • DESIGN ORGANISATION, COLLABORATION AND MANAGEMENT
 • DESIGN INFORMATION AND KNOWLEDGE
 • DESIGN METHODS AND TOOLS
 • HUMAN BEHAVIOUR AND DESIGN CREATIVITY
 • DESIGN FOR SUSTAINABILITY
 • DESIGN FOR HEALTHCARE
 • DESIGN FOR ADDITIVE MANUFACTURING
 • DESIGN FOR EXCELLENCE
 • ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA-DRIVEN DESIGN
 • INDUSTRIAL DESIGN
 • SYSTEMS ENGINEERING AND DESIGN
 • DESIGN EDUCATION
 • ENGINEERING DESIGN PRACTICE

A detailed description of the topics is available at: https://www.designconference.org/topics
 

INFORMATION ABOUT THE CONFERENCE:

The DESIGN Conference programme offers broad exchange possibilities to researchers and practitioners, strategic decision makers, managers, design and engineering professionals, national or regional agencies or governmental bodies.

Applied, theoretical, and results-oriented papers from academia and industry, based on thorough analysis or argumentation, will be considered for the conference programme. The submitted papers should fit into one of the proposed conference topics. It is expected that these specific topics are extensive and non-exhaustive.

A list of example keywords is added to illustrate the core topics. It is required explicitly from all contributors to show how they contribute to the overall research within these areas. A detailed description of topics and instructions for online submission is available at www.designconference.org.

Programme chairs welcome high-quality submissions covering substantial, original, and previously unpublished research. Rigour academic research should provide designers with the next generation of methods and tools appropriate to the demands.

A detailed description of the topics is available at: https://www.designconference.org/topics

February 10, 2024 · dobrina · Comments Closed
Tags: , ,  · Posted in: Актуална информация, Други, Публикации на други езици, Събития, Текстове на други езици

ИЗЛОЖБА ПОСВЕТЕНА НА ТВОРЧЕСТВОТО НА АРХИТЕКТ ВАСИЛ КИТОВ – РЕСТАВРАТОРЪТ

EXHIBITION DEDICATED TO THE CREATIVITY OF ARCHITECT VASIL KITOV –

THE RESTAURATOR

February 4, 2024 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Актуална информация, Други, Публикации на български, Публикации на други езици, Текстове на български, Текстове на други езици, Фотографии

Tectonism: Architecture for the 21st Century

Hardcover – November 21, 2023

by Patrik Schumacher (Author)

Book description

Editorial reviews

 •  A leader in the discourse on the latest architectural movements, Schumacher comments on parametricism and computational engineering leading to a malleable network of interdependencies that evolved into tectonism as an architectural style
 •  A comprehensively illustrated text with full-color photography and detailed plans, knitted together with incisive and critical analysis and appraisal of architectural history and precedents
 • A must-have text that shines a light on a progressive architectural culture and the most innovative methodologies

Tectonism is the most advanced and most sophisticated contemporary architectural style. There are, to date, only relatively a few fully satisfactory built examples, and most of them are still of a relatively modest scale. It is the thesis of this book that tectonism, as defined and illustrated here, represents the future of 21st century architecture. This thesis is optimistic with respect to the long-term rationality of the discipline of architecture, i.e. with respect to its capacity to discern and ascertain, via its internal discourse, the superiority of tectonism, and to spread its influence and impact as global best practice accordingly. This optimism also extends to the rationality of the wider society, as represented through private clients, public clients, and through end-user acceptance, to be susceptible to the guidance it will receive from its architectural expert discourse. This optimism is based on a critical analysis and appraisal of architectural history. The avant-garde intuitions of the early modernists in the 1920s, backed up by sound theoretical arguments, did win over the discipline in the 1930s and 1940s, and spread its real impact on the global built environment throughout the 1950s, 1960s and 1970s. The current avant-garde intuitions within the movement of tectonism, although very different from modernism, are equally well thought through as the arguments in this book will attempt to demonstrate. ― From the Introduction, by Patrik Schumacher.

