НОВИ ЩРИХИ КЪМ БЪЛГАРО-ЧЕШКАТА МОЗАЙКА

Генерал Никола Иванов е участник в Руско-Турската, Сръбско-Българската, Балканските войни и Съединението, военен министър, фотографиран в 1886 г. като флигел-адютант на Княз Александър Батенберг

Когато четох  спомените на генерал Никола Иванов, попаднах на нещо любопитно за него – с изненада разбрах, че той се е познавал с Иржи/Георги Прошек още от 1877 година! Тогава Иванов е бил едва на 16 години. Заедно със свой приятел, калофереца Дочо Хр. Дочев, заминават пеша от Търново за Свищов, за да си търсят работа.

“След тридневно лутане из тоя град и след като привършихме средствата, с които бяхме тръгнали от Габрово, настаних се на работа в литографията на губернатора със заплата едвам стигаща за прехрана. Тук прекарах до средата на декемврий 1877г., когато в Свищов пристигна назначеният за губернатор на София  Алабин, който поиска човек за литографията при новото губернаторство. От канцеларията на свищовския губернатор посочиха мен и аз трябваше да отпътувам за София, която още не беше взета, но се очакваше всеки ден превземането й.

Пътувах с един транспорт от волски коли с багажите на губернаторството под началството на един капитан. Времето беше ужасно студено и при големи несгоди успяхме да стигнем до Орхание, гдето трябваше да се чака няколко дена до падането на София. Това най-сетне стана и ние отново тръгнахме на път. Стигнахме в София и за помещение на литографията се даде една голяма полуразрушена къща, някъде около сегашния булевард “Дондуков” срещу Пражката банка, а после се премести на сегашната Александровска площад, гдето е аптеката на Странски. За литографска работа се откриваха големи перспективи  и г. инженер Прошек, който тогава беше чиновник за особени поръчения при губернатора и под чието ведение се намираше литографията, доведе от Чехия брата си Богдан с частна цинкография, която се инсталира редом с губернаторската и която ръководех аз, понеже нямаше по-подготвен за това друг. От тази цинкография изникнаха индустриалните заведения за братя Прошекови.”

по Иванов, Никола „Спомени 1861-1918“  Книга първа, София, Военно-издателски комплекс “Св. Георги Победоносец”, 1996г. , стр.19-20 

Тази находка има връзка с публикацията ни тук от 26 август 2020г. – “Коригиране на данните за строежа на Военния клуб в София/ – иж тук: https://zheleva-martins.com/2020/08/26/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B6%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE/

December 9, 2023 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Актуална информация, Други, Публикации на български, Текстове на български, Фотографии

НОВИ ЩТРИХИ КЪМ ПАМЕТТА ЗА ПЪРВИЯ ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА СОФИЯ И “ГУБЕРНСКИ АРХИТЕКТ” НА КНЯЖЕСТВО БЪЛГАРИЯ – ВАЦЛАВ КОЛАР (17.07.1841 – 31.12.1900)

УЧАСТИЕ В КРЪГЛА МАСА

November 12, 2023 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Други, Публикации на български, Събития, Текстове на български

Heritage 2023 Best PhD Thesis Award Награда за най-добра докторска дисертация Heritage 2023

October 29, 2023 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Други, Публикации на други езици, Текстове на други езици

ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС “ДРУЖБА” – СОФИЯ

October 7, 2023 · dobrina · Comments Closed
Tags: , ,  · Posted in: Други, Публикации на български, Събития, Текстове на български, Фотографии

СВЕТОВЕН ДЕН НА АРХИТЕКТУРАТА

WORLD  ARCHITECTURE DAY

2.Х.2023

Created by the UIA in 1985, World Architecture Day is celebrated annually on the first Monday of October coinciding with the UN-Habitat Global Observance of the World Habitat Day.

The theme of the 2023 World Habitat Day is “Resilient urban economies: cities as drivers of growth and recovery”.

Within this thematic frame, the International Union of Architects (UIA) Council chose the theme “Architecture for Resilient Communities” for this year’s World Architecture Day. With this theme, the UIA seeks to place particular emphasis on the capacity and responsibility of architecture to create viable community life and open an international discussion on the relationship between urban and rural areas in all countries.

