Shells as a Universal Structural Type in Nature and Design

WRITTEN BY

Miroslava Nadkova Petrova and Dobrina Zheleva-Martins Viana

Submitted: June 24th, 2022 Reviewed: July 28th, 2022 Published: September 15th, 2022

DOI: 10.5772/intechopen.106851

FROM THE EDITED VOLUME

Structural Shells [Working Title]

Dr. Saeed Nemati and Prof. Farzaneh Tahmoorian

https://www.intechopen.com/online-first/83586

Abstract

Universal is this structure or construction which is ubiquitous in the world. It is encountered in living and non-living nature, implemented in various fields of human activity and interpreted appropriately according to the needs and the specifics of the context of use. The aim of the chapter is to verify the universal character of shells as a structural and constructive type. It is discerned that shells exist as a structural type in living and non-living nature. With the progress of civilization, humans have gained experience and mastered their deliberate use for the benefit of the individual and social existence. Therefore, it can be stipulated that research and formalization of shells in scientific and technological aspect will lead to an even wider range of applications in various design fields. In perspective are outlined the emerging form-generation opportunities in engineering, architecture and design. To substantiate the universality, a comparative research method is adopted. The existence of various shells found in nature is compared with the same or similar types applied in design. If hitherto this has happened objectively without interdependence, we demonstrate the possibilities of conscious and purposeful impetus of ideas exchange between the form-finding process, scientific research and technological development of shell structures.

Keywords

 • universal structures
 • shells in living and non-living nature
 • shells in historical human experience
 • shell analogies
 • ideas exchange in design

November 29, 2022 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Други, За студентите, Публикации на други езици, Текстове на други езици, Фотографии

ПЪРВИЯТ РЕАЛИЗИРАН В БЪЛГАРИЯ ПРОЕКТ НА ПЪРВИЯ ГРАДСКИ АРХИТЕКТ И ГРАДОСТРОИТЕЛ НА ПЛОВДИВ СЛЕД ОСВОБОЖДЕНИЕТО ИНЖЕНЕР-АРХИТЕКТ ЙОСИФ ШНИТЕР Е В СЕВЛИЕВО

ТОВА Е ДНЕШНАТА ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ „АСЕН И ИЛИЯ ПЕЙКОВИ“

Фотограф: Николай Заръбов

Градската художествена галерия „Асен и Илия Пейкови“ в СЕВЛИЕВО е проектирана от инж.-арх. Йосиф Шнитер.

Сградата, в която днес се помещава Градската художествена галерия, е една от най-красивите в града. Неин автор е инж.- арх. Йосиф Шнитер /чех по произход/, инженер от пионерските освободителни войски по време на Руско-турската война, участник в Плевенската битка, но известен най-вече като първият градски архитект на Пловдив след Освобождението. Шнитер е и първият градостроител на Пловдив – той е автор на първия регулационен план на града и на редица забележителни сгради, градиенти на европейския му образ.

инж. Арх. Йосиф Шнитер
https://plovdivnow.bg/plovdiv/golemite-lichnosti-plovdiv-arh-yosif-shniter-15425

На 15 април 1878г. архитект Шнитер сключва договор  да проектира къщата на видния гражданин на Севлиево  – председател на окръжния съд, член на Учредителното народно събрание в Търново – Илия Денчов Табаков.  Като изключим военните обекти – укрепления и мостове, тази сграда за 26 годишният архитект е първата гражданска постройка в страната ни, която той  проектира.

Илия Денчов Табаков е бил един от добрите майстори табаци, имал собствена табахана, търгувал с кожи на едро, изнасял за Европа собствената си, а и  на десетките кожарски работилници продукция в града. Натрупал голямо състояние и авторитет, ангажирал се и в обществените дела в града и страната. Бил редовен спомоществовател на възрожденската ни книжнина, както и един от основателите и основни дарители за построяването на новата севлиевска църква „Света Троица” през 1870 г.

И така, архитект Йосиф Шнитер построява новия дом на съдията – най-голямата и модерна за времето си европейска сграда в Севлиево. След смъртта на Илия Денчев и по негово завещание тя е приспособена за Районен съд.

През 1986 г. сградата е предоставена безвъзмездно на Община Севлиево за реставрация и адаптация като художествена галерия. През 2008 г. Градската художествена галерия „Асен и Илия Пейкови” със своя богат фонд, натрупван десетилетия, отваря врати. Безценни творби на световноизвестния скулптор Асен Пейков и десетки творби от „космическата” живопис на неговия брат, художника Илия Пейков, преживели детството и младежките си години в Севлиево, са част от постоянните й експозиции. /по данни от http://www.sevlievo.bg/bg/article/44/hudojestvena_galeria.htm

Севлиевци е хубаво да знаят, че тази сграда е дело на талантливия и забележителен с делото си инженер-архитект Йосиф Шнитер, и биха могли да отбележат този факт по подобаващ начин, например с паметна плоча на фасадата на сградата.