——————————————————————————————————————-

ТЕКТОНИЗЪМ: Архитектура за 21-ви век,

твърди корици – 21 ноември 2023 г.

от Патрик Шумахер (автор)

Описание на книгата

Редакционни прегледи

 • Водещ в дискурса за най-новите архитектурни движения, Шумахер коментира параметризма и изчислителното инженерство, водещи до гъвкава мрежа от взаимозависимости, която еволюира в тектонизъм като архитектурен стил
 • Изчерпателно илюстриран текст с пълноцветна фотография и подробни планове, съчетани с остър и критичен анализ и оценка на архитектурната история и прецеденти
 • Задължителен текст, който хвърля светлина върху прогресивната архитектурна култура и най-иновативните методологии

Тектонизмът е най-напредналият и най-изтънченият съвременен архитектурен стил. Към днешна дата има само относително няколко напълно задоволителни изградени примера и повечето от тях все още са в относително скромен мащаб. Тезата на тази книга е, че тектонизмът, както е дефиниран и илюстриран тук, представлява бъдещето на архитектурата на 21 век. Тази теза е оптимистична по отношение на дългосрочната рационалност на архитектурната дисциплина, т.е. по отношение на нейния капацитет да различи и установи, чрез вътрешния си дискурс, превъзходството на тектонизма и да разпространи своето влияние и въздействие като глобална най-добра практика съответно. Този оптимизъм се простира и до рационалността на по-широкото общество, представено чрез частни клиенти, публични клиенти и чрез приемане от крайния потребител, да бъде податливо на насоките, които ще получи от своя архитектурен експертен дискурс. Този оптимизъм се основава на критичен анализ и оценка на архитектурната история. Авангардните интуиции на ранните модернисти през 20-те години на миналия век, подкрепени от солидни теоретични аргументи, спечелиха дисциплината през 30-те и 40-те години на миналия век и разпространиха реалното си въздействие върху глобалната застроена среда през 50-те, 60-те и 70-те години на миналия век. Сегашните авангардни интуиции в рамките на движението на тектонизма, макар и много различни от модернизма, са еднакво добре обмислени, както аргументите в тази книга ще се опитат да демонстрират. ― От “Въведението” – Патрик Шумахер

January 15, 2024 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Актуална информация, Други, Публикации на български, Публикации на други езици, Текстове на български, Текстове на други езици, Фотографии

Маски от периода модерн у нас – фото есе

Желева-Мартинс, Д., Маски от периода модерн у нас” /коментар към снимков материал на П. Йокимов/- В: поредицата АТИ – Архитектура Теория История”, ИТИГА, БАН, Издателство на БАН, 1987,брой No 2, с. 84-96.

January 8, 2024 · dobrina · Comments Closed
Tags: , ,  · Posted in: Други, Публикации на български, Текстове на български, Фотографии

2024

Приятели, желая ви здраве, успехи и щастие през новата 2024 година!

Дорогие друзья! С наступающим Новым годом! Желаю вам здоровья, успехов и счастья!

Dear friends! I wish you health, success and happiness in the new year! Celebrate the beginning of New Year with great ecstasy!

January 1, 2024 · dobrina · Comments Closed
Posted in: Други

МОЯТА РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА 2023 ГОДИНА

ПУБЛИКАЦИИ  В хронологичен ред.