Създаден от UIA през 1985 г., Световният ден на архитектурата се отбелязва ежегодно в първия понеделник на октомври, съвпадайки със Световния ден на обитаването.

Темата на Световния ден на местообитанията през 2023 г. е „Устойчиви градски икономики: градовете като двигатели на растежа и възстановяването“.

В тази тематична рамка за тазгодишния Световен ден на архитектурата Съветът на Международния съюз на архитектите (UIA) избра темата „Архитектура за устойчиви общности“. С тази тема UIA се стреми да постави особен акцент върху капацитета и отговорността на архитектурата да създава пълноценен обществен живот и да отвори международна дискусия за връзката между градските и селските райони във всички страни.

October 2, 2023 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Други, Публикации на български, Публикации на други езици, Събития, Текстове на български, Текстове на други езици, Фотографии

СБОГОМ, ЮЛИ!

September 25, 2023 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Други, Публикации на български, Събития, Текстове на български, Фотографии

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ И РЕИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА АРХИТЕКТУРНИТЕ ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА – В ТЪРСЕНЕ НА НЕПРЕХОДНИТЕ ЦЕННОСТИ

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ И РЕИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА АРХИТЕКТУРНИТЕ ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА –

В ТЪРСЕНЕ НА НЕПРЕХОДНИТЕ ЦЕННОСТИ * Публикувано в разширен вариант тук: https://www.academia.edu/107017502/

September 22, 2023 · dobrina · Comments Closed
Tags: , ,  · Posted in: Други

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, ДИМИТРОВГРАД!

September 1, 2023 · dobrina · Comments Closed
Tags: ,  · Posted in: Видео, Други, Публикации на български, Събития

Честване на 10-ата годишнина на Музея за архитектурна рисунка

ArchiVision: Celebrating the 10th Anniversary of the Museum for Architectural Drawing

https://www.archdaily.com/1000919/archivision-celebrating-the-10th-anniversary-of-the-museum-for-architectural-drawing

По случай юбилейната изложба на Музея за архитектурни рисунки на Фондация Чобан в Берлин, сър Питър Кук, Микел Фрост, Жан-Луис Коен, Сергей Чобан и кураторът на изложбата Ева-Мария Баркхофен ще обсъдят архитектурните рисунки през вековете и техните артистични роли в процеса на проектиране с модератор Natascha Meuser.

В този музеен диалог, който отбелязва 10-ата годишнина на Музея за архитектурно рисуване на Фондация Чобан, международни архитекти, представени в изложбата, както и основателят на музея, ще говорят за личната си връзка с архитектурния чертеж. Архитектурните историци ще се съсредоточат върху позиционирането на архитектурния чертеж в съвременната история и ще анализират ролята му в рамките на графичните изкуства. Дискусията също така ще разгледа историческото значение на архитектурната рисунка като начин за изобразяване на реалността, ще проследи нейната трансформация до настоящата дигитална ера и ще изследва артистичната роля, която рисунката играе в процеса на проектиране.

Конференцията ще се проведе в ANCB The Aedes Metropolitan Laboratory, точно до музея.

Дадена е програмата на конференцията

ИЗЛОЖБАТА

ArchiVision – 10-годишнина на Музея за архитектурна рисунка

Откриване на изложбата: 1 юни 2023 г., 19 ч

Изложба: 2 юни 2023 г. – 3 септември 2023 г

Работно време: понеделник–петък 14–19 часа, събота–неделя 13–17 часа

Място: Фондация Чобан. Музей за архитектурна рисунка, Christinenstr. 18a, 10119 Берлин

Наличен е каталог на изложбата. За повече информация, моля посетете:

http://www.tchoban-foundation.de/

Уебсайт https://www.ancb.de/sixcms/detail.php?id=21130480

May 14, 2023 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Други, Публикации на български, Публикации на други езици, Текстове на български, Текстове на други езици, Фотографии

Heritage Patterns
Representative Models

Heritage_PatternsRepresentative_Models.pdf

Heritage Patterns—Representative Models

Éva Lovra , Ed.