November 6, 2022 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Други, Публикации на български, Текстове на български, Фотографии

The 25th International Conference on Engineering and Product Design Education

Call for abstracts

 • The call for abstracts is now open until the 14th November 2023 Midnight GMT.
  • Abstracts should be submitted to the E&PDE 2023 Conftool.
 • The call for workshops is now open until the 28th April 2023 Midnight GMT.

The 25th International Conference on Engineering and Product Design Education will be hosted at:

ELISAVA, Barcelona School of Design and Engineering, on the 7th and 8th September 2023; there will also be pre-conference workshops and events on 6th September.

The E&PDE 2023 theme is Responsible innovation for global co-habitation.

The conference is organised in partnership with the Design Education Special Interest Group (DESIG) of the Design Society and the Institution of Engineering Designers (IED). 

The E&PDE 2023 conference will bring together representatives from education and industry who have an interest in sharing new perspectives on design education. It will provide a forum for educators, practitioners and students from engineering and product design fields to discuss current and future educational issues. Professionals and students from other disciplines are also invited to contribute and participate. 

We will continue the Visual Papers track inviting papers with high visual content and less text.

October 15, 2022 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Други

3 ОКТОМВРИ – СВЕТОВЕН ДЕН НА АРХИТЕКТУРАТА World Architecture Day – October 3, 2022

През 1996 г. на конгреса на Международния съюз на архитектите, проведен в Барселона, Испания, организацията установи, че Световният ден на архитектурата трябва да съвпадне със Световния ден на обитаването на UN-Habitat. Ето защо Световният ден на архитектурата се отбелязва всеки първи понеделник на октомври, за да отбележи ангажимента на архитектите към нашите общества, нашите екосистеми и нашите градове.

АРХИТЕКТУРА НА БЛАГОПОЛУЧИЕТО това е темата на Световния ден на архитектурата за тази 2022 г

Темата е в съответствие с обявяването на UIA на 2022 г. за Година на дизайна за здравето и ангажимента на Съюза да използва базиран на аргументи дизайн за насърчаване на здравето в сградите и градовете.

Здравето, както е определено от Световната здравна организация (СЗО), е „състояние на пълно физическо, психическо и социално благополучие, а не просто липса на болест или недъг“, и „наслаждаването на най-високия достижим стандарт на здраве е едно от основните права на всяко човешко същество без разлика на раса, религия, политическа вяра, икономическо или социално състояние“ (СЗО).

В отговор на скорошните глобални кризи в общественото здравеопазване, включително пандемията COVID-19 и други опустошителни бедствия, Общото събрание на UIA през юли 2021 г. обяви „2022: UIA година на дизайна за здраве“. Този ангажимент настоява всички членове на UIA да насърчават архитектите и техните клиенти да използват базиран на доказателства дизайн за насърчаване на здравето в сградите и градовете и насърчава „Дизайн, който защитава здравето, дизайн, който развива по-добро здраве и дизайн, който възстановява здравето, след като е увредено .”

Имайки предвид, че изградената среда оказва влияние върху здравето на хората, които я обитават, дизайнът за здраве и благополучие трябва да бъде основен компонент, вграден във всеки проект, за всяка практика и във всякакъв мащаб, което ще бъде подчертано и демонстриран на Световния ден на архитектурата.

UIA ще надхвърли ролята на архитектурата да подобри живота ни чрез защита, развитие и възстановяване на здравето, за да проучи как архитектите могат да допринесат по-добре за физическото, емоционалното, екологичното, финансовото и социалното благосъстояние на човечеството, като същевременно имат положително въздействие върху околния свят.

Architecture for well-being 2022

The theme for World Architecture Day 2022 (3 October 2022) will be Architecture for well-being. The theme is in line with the designation of 2022 as the UIA Year of Design for Health and the Union’s commitment to use evidence-based design to promote health in buildings and cities.

Health, as defined by the World Health Organization (WHO), is “a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity,” and “the enjoyment of the highest attainable standard of health is one of the fundamental rights of every human being without distinction of race, religion, political belief, economic or social condition” (WHO, n.d.).

To respond to recent global public health crises including the COVID-19 pandemic and other devastating disasters, the UIA General Assembly in July 2021 declared “2022: UIA Year of Design for Health.” This commitment urges all UIA Member Sections to encourage architects and their clients to use evidence-based design to promote health in buildings and cities, and promotes “Design that protects health, design that develops Better Health, and design that restores health once it is impaired.”