Желева-Мартинс, Д. – Отново за архитект Йосиф Шнитер. Търговска къща във Варна“- В блога ми, 02. 07.2023г. https://zheleva-martins.com/2023/07/02

Желева-Мартинс, Д. – „Интерпретация и ре-интерпретация на архитектурните паметници на културата – в търсене на непреходните ценности“В: списания „Архитектура“, 2023г., брой 3-4, стр.62-7 ; чете се и тук в блога ми – https://zheleva-martins.com/2023/09/22/9577/; Публикувано и в разширен вариант тук: https://www.academia.edu/107017502/

Желева-Мартинс, Д. – „Към историята на ж.к. “Дружба“В блога ми, 07.10. 2023г.  https://zheleva-martins.com/2023/10/07/

Желева-Мартинс, Д. – „Нови щрихи към българо-чешката мозайка“ – В блога ми, 09.12.2023 г. – https://zheleva-martins.com/2023/12/09

Желева-Мартинс, Д. – Участие в кръгла маса на тема:„(Не)познатият чех Чешкият принос за възродената българска държавност“ спрезентация на тема: „Нови щрихи към паметта на първия главен архитект на София и губернски архитект на Княжество България – Вацлав Колар (17.07.1841 – 31.12.1900) – организира Център за върхови постижения „Наследство БГ“, 8 ноември, Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методи“

Желева-Мартинс, Д.  – Допълнителни щрихи към публикуваните до момента биографични данни за инженер-архитект Ѝосиф Шнитер.- В: https://www.academia.edu/112340511

December 29, 2023 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Актуална информация, Други, Публикации на български, Текстове на български

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЩРИХИ КЪМ ПУБЛИКУВАНИТЕ ДО МОМЕНТА БИОГРАФИЧНИ ДАННИ ЗА ИНЖЕНЕР-АРХИТЕКТ ЙОСИФ ШНИТЕР

Студиен портрет на арх. Йосиф Шнитер.1900 г

ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – КЪДЕ ЙОСИФ ШНИТЕР Е ПОЛУЧИЛ ВИСШЕТО СИ ОБРАЗОВАНИЕ?

Отговорът на този въпрос определено е труден поради факта, че няма документални свидетелства, които да го удостоверяват. Така например, той явно не е получил диплом за завършеното си висше образование.

Съществуват различни отговори на този  въпрос към момента: 

 1. Най-често се среща отговорът, че инж.-архитект Йосиф Шнитер е следвал в политехниката/ в политехническия институт във Виена:

Завършва основно образование в Нови Биджов, гимназия – в окръжния град Мелник, след което постъпва във Политехническия институт във Виена.“[1]

Политехнически институт, Виена, около 1823 г

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:K.k._Polytechnisches_Institut-1823.jpg


[1]https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%A8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80

Цялата статия – В: https://www.academia.edu/112340511/

December 26, 2023 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Актуална информация, Други, Публикации на български, Текстове на български, Текстове на други езици, Фотографии

НОВИ ЩРИХИ КЪМ БЪЛГАРО-ЧЕШКАТА МОЗАЙКА

Генерал Никола Иванов е участник в Руско-Турската, Сръбско-Българската, Балканските войни и Съединението, военен министър, фотографиран в 1886 г. като флигел-адютант на Княз Александър Батенберг

Когато четох  спомените на генерал Никола Иванов, попаднах на нещо любопитно за него – с изненада разбрах, че той се е познавал с Иржи/Георги Прошек още от 1877 година! Тогава Иванов е бил едва на 16 години. Заедно със свой приятел, калофереца Дочо Хр. Дочев, заминават пеша от Търново за Свищов, за да си търсят работа.

“След тридневно лутане из тоя град и след като привършихме средствата, с които бяхме тръгнали от Габрово, настаних се на работа в литографията на губернатора със заплата едвам стигаща за прехрана. Тук прекарах до средата на декемврий 1877г., когато в Свищов пристигна назначеният за губернатор на София  Алабин, който поиска човек за литографията при новото губернаторство. От канцеларията на свищовския губернатор посочиха мен и аз трябваше да отпътувам за София, която още не беше взета, но се очакваше всеки ден превземането й.