Published: June 2022

Pages: 234

© by the authors

ISBN 978-3-0365-4085-6 (hardback); ISBN 978-3-0365-4086-3 (PDF)
https://doi.org/10.3390/books978-3-0365-4086-3

This book is a reprint of the Special Issue Heritage Patterns—Representative Models that was published in Heritage

https://mdpi-res.com/bookfiles/book/5730/Heritage_PatternsRepresentative_Models.pdf?v1683028410

Съдържание

Относно редактора …………………………………………. vii

Предговор към „Образци на наследството—представителни модели“ ……………………. ix

Втор Оливейра Градоустройството като градоустройствено наследство

Препечатано от: Heritage 2021, 4, 58, doi:10.3390/heritage4030058 ……………… 1

Елиф Сарихан Модел на видимост на материалното наследство. Визуализация на средата на градското наследство с Методи за пространствен анализ Препечатано от: Heritage 2021, 4, 122, doi:10.3390/heritage4030122 ……………… 15

Золт ´ан Берецки Модели на разширяващия се град: Алгоритмична интерпретация на работата на Ото Вагнер Препечатано от: Heritage 2021, 4, 59, doi:10.3390/heritage4030059 ……………… 35

Лора Вон и Сам Грифитс Пространствената морфология на общността в Chipping Barnet c.1800–2015: Исторически Диалог на материалното и нематериалното наследство Препечатано от: Heritage 2021, 4, 62, doi:10.3390/heritage4030062 ……………… 53

Пол Сандърс, Миряна Лозановска и Лана Ван Гален Линии на заселване: изгубени пейзажи в рамките на карти за бъдещи морфологии Препечатано от: Heritage 2021, 4, 77, doi:10.3390/heritage4030077 ……………… 75

Уенди Р. МакКлюр Поддържане на модели на наследство в миньорските градове на северноамериканския запад: A Историко-географски подход Препечатано от: Heritage 2021, 4, 52, doi:10.3390/heritage4020052 ……………… 91

Jiazhen Zhang, Jeremy Cenci и Vincent Becue Предварително проучване за планиране на индустриалния ландшафт и пространствено оформление в Белгия Препечатано от: Heritage 2021, 4, 75, doi:10.3390/heritage4030075 ……………… 109

Bojana Bojani´c Obad S´ ˇ citaroci и Mladen Obad S´ ˇ citaroci Градска морфология на Загреб през втората половина на 19-ти век – забележителности, водещи Възстановяване на града и запазване на идентичността след земетресението от 2020 г Препечатано от: Heritage 2021, 4, 186, doi:10.3390/heritage4040186 ……………… 123

Саня Гашпарович, Тихомир Юкич и Ана Мърда Функционални и морфологични трансформации на градския блок – принос към Очаквана модернизация на историческото ядро на Загреб Препечатано от: Heritage 2021, 4, 274, doi:10.3390/heritage4040230 ……………… 139

Алесандро Венеранди, Омбрета Ромиче, Олга Чепелянская, Кавиа Калян, Nitin Bhardwaj, Vija Viese, Sebasti´an Ug´as, Shibu Raman и Sergio Porta Градска морфометрия и нематериалната уникалност на материалното наследство. Базиран на доказателства Експеримент с генеративен дизайн в историческия Кочи (Индиана) Препечатано от: Heritage 2021, 4, 243, doi:10.3390/heritage4040243 …………….. 161

Anett Mizsei и P´eter Gy ¨orgy Horv´ath Безопасно убежище — Баня и библиотека до границата с Бирма Препечатано от: Heritage 2021, 4, 119, doi:10.3390/heritage4030119 …………….. 183

v

Xuefei Wang, Jiazhen Zhang, Jeremy Cenci и Vincent Becue Характеристики на пространственото разпределение и влияещи фактори на световното архитектурно наследство Препечатано от: Heritage 2021, 4, 164, doi:10.3390/heritage4040164 …………….. 203

May 2, 2023 · dobrina · Comments Closed
Tags: ,  · Posted in: Актуална информация, Други, Публикации на български, Публикации на други езици, Текстове на български, Текстове на други езици

18 April  International Day for Monuments and Sites

18 APRIL – INTERNATIONAL DAY FOR MONUMENTS AND SITIES

—————————————————————————————————————————————————————–

Уважаеми колеги,

Отправяме официална покана към Вас, за да отбележим заедно Международния ден за опазване на недвижимото културно наследство. Събитието ще се проведе на 18 април от 18 часа в “Централния дом на архитекта” на ул.”Кракра” 11, ет. 2 и е посветено на 100 годишнината от рождението на проф. арх. Пейо Бербенлиев.