Keeping in mind that the built environment has an impact on the health of the people who experience it, Design for health and well-being should be a fundamental component imbedded in every project, for every practice, and at any scale, which will be emphasised and demonstrated on World Architecture Day.

The UIA will go beyond the role of architecture in making our lives better by protecting, developing and restoring health to examine how architects can better contribute to the physical, emotional, environmental, financial and social wellness of humankind all while having a positive impact on the environment.

October 3, 2022 · dobrina · Comments Closed
Posted in: Други

УЧИЛИЩЕ В ГРАД ТАШКЕНТ – проект 1968г, реализация 1970г.

След катастрофалното земетресение в Ташкент през 1966-67г. жителите на побратимения с  град Ташкент – град Хасково и на Хасковски окръг, дариха училищен комплекс за пострадалите ташкентски деца. Той бе проектиран в Районна проектантска организация в гр. Хасково и реализиран от „Техноекспортстрой“, по линия на Съвета за икономическа взаимопомощ на социалистическите страни (СИВ).

Общо-образователното училище за 1060 ученика в микрорайон Ц-6 , гр. Ташкент, Узбекистан, отвори врати за учебната 1970-1971 година. То носеше името на Георги Димитров, бе дар от България на столицата на Узбекистан и бе изградено със средства на жителите на град Хасково и Хасковски окръг.

ПРОЕКТАНТСКИЯТ КОЛЕКТИВ БЕ В СЪСТАВ:

АРХИТЕКТУРНА ЧАСТ – арх. Васил Янков – ръководител, арх. Добрина Желева (това съм аз), арх. техник Иванка Бакалова, Озеленяване – инж. (ландшафтен архитект) Елена Желева (това бе сестра ми, която дари проекта си безвъзмездно).

ИНЖЕНЕРИ-КОНСТРУКТОРИ: Тодор Тодев, Димитър Пройков, Никола Станилов и Костадинка Жечева;

ЕЛ-ИНСТАЛАЦИИ: инж. Тончо Георгиев, ВиК – техник Симеон Христов; Отопление и вентилации: инж. Атанас Каличков,

ХУДОЖЕСТВЕН СИНТЕЗ: Статуя на Георги Димитров – скулптор Александър П. Апостолов; Монументална живопис – Михаил и Лиляна Чаушеви

КОНСУЛТАНТ – Народен архитект Никола Николов

ПРОЕКТ ЗА УЧИЛИЩЕ В ТАШКЕНТ ПЛАН НА ПЪРВИЯ ЕТАЖ

Фотография на макета на училището

Средняя школа им. Г. Димитрова, N 9, Ц6, гр. Ташкент

Главен вход

ПОЛАГАНЕ НА ПЪРВИТЕ ТУХЛИ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРИЯ – ТОДОР ЖИВКОВ

27 января 1969 года в торжественной обстановке Первый секретарь ЦК Болгарской Коммунистической партии, Председатель Совета Министров Народной Республики Болгарии Тодор Живков заложил в фундамент школы капсулу с письмом на болгарском, русском и узбекском языках: «Эта школа построена строителями — болгарами в дар от трудящихся НРБ ташкентцам в знак вечной братской нерушимой дружбы между народами СССР и Болгарии.» Школе присвоено имя Георгия Димитрова. Скан из книги «Ташкент- город братства» Издательство ЦК КП Узбекистана, Ташкент, 1969 год – .
https://mytashkent.uz/2022/01/18/shkola-%e2%84%96-9-imeni-georgiya-dimitrova/

Средняя школа №9. им. Георгия Димитрова. Спроектирована и построена Республикой Болгария., Ташкент, 1972г. Фотография Автор: Алексей Варфоломеев – Tashkent Retrospective, 16 октомври 2019 г.

Скулптура на патрона на училището “Георги Димитров”

ОТКРИВАНЕ НА ПАМЕТНИКА НА ПАТРОНА НА УЧИЛИЩЕТО – ГЕОРГИ ДИМИТРОВ, 1972

СКУЛПТУРА

ИЗГЛЕД ОТ ВЪТРЕШНИЯ ДВОР КЪМ КОЛОНАДАТА И ГЛАВНИЯ ВХОД НА УЧИЛИЩЕТО. ВЛЯВО – ФИЗКУЛТУРНИЯТ САЛОН, НАД КОЛОНАДАТА – ДИРЕКТОРСКИЯТ И УЧИТЕСКИ КАБИНЕТИ

фотография от вътрешния двор на фасадата с фискултурия салон, директорския и учителски кабинети на втория етаж.дире

Главна фасада – вляво се вижда статуята на Георги Димитров, вдясно е физкултурният салон, в средата през колонадата се минава във вътрешния двор, а на втория етаж, над колонадата са директорският и учителските кабинети.