Пътувах с един транспорт от волски коли с багажите на губернаторството под началството на един капитан. Времето беше ужасно студено и при големи несгоди успяхме да стигнем до Орхание, гдето трябваше да се чака няколко дена до падането на София. Това най-сетне стана и ние отново тръгнахме на път. Стигнахме в София и за помещение на литографията се даде една голяма полуразрушена къща, някъде около сегашния булевард “Дондуков” срещу Пражката банка, а после се премести на сегашната Александровска площад, гдето е аптеката на Странски. За литографска работа се откриваха големи перспективи  и г. инженер Прошек, който тогава беше чиновник за особени поръчения при губернатора и под чието ведение се намираше литографията, доведе от Чехия брата си Богдан с частна цинкография, която се инсталира редом с губернаторската и която ръководех аз, понеже нямаше по-подготвен за това друг. От тази цинкография изникнаха индустриалните заведения за братя Прошекови.”

по Иванов, Никола „Спомени 1861-1918“  Книга първа, София, Военно-издателски комплекс “Св. Георги Победоносец”, 1996г. , стр.19-20 

Тази находка има връзка с публикацията ни тук от 26 август 2020г. – “Коригиране на данните за строежа на Военния клуб в София/ – иж тук: https://zheleva-martins.com/2020/08/26/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B6%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE/

December 9, 2023 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Актуална информация, Други, Публикации на български, Текстове на български, Фотографии

НОВИ ЩТРИХИ КЪМ ПАМЕТТА ЗА ПЪРВИЯ ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА СОФИЯ И “ГУБЕРНСКИ АРХИТЕКТ” НА КНЯЖЕСТВО БЪЛГАРИЯ – ВАЦЛАВ КОЛАР (17.07.1841 – 31.12.1900)

УЧАСТИЕ В КРЪГЛА МАСА

November 12, 2023 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Други, Публикации на български, Събития, Текстове на български

Heritage 2023 Best PhD Thesis Award Награда за най-добра докторска дисертация Heritage 2023

October 29, 2023 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Други, Публикации на други езици, Текстове на други езици

ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС “ДРУЖБА” – СОФИЯ

October 7, 2023 · dobrina · Comments Closed
Tags: , ,  · Posted in: Други, Публикации на български, Събития, Текстове на български, Фотографии

СВЕТОВЕН ДЕН НА АРХИТЕКТУРАТА

WORLD  ARCHITECTURE DAY

2.Х.2023

Created by the UIA in 1985, World Architecture Day is celebrated annually on the first Monday of October coinciding with the UN-Habitat Global Observance of the World Habitat Day.

The theme of the 2023 World Habitat Day is “Resilient urban economies: cities as drivers of growth and recovery”.

Within this thematic frame, the International Union of Architects (UIA) Council chose the theme “Architecture for Resilient Communities” for this year’s World Architecture Day. With this theme, the UIA seeks to place particular emphasis on the capacity and responsibility of architecture to create viable community life and open an international discussion on the relationship between urban and rural areas in all countries.

Създаден от UIA през 1985 г., Световният ден на архитектурата се отбелязва ежегодно в първия понеделник на октомври, съвпадайки със Световния ден на обитаването.

Темата на Световния ден на местообитанията през 2023 г. е „Устойчиви градски икономики: градовете като двигатели на растежа и възстановяването“.

В тази тематична рамка за тазгодишния Световен ден на архитектурата Съветът на Международния съюз на архитектите (UIA) избра темата „Архитектура за устойчиви общности“. С тази тема UIA се стреми да постави особен акцент върху капацитета и отговорността на архитектурата да създава пълноценен обществен живот и да отвори международна дискусия за връзката между градските и селските райони във всички страни.

October 2, 2023 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Други, Публикации на български, Публикации на други езици, Събития, Текстове на български, Текстове на други езици, Фотографии

СБОГОМ, ЮЛИ!