П Р О Г Р А М А

Беседа за живота и професионалните постижения на проф. арх. Бербенлиев в сферата на опазването на недвижимото културно наследство

Изложба “Брациговска архитектурно строителна школа” с автор арх. Десислава Димитрова

Изложба-конкурс на дипломантите от катедра “История и теория на архитектурата” на УАСГ за стипендията учредена в чест на проф. Бербенлиев от инж.Венков

Концертна програма на пианистката Мартина Табакова

Коктейл

От организаторите

April 17, 2023 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Актуална информация, Други, Публикации на български, Събития, Текстове на български, Текстове на други езици, Фотографии

Wolkenkuckucksheim|Cloud-Cuccoo-Land|Воздушный замок

International Journal of Architectural Theory Международно списание за архитектурна теория

Dear Readers,

We wish you all the best for 2023! Identifications of Postmodern. Representations and Discourses is the title of our new issue, published at the turn of the year. The initial thesis of the booklet is: The phenomenon of postmodernism in architecture cannot be reduced to questions of style. For several decades, theoretical discourses played a crucial role in architectural production. Issue 42 presents the second part of our examination of so-called postmodernism. While the previous issue dealt with changing perspectives on the city, form and questions of architectural identity and their retrospective classification, the contributions of the present issue focus on questions of representation and discourse. The thinking referred to as postmodern has produced a plethora of new forms of engagement with and representation of architecture and urbanism that continue to resonate today. New forms of discourse and techniques of representation also gave rise to new role models, self-understandings and institutions. Would it be an exaggeration to speak of the “golden years” of theory? In the long run, has postmodernism led to a popularisation or a loss of relevance of architecture? Or even, paradoxically, to both? Please read the contributions by Guia Baratelli, Sabine Brinitzer, Giovanni Carli, Frida Grahn, Samuel Korn, Kasper Lægring, Kenta Matsui, Giacomo Pala and Alexandru Sabău, curated by Sonja Hnilica and Riklef Rambow.

• Link to the digital version of the issue: https://cloud-cuckoo.net/en/issues/all-issues/issue-42

• Order the issue in print: https://cloud-cuckoo.net/en/issues/order-print-version-issue-42

Enjoy reading and best regards, Sebastian Feldhusen


Уважаеми читатели,

Пожелаваме ви всичко най-добро за 2023 г.! Идентификации на постмодернизма. Презентации и дискурси е заглавието на новия ни брой, публикуван в началото на годината. Изходната теза на брошурата е: Феноменът на постмодернизма в архитектурата не може да бъде сведен до въпросите на стила. В продължение на няколко десетилетия, теоретичните дискурси изиграха решаваща роля за архитектурната продукция. Брой 42 представя втората част от нашия преглед на така наречения постмодернизъм. Докато предишният брой се занимаваше с променящите се гледни точки относно града, формата и въпросите на архитектурната идентичност, и тяхната ретроспекция класификация, приносът на настоящия брой се фокусира върху въпросите на репрезентацията и дискурса. Мисленето, наричано постмодерно, създаде множество нови форми на ангажираност и представяне на архитектурата и урбанизма, които продължават да резонират и днес. Новите форми на дискурса и техниките на представяне също породиха новата роля на моделите, само-разбиранията и институциите. Ще бъде ли преувеличено да говорим за „златните години“ на теорията? В дългосрочен план постмодернизмът довел ли е до популяризиране или до загуба на релевантност на архитектурата? Или дори, парадоксално, и до двете? Моля, прочетете приноса на Гуя Баратели, Сабине Бриницер, Джовани Карли, Фрида Гран, Самуел Корн, Каспер Lægring, Kenta Matsui, Giacomo Pala и Alexandru Sabău, куратор Соня Хнилица и Риклеф Рамбоу.

• Линк към дигиталната версия на изданието: https://cloud-cuckoo.net/bg/issues/all-issues/issue-42

• Поръчайте броя в печат: https://cloud-cuckoo.net/en/issues/order-print-version-issue-42

Приятно четене и най-добри пожелания, Себастиан Фелдхузен


April 10, 2023 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Актуална информация, Други, Публикации на български, Публикации на други езици, Текстове на български, Текстове на други езици