«Средняя школа № 9 им Г. Димитрова. Скан с открытки. Автор фото А. Хейфец. Издательство «Планета», Москва, 1974 год. Фото А. Хейфеца».

ФОТОГРАФИИ ОТ КЛАСНИТЕ СТАИ ПО ВРЕМЕ НА ЗАНЯТИЯ

К Дню Учителя в Узбекистане. Ташкент. 1973 г. Учитель Пирназарова О. во время урока математики с учениками 4-го класса средней школы имени Георгия Димитрова, построенной болгарскими строителями. Автор фото: А. Варфоломеев – Tashkent Retrospective 1 октомври 2019 г. 

Интериори от коридори, стълбища и фоайета

Сграфито на фасадата на актовата зала от художниците Лиляна и Михаил Чаушеви – Фотографиите са любезно предоставени от Стефан Спасов

По време на строителството и направата на сграфитото от художниците Лиляна и Михаил Изглед от вътрешния двор, актовата зала /виж и сграфитото/ в процес на експлоатация

ОТЗИВИ ЗА УЧИЛИЩЕТО

 Джалалитдин : 01/05/2020 в 05:14 “Спасибо Вам огромное. Я учился со дня открытия школы №9 им Г.Димитрова. Это было нечто. Дворец из сказки. Образцово-показательная школа. В Ташкент приезжали туристы из-за рубежа и их водили на экскурсию в нашу школу.Было здорово. Звонок на перемену оттягивали, уроки продолжались до отъезда туристов. Нас с детства обучали чистоте и порядку. Иы ходили в школе в сменной обуви,от 1 до 10 классы. Школа была №1 в Узбекистане а может быть и в СССР.” – https://mytashkent.uz/2012/12/16/srednyaya-shkola-im-g-demitrova-1976-god/

 Elmira Tokhtaeva : 14/12/2016 в 13:22 “Спасибо огромное всем кто вложил труд и средства в строительство школы #9 имени Георгия Димитрова! Мы были первыми первоклашками в этой школе. Проект школы продуман и сделан был с умом и любовью. 10 лет мы имели счастье учиться в здании самой красивой школы в республике. Я уверена, что все выпускники этой школы, так же, как и я, вспоминая школьные годы, гордятся своей школой. И всплывают в памяти актовый зал, столовая, спорт зал, светлые классы, светлые коридоры, мраморные полы, дворик у продленки все такое красивое и удобное. Очень рада, что могу сказать огромное Спасибо Вам Василь Янков, Добрина Желева и жители города Хасково!” – https://mytashkent.uz/2012/12/16/srednyaya-shkola-im-g-demitrova-1976-god/

 Равшан : 07/03/2017 в 21:59 “Я тоже учился в этой школе с 1975 по 1985, и очень благодарен строителям этого прекрасного учебного заведения. Удобные классы, просторные коридоры. Но я хочу остановиться про классы и кабинеты дальнего крыла школы. На этом крыле были расположены классы, где проводились уроки рисования и труда, была библиотека школы, на небольшом дворике были расположены два класса для продленного обучения учеников младших классов. Далее слева столовая школы и справа актовый зал, и вниз по лестницы кабинет Начальной военной подготовки.
Сейчас иногда задумываешься, как было все продумано и великолепно организовано. Классы Труда и Рисования были расположены в уютном и в тихом месте школы. Ученики продленных классов имели возможность в перерывах во дворике подышать свежим воздухом, и в столовую далеко не надо было ходить.
Больше всего запомнился кабинет для рисования и черчения, и руководила им в то время Ёдгор опа, профессионал своего дело, строгий и справедливый учитель. Этот кабинет был оснащен всем необходимым и удобным инвентарем, оригинальной выдвижной партой по вертикали. Сам кабинет был удобно расположен с слева по пути к столовой и актовому залу. Т.е. слева сначала кабинеты труда, далее наверх и там класс Ёдгор опа и рядом школьная библиотека. Может быть и сейчас также.
Кроме учительства Ёдгор опа также оформляла все информационные стенды, доски почета во всех этажах школы. Тогда надписи на этих стендах в основном делали из пенопласта, и у Ёдгора опа был станок для резки пенопласта, и мы уже старшеклассники не раз ей помогали в этом.
Запомнился место проведения еженедельной утренней «Линейки», у старшеклассников с 8-го по 10-й класс «Линейки» проводились в коридоре, также по пути к актовому залу.
Запомнился кабинет Начальной военной подготовки, который своими руками соорудил неподражаемый наш полковник запаса ВВС Николай Иванович, после он организовал ТИР в подвале школы, который считался одним из лучших.
Еще раз Спасибо всем кто участвовал в создании школы №9 имени Георгия Димитрова!!!” -https://mytashkent.uz/2012/12/16/srednyaya-shkola-im-g-demitrova-1976-god/