September 25, 2023 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Други, Публикации на български, Събития, Текстове на български, Фотографии

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ И РЕИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА АРХИТЕКТУРНИТЕ ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА – В ТЪРСЕНЕ НА НЕПРЕХОДНИТЕ ЦЕННОСТИ

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ И РЕИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА АРХИТЕКТУРНИТЕ ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА –

В ТЪРСЕНЕ НА НЕПРЕХОДНИТЕ ЦЕННОСТИ * Публикувано в разширен вариант тук: https://www.academia.edu/107017502/

September 22, 2023 · dobrina · Comments Closed
Tags: , ,  · Posted in: Други

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, ДИМИТРОВГРАД!

September 1, 2023 · dobrina · Comments Closed
Tags: ,  · Posted in: Видео, Други, Публикации на български, Събития

Честване на 10-ата годишнина на Музея за архитектурна рисунка

ArchiVision: Celebrating the 10th Anniversary of the Museum for Architectural Drawing

https://www.archdaily.com/1000919/archivision-celebrating-the-10th-anniversary-of-the-museum-for-architectural-drawing

По случай юбилейната изложба на Музея за архитектурни рисунки на Фондация Чобан в Берлин, сър Питър Кук, Микел Фрост, Жан-Луис Коен, Сергей Чобан и кураторът на изложбата Ева-Мария Баркхофен ще обсъдят архитектурните рисунки през вековете и техните артистични роли в процеса на проектиране с модератор Natascha Meuser.

В този музеен диалог, който отбелязва 10-ата годишнина на Музея за архитектурно рисуване на Фондация Чобан, международни архитекти, представени в изложбата, както и основателят на музея, ще говорят за личната си връзка с архитектурния чертеж. Архитектурните историци ще се съсредоточат върху позиционирането на архитектурния чертеж в съвременната история и ще анализират ролята му в рамките на графичните изкуства. Дискусията също така ще разгледа историческото значение на архитектурната рисунка като начин за изобразяване на реалността, ще проследи нейната трансформация до настоящата дигитална ера и ще изследва артистичната роля, която рисунката играе в процеса на проектиране.

Конференцията ще се проведе в ANCB The Aedes Metropolitan Laboratory, точно до музея.

Дадена е програмата на конференцията

ИЗЛОЖБАТА

ArchiVision – 10-годишнина на Музея за архитектурна рисунка

Откриване на изложбата: 1 юни 2023 г., 19 ч

Изложба: 2 юни 2023 г. – 3 септември 2023 г

Работно време: понеделник–петък 14–19 часа, събота–неделя 13–17 часа

Място: Фондация Чобан. Музей за архитектурна рисунка, Christinenstr. 18a, 10119 Берлин

Наличен е каталог на изложбата. За повече информация, моля посетете:

http://www.tchoban-foundation.de/

Уебсайт https://www.ancb.de/sixcms/detail.php?id=21130480

May 14, 2023 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Други, Публикации на български, Публикации на други езици, Текстове на български, Текстове на други езици, Фотографии

Heritage Patterns
Representative Models

Heritage_PatternsRepresentative_Models.pdf

Heritage Patterns—Representative Models

Éva Lovra , Ed.

Published: June 2022

Pages: 234

© by the authors

ISBN 978-3-0365-4085-6 (hardback); ISBN 978-3-0365-4086-3 (PDF)
https://doi.org/10.3390/books978-3-0365-4086-3

This book is a reprint of the Special Issue Heritage Patterns—Representative Models that was published in Heritage

https://mdpi-res.com/bookfiles/book/5730/Heritage_PatternsRepresentative_Models.pdf?v1683028410

Съдържание

Относно редактора …………………………………………. vii

Предговор към „Образци на наследството—представителни модели“ ……………………. ix

Втор Оливейра Градоустройството като градоустройствено наследство

Препечатано от: Heritage 2021, 4, 58, doi:10.3390/heritage4030058 ……………… 1

Елиф Сарихан Модел на видимост на материалното наследство. Визуализация на средата на градското наследство с Методи за пространствен анализ Препечатано от: Heritage 2021, 4, 122, doi:10.3390/heritage4030122 ……………… 15

Золт ´ан Берецки Модели на разширяващия се град: Алгоритмична интерпретация на работата на Ото Вагнер Препечатано от: Heritage 2021, 4, 59, doi:10.3390/heritage4030059 ……………… 35

Лора Вон и Сам Грифитс Пространствената морфология на общността в Chipping Barnet c.1800–2015: Исторически Диалог на материалното и нематериалното наследство Препечатано от: Heritage 2021, 4, 62, doi:10.3390/heritage4030062 ……………… 53

Пол Сандърс, Миряна Лозановска и Лана Ван Гален Линии на заселване: изгубени пейзажи в рамките на карти за бъдещи морфологии Препечатано от: Heritage 2021, 4, 77, doi:10.3390/heritage4030077 ……………… 75

Уенди Р. МакКлюр Поддържане на модели на наследство в миньорските градове на северноамериканския запад: A Историко-географски подход Препечатано от: Heritage 2021, 4, 52, doi:10.3390/heritage4020052 ……………… 91

Jiazhen Zhang, Jeremy Cenci и Vincent Becue Предварително проучване за планиране на индустриалния ландшафт и пространствено оформление в Белгия Препечатано от: Heritage 2021, 4, 75, doi:10.3390/heritage4030075 ……………… 109

Bojana Bojani´c Obad S´ ˇ citaroci и Mladen Obad S´ ˇ citaroci Градска морфология на Загреб през втората половина на 19-ти век – забележителности, водещи Възстановяване на града и запазване на идентичността след земетресението от 2020 г Препечатано от: Heritage 2021, 4, 186, doi:10.3390/heritage4040186 ……………… 123

Саня Гашпарович, Тихомир Юкич и Ана Мърда Функционални и морфологични трансформации на градския блок – принос към Очаквана модернизация на историческото ядро на Загреб Препечатано от: Heritage 2021, 4, 274, doi:10.3390/heritage4040230 ……………… 139

Алесандро Венеранди, Омбрета Ромиче, Олга Чепелянская, Кавиа Калян, Nitin Bhardwaj, Vija Viese, Sebasti´an Ug´as, Shibu Raman и Sergio Porta Градска морфометрия и нематериалната уникалност на материалното наследство. Базиран на доказателства Експеримент с генеративен дизайн в историческия Кочи (Индиана) Препечатано от: Heritage 2021, 4, 243, doi:10.3390/heritage4040243 …………….. 161

Anett Mizsei и P´eter Gy ¨orgy Horv´ath Безопасно убежище — Баня и библиотека до границата с Бирма Препечатано от: Heritage 2021, 4, 119, doi:10.3390/heritage4030119 …………….. 183

v

Xuefei Wang, Jiazhen Zhang, Jeremy Cenci и Vincent Becue Характеристики на пространственото разпределение и влияещи фактори на световното архитектурно наследство Препечатано от: Heritage 2021, 4, 164, doi:10.3390/heritage4040164 …………….. 203

May 2, 2023 · dobrina · Comments Closed
Tags: ,  · Posted in: Актуална информация, Други, Публикации на български, Публикации на други езици, Текстове на български, Текстове на други езици

18 April  International Day for Monuments and Sites

18 APRIL – INTERNATIONAL DAY FOR MONUMENTS AND SITIES

—————————————————————————————————————————————————————–

Уважаеми колеги,

Отправяме официална покана към Вас, за да отбележим заедно Международния ден за опазване на недвижимото културно наследство. Събитието ще се проведе на 18 април от 18 часа в “Централния дом на архитекта” на ул.”Кракра” 11, ет. 2 и е посветено на 100 годишнината от рождението на проф. арх. Пейо Бербенлиев.