 Лилия Хисамова : 15/08/2018 в 04:28

У меня со школой #9 связаны одни из самых ярких моментов моего детства, хотя сама в ней не училась. В этой школе почти 20 лет работала моя мама, она была учителем русского языка и литературы, работала с 1983 года.
Очень часто, во время школьных каникул, мама брала меня на работу, так как дома меня нескем было оставить, и для меня это был настоящий праздник.
Я обожала ходить по огромным пустым и залитым солнцем коридорам, срывать маленькие шишечки с ёлок возле памятника Димитрова, бегать по роскошной столовой и носиться по спортивной площадке.
Но особым удовольствием. Было приходить к маме на работу в рабочее время. Меня отводили в столовую, чтобы я не мешала маме работать, и там меня на убой кормили всякими вкусностями. Стоит отметить, в этой школе всегда кормили лучше, чем во всех стальных.

Последние годы мама работала в классе, который находился на первом этаже за учительской. Это был огромный класс-амфитеатр. До сих пор восхищаюсь этим классом и всей школой в целом!

Читаю отзывы людей, которые учились в этой замечательной школе, со слегами на глазах. Спасибо архитекторам за такой потрясающий проект, подаривший столько тёплых и незабываемых моментов людям, которые учились или работали в этой школе! Низкий вам поклон! https://mytashkent.uz/2012/12/16/srednyaya-shkola-im-g-demitrova-1976-god/

Празник в училището

ПУБЛИКАЦИЯ В СПИСАНИЕ “АРХИТЕКТУРА”, 1974 г., брой № 2, стр.19 -20

ИЗТОЧНИЦИ :

*      Сайт на град Ташкент –  Средняя школа им. Г. Димитрова. Ташкент. 1976 год Воскресенье, 16 декабря 2012 (3 года назад) | 92 просм. | EC Старые фото http://mytashkent.uz/2012/12/16/srednyaya-shkola-im-g-demitrova-tashkent-1976-god/

* Tashkent Retrospective11 август 2018 г. – И такое было… Ташкент. 1972 г. Открытие памятника выдающемуся деятелю болгарского народа Георгию Димитрову, рядом со зданием школы №9. Школы имени Георгия Димитрова. (Юнусабадский р-н).
* Текст и фотографии, публикувани в личния блог на д-р Теодора Върбанова – Добре дошли при Тедчето  Личната страничка на едно Тедчеhttps://tedche.info/ Школа №9 имени Георгия Димитрова, Ташкент

12.04.2018 от tedche  https://tedche.info/2018/04/12/%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0-%e2%84%969-%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%b3%d0%b5%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b8%d1%8f-%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d1%82%d0%b0%d1%88%d0%ba/

* Фотографии и текст, публикувани в личния ми блог в статията – Няма по-ценна награда от моралната – отзиви за „моето“ училище –  http://zheleva-martins.com/wp-content/uploads/2017/02/1-maket-%D0%90.jpg

* Фотографии от личния архив на  художниците Лиляна и Михаил Чаушеви, получени благодарение на дизайнер Стефан Спасов

* Янков, Васил, “Училище “Георги Димитров” в град Ташкент” – В: Списание „Архитектура“, 1974г, брой №2, с.19-20.

 

September 9, 2022 · dobrina · Comments Closed
Tags: , , , , , , , ,  · Posted in: Други, Публикации на български, Текстове на български, Текстове на други езици, Фотографии

УЧИЛИЩЕ В ГРАД ТАШКЕНТ – проект 1968 г, реализация 1970 г.

След катастрофалното земетресение в Ташкент през 1966-67г. жителите на побратимения с  град Ташкент – град Хасково и на Хасковски окръг, дариха училищен комплекс за пострадалите ташкентски деца. Той бе проектиран в Районна проектантска организация в гр. Хасково и реализиран от „Техноекспортстрой“, по линия на Съвета за икономическа взаимопомощ на социалистическите страни (СИВ).

Общо-образователното училище за 1060 ученика в микрорайон Ц-6 , гр. Ташкент, Узбекистан, отвори врати за учебната 1970-1971 година. То носеше името на Георги Димитров, бе дар от България на столицата на Узбекистан и бе изградено със средства на жителите на град Хасково и Хасковски окръг.

ПРОЕКТАНТСКИЯТ КОЛЕКТИВ БЕ В СЪСТАВ:

АРХИТЕКТУРНА ЧАСТ – арх. Васил Янков – ръководител, арх. Добрина Желева (това съм аз), арх. техник Иванка Бакалова, Озеленяване – инж. (ландшафтен архитект) Елена Желева (това бе сестра ми, която дари проекта си безвъзмездно).