П Р О Г Р А М А

Беседа за живота и професионалните постижения на проф. арх. Бербенлиев в сферата на опазването на недвижимото културно наследство

Изложба “Брациговска архитектурно строителна школа” с автор арх. Десислава Димитрова

Изложба-конкурс на дипломантите от катедра “История и теория на архитектурата” на УАСГ за стипендията учредена в чест на проф. Бербенлиев от инж.Венков

Концертна програма на пианистката Мартина Табакова

Коктейл

От организаторите

April 17, 2023 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Актуална информация, Други, Публикации на български, Събития, Текстове на български, Текстове на други езици, Фотографии

Wolkenkuckucksheim|Cloud-Cuccoo-Land|Воздушный замок

International Journal of Architectural Theory Международно списание за архитектурна теория

Dear Readers,

We wish you all the best for 2023! Identifications of Postmodern. Representations and Discourses is the title of our new issue, published at the turn of the year. The initial thesis of the booklet is: The phenomenon of postmodernism in architecture cannot be reduced to questions of style. For several decades, theoretical discourses played a crucial role in architectural production. Issue 42 presents the second part of our examination of so-called postmodernism. While the previous issue dealt with changing perspectives on the city, form and questions of architectural identity and their retrospective classification, the contributions of the present issue focus on questions of representation and discourse. The thinking referred to as postmodern has produced a plethora of new forms of engagement with and representation of architecture and urbanism that continue to resonate today. New forms of discourse and techniques of representation also gave rise to new role models, self-understandings and institutions. Would it be an exaggeration to speak of the “golden years” of theory? In the long run, has postmodernism led to a popularisation or a loss of relevance of architecture? Or even, paradoxically, to both? Please read the contributions by Guia Baratelli, Sabine Brinitzer, Giovanni Carli, Frida Grahn, Samuel Korn, Kasper Lægring, Kenta Matsui, Giacomo Pala and Alexandru Sabău, curated by Sonja Hnilica and Riklef Rambow.

• Link to the digital version of the issue: https://cloud-cuckoo.net/en/issues/all-issues/issue-42

• Order the issue in print: https://cloud-cuckoo.net/en/issues/order-print-version-issue-42

Enjoy reading and best regards, Sebastian Feldhusen


Уважаеми читатели,

Пожелаваме ви всичко най-добро за 2023 г.! Идентификации на постмодернизма. Презентации и дискурси е заглавието на новия ни брой, публикуван в началото на годината. Изходната теза на брошурата е: Феноменът на постмодернизма в архитектурата не може да бъде сведен до въпросите на стила. В продължение на няколко десетилетия, теоретичните дискурси изиграха решаваща роля за архитектурната продукция. Брой 42 представя втората част от нашия преглед на така наречения постмодернизъм. Докато предишният брой се занимаваше с променящите се гледни точки относно града, формата и въпросите на архитектурната идентичност, и тяхната ретроспекция класификация, приносът на настоящия брой се фокусира върху въпросите на репрезентацията и дискурса. Мисленето, наричано постмодерно, създаде множество нови форми на ангажираност и представяне на архитектурата и урбанизма, които продължават да резонират и днес. Новите форми на дискурса и техниките на представяне също породиха новата роля на моделите, само-разбиранията и институциите. Ще бъде ли преувеличено да говорим за „златните години“ на теорията? В дългосрочен план постмодернизмът довел ли е до популяризиране или до загуба на релевантност на архитектурата? Или дори, парадоксално, и до двете? Моля, прочетете приноса на Гуя Баратели, Сабине Бриницер, Джовани Карли, Фрида Гран, Самуел Корн, Каспер Lægring, Kenta Matsui, Giacomo Pala и Alexandru Sabău, куратор Соня Хнилица и Риклеф Рамбоу.

• Линк към дигиталната версия на изданието: https://cloud-cuckoo.net/bg/issues/all-issues/issue-42

• Поръчайте броя в печат: https://cloud-cuckoo.net/en/issues/order-print-version-issue-42

Приятно четене и най-добри пожелания, Себастиан Фелдхузен


April 10, 2023 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Актуална информация, Други, Публикации на български, Публикации на други езици, Текстове на български, Текстове на други езици