ИНЖЕНЕРИ-КОНСТРУКТОРИ: Тодор Тодев, Димитър Пройков, Никола Станилов и Костадинка Жечева;

ЕЛ-ИНСТАЛАЦИИ: инж. Тончо Георгиев, ВиК – техник Симеон Христов; Отопление и вентилации: инж. Атанас Каличков,

ХУДОЖЕСТВЕН СИНТЕЗ: Статуя на Георги Димитров – скулптор Александър П. Апостолов; Монументална живопис – Михаил и Лиляна Чаушеви

КОНСУЛТАНТ – Народен архитект Никола Николов

ПРОЕКТ ЗА УЧИЛИЩЕ В ТАШКЕНТ ПЛАН НА ПЪРВИЯ ЕТАЖ

Фотография на макета на училището

Средняя школа им. Г. Димитрова, N 9, Ц6, гр. Ташкент

Главен вход

ПОЛАГАНЕ НА ПЪРВИТЕ ТУХЛИ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРИЯ – ТОДОР ЖИВКОВ

27 января 1969 года в торжественной обстановке Первый секретарь ЦК Болгарской Коммунистической партии, Председатель Совета Министров Народной Республики Болгарии Тодор Живков заложил в фундамент школы капсулу с письмом на болгарском, русском и узбекском языках: «Эта школа построена строителями — болгарами в дар от трудящихся НРБ ташкентцам в знак вечной братской нерушимой дружбы между народами СССР и Болгарии.» Школе присвоено имя Георгия Димитрова. Скан из книги «Ташкент- город братства» Издательство ЦК КП Узбекистана, Ташкент, 1969 год – .
https://mytashkent.uz/2022/01/18/shkola-%e2%84%96-9-imeni-georgiya-dimitrova/

Средняя школа №9. им. Георгия Димитрова. Спроектирована и построена Республикой Болгария., Ташкент, 1972г. Фотография Автор: Алексей Варфоломеев – Tashkent Retrospective, 16 октомври 2019 г.

Скулптура на патрона на училището “Георги Димитров”скулптор Александър П. Апостолов

ОТКРИВАНЕ НА ПАМЕТНИКА НА ПАТРОНА НА УЧИЛИЩЕТО – ГЕОРГИ ДИМИТРОВ, 1972

СКУЛПТУРА

ИЗГЛЕД ОТ ВЪТРЕШНИЯ ДВОР КЪМ КОЛОНАДАТА И ГЛАВНИЯ ВХОД НА УЧИЛИЩЕТО. ВЛЯВО – ФИЗКУЛТУРНИЯТ САЛОН, НАД КОЛОНАДАТА – ДИРЕКТОРСКИЯТ И УЧИТЕЛСКИ КАБИНЕТИ

фотография от вътрешния двор на фасадата с фискултурия салон, директорския и учителски кабинети на втория етаж.дире

Главна фасада – вляво се вижда статуята на Георги Димитров, вдясно е физкултурният салон, в средата през колонадата се минава във вътрешния двор, а на втория етаж, над колонадата са директорският и учителските кабинети.

«Средняя школа № 9 им Г. Димитрова. Скан с открытки. Автор фото А. Хейфец. Издательство «Планета», Москва, 1974 год. Фото А. Хейфеца».

ФОТОГРАФИИ ОТ КЛАСНИТЕ СТАИ ПО ВРЕМЕ НА ЗАНЯТИЯ

К Дню Учителя в Узбекистане. Ташкент. 1973 г. Учитель Пирназарова О. во время урока математики с учениками 4-го класса средней школы имени Георгия Димитрова, построенной болгарскими строителями. Автор фото: А. Варфоломеев – Tashkent Retrospective 1 октомври 2019 г. 

Интериори от коридори, стълбища и фоайета

Сграфито на фасадата на актовата зала от художниците Лиляна и Михаил Чаушеви – Фотографиите са любезно предоставени от Стефан Спасов

По време на строителството и направата на сграфитото от художниците Лиляна и Михаил Изглед от вътрешния двор, актовата зала /виж и сграфитото/ в процес на експлоатация

ОТЗИВИ ЗА УЧИЛИЩЕТО

 Джалалитдин : 01/05/2020 в 05:14 “Спасибо Вам огромное. Я учился со дня открытия школы №9 им Г.Димитрова. Это было нечто. Дворец из сказки. Образцово-показательная школа. В Ташкент приезжали туристы из-за рубежа и их водили на экскурсию в нашу школу.Было здорово. Звонок на перемену оттягивали, уроки продолжались до отъезда туристов. Нас с детства обучали чистоте и порядку. Иы ходили в школе в сменной обуви,от 1 до 10 классы. Школа была №1 в Узбекистане а может быть и в СССР.” – https://mytashkent.uz/2012/12/16/srednyaya-shkola-im-g-demitrova-1976-god/

 Elmira Tokhtaeva : 14/12/2016 в 13:22 “Спасибо огромное всем кто вложил труд и средства в строительство школы #9 имени Георгия Димитрова! Мы были первыми первоклашками в этой школе. Проект школы продуман и сделан был с умом и любовью. 10 лет мы имели счастье учиться в здании самой красивой школы в республике. Я уверена, что все выпускники этой школы, так же, как и я, вспоминая школьные годы, гордятся своей школой. И всплывают в памяти актовый зал, столовая, спорт зал, светлые классы, светлые коридоры, мраморные полы, дворик у продленки все такое красивое и удобное. Очень рада, что могу сказать огромное Спасибо Вам Василь Янков, Добрина Желева и жители города Хасково!” – https://mytashkent.uz/2012/12/16/srednyaya-shkola-im-g-demitrova-1976-god/

 Равшан : 07/03/2017 в 21:59 “Я тоже учился в этой школе с 1975 по 1985, и очень благодарен строителям этого прекрасного учебного заведения. Удобные классы, просторные коридоры. Но я хочу остановиться про классы и кабинеты дальнего крыла школы. На этом крыле были расположены классы, где проводились уроки рисования и труда, была библиотека школы, на небольшом дворике были расположены два класса для продленного обучения учеников младших классов. Далее слева столовая школы и справа актовый зал, и вниз по лестницы кабинет Начальной военной подготовки.
Сейчас иногда задумываешься, как было все продумано и великолепно организовано. Классы Труда и Рисования были расположены в уютном и в тихом месте школы. Ученики продленных классов имели возможность в перерывах во дворике подышать свежим воздухом, и в столовую далеко не надо было ходить.
Больше всего запомнился кабинет для рисования и черчения, и руководила им в то время Ёдгор опа, профессионал своего дело, строгий и справедливый учитель. Этот кабинет был оснащен всем необходимым и удобным инвентарем, оригинальной выдвижной партой по вертикали. Сам кабинет был удобно расположен с слева по пути к столовой и актовому залу. Т.е. слева сначала кабинеты труда, далее наверх и там класс Ёдгор опа и рядом школьная библиотека. Может быть и сейчас также.
Кроме учительства Ёдгор опа также оформляла все информационные стенды, доски почета во всех этажах школы. Тогда надписи на этих стендах в основном делали из пенопласта, и у Ёдгора опа был станок для резки пенопласта, и мы уже старшеклассники не раз ей помогали в этом.
Запомнился место проведения еженедельной утренней «Линейки», у старшеклассников с 8-го по 10-й класс «Линейки» проводились в коридоре, также по пути к актовому залу.
Запомнился кабинет Начальной военной подготовки, который своими руками соорудил неподражаемый наш полковник запаса ВВС Николай Иванович, после он организовал ТИР в подвале школы, который считался одним из лучших.
Еще раз Спасибо всем кто участвовал в создании школы №9 имени Георгия Димитрова!!!” -https://mytashkent.uz/2012/12/16/srednyaya-shkola-im-g-demitrova-1976-god/

 Лилия Хисамова : 15/08/2018 в 04:28

У меня со школой #9 связаны одни из самых ярких моментов моего детства, хотя сама в ней не училась. В этой школе почти 20 лет работала моя мама, она была учителем русского языка и литературы, работала с 1983 года.
Очень часто, во время школьных каникул, мама брала меня на работу, так как дома меня нескем было оставить, и для меня это был настоящий праздник.
Я обожала ходить по огромным пустым и залитым солнцем коридорам, срывать маленькие шишечки с ёлок возле памятника Димитрова, бегать по роскошной столовой и носиться по спортивной площадке.
Но особым удовольствием. Было приходить к маме на работу в рабочее время. Меня отводили в столовую, чтобы я не мешала маме работать, и там меня на убой кормили всякими вкусностями. Стоит отметить, в этой школе всегда кормили лучше, чем во всех стальных.

Последние годы мама работала в классе, который находился на первом этаже за учительской. Это был огромный класс-амфитеатр. До сих пор восхищаюсь этим классом и всей школой в целом!

Читаю отзывы людей, которые учились в этой замечательной школе, со слегами на глазах. Спасибо архитекторам за такой потрясающий проект, подаривший столько тёплых и незабываемых моментов людям, которые учились или работали в этой школе! Низкий вам поклон! https://mytashkent.uz/2012/12/16/srednyaya-shkola-im-g-demitrova-1976-god/

Празник в училището

ПУБЛИКАЦИЯ В СПИСАНИЕ “АРХИТЕКТУРА”, 1974 г., брой № 2, стр.19 -20

ИЗТОЧНИЦИ :

*      Сайт на град Ташкент –  Средняя школа им. Г. Димитрова. Ташкент. 1976 год Воскресенье, 16 декабря 2012 (3 года назад) | 92 просм. | EC Старые фото http://mytashkent.uz/2012/12/16/srednyaya-shkola-im-g-demitrova-tashkent-1976-god/

* Tashkent Retrospective11 август 2018 г. – И такое было… Ташкент. 1972 г. Открытие памятника выдающемуся деятелю болгарского народа Георгию Димитрову, рядом со зданием школы №9. Школы имени Георгия Димитрова. (Юнусабадский р-н).
* Текст и фотографии, публикувани в личния блог на д-р Теодора Върбанова – Добре дошли при Тедчето  Личната страничка на едно Тедчеhttps://tedche.info/ Школа №9 имени Георгия Димитрова, Ташкент

12.04.2018 от tedche  https://tedche.info/2018/04/12/%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0-%e2%84%969-%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%b3%d0%b5%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b8%d1%8f-%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d1%82%d0%b0%d1%88%d0%ba/

* Фотографии и текст, публикувани в личния ми блог в статията – Няма по-ценна награда от моралната – отзиви за „моето“ училище –  http://zheleva-martins.com/wp-content/uploads/2017/02/1-maket-%D0%90.jpg

* Фотографии от личния архив на  художниците Лиляна и Михаил Чаушеви, получени благодарение на дизайнер Стефан Спасов

* Янков, Васил, “Училище “Георги Димитров” в град Ташкент” – В: Списание „Архитектура“, 1974г, брой №2, с.19-20.

 

September 9, 2022 · admin · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Други

ФОТО-ИМПРЕСИИ ОТ ИТАЛИЯ

ФОТО-ИМПРЕСИИ ОТ ИТАЛИЯ

РИМ

САНТА МАРИЯ МАДЖОРЕ – В НЕПОСРЕДСТВЕНА БЛИЗОСТ ДО Х-Л “ВЕРОНА”

КОЛОНАТА НА ТРАЯН

КОЛОЗЕУМА

РИМСКИЯТ ФОРУМ

ПО ПЪТЯ КЪМ ХОТЕЛ “ВЕРОНА

ПАНТЕОНЪТ

КРАЙ ТИБЪР

МАВЗОЛЕЯТ НА АДРИАН – ПРЕИМЕНУВАН В ЗАМЪК “САН АНДЖЕЛО”

МОСТЪТ НА АНГЕЛИТЕ

КЪМ ПЛОЩАДА “СВЕТИ ПЕТЪР”

“ПИЕТА” НА МИКЕЛАНДЖЕЛО В БАЗИЛИКАТА “СВЕТИ ПЕТЪР”

Джовани Лоренцо Бернини, БАЛДАХИН НАД ГРОБА НА СВЕТИ ПЕТЪР, 1624 – 1633, ВАТИКАН, БАЗИЛИКАТА “СВЕТИ ПЕТЪР”

ВАТИКАНСКИ МУЗЕИ

Урни – във форма на жилищни модели

Оракулски огледала

ФОНТАНЪТ ДИ ТРЕВИ (Fontana di Trevi). Разположен е на малък площад и е вграден в двореца Поли. Името му идва от три улици (tre vie); построен 1762 г. В центъра е фигурата на бог Нептун (Океан), а от двете му страни женски фигури, алегории на изобилието и здравето.

ИСПАНСКИТЕ СТЪЛБИ

ГАЛЕРИЯ МУЗЕЙ БОРГЕЗЕ ВИЛА БОРГЕЗЕ

ГРАДИНИ ВИЛА БОРГЕЗЕ

MAXXI — Museo nazionale delle arti del XXI secolo НАЦИОНАЛЕН МУЗЕЙ НА ИЗКУСТВАТА НА ХХI ВЕК – ЗАХА ХАДИД, 2010г. Състои се от «MAXXI Art» и «MAXXI Architecture»

ПАЛАЦЕТО, ПИЕР ЛУИДЖИ НЕРВИ, 1957г.

МУЗИКАЛЕН ЦЕНТЪР – Аудитория Parco della Musica  (1994–2002)- РЕНЦО ПИАНО

ГРАДЪТ НА МУСОЛИНИ – ЕУР (EUR – Esposizione Universale di Roma )

Дворецът на италианската цивилизация (Palazzo della Civiltà Italiana), известен като квадратния Колизей (Colosseo Quadrato).

ДОВИЖДАНЕ РИМ, ЗАМИНАВАМЕ ЗА ФЛОРЕНЦИЯ

August 31, 2022 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Други, Публикации на български, Текстове на български, Фотографии