Archive for the ‘Лекционни курсове’ Category

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ: “ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН”, д-р инж. МИРОСЛАВА ПЕТРОВА

              ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН Мирослава Петрова Рецензия от проф. д-р Боян Добрев През XXI век сме свидетели на усилване, на процеса започнал още от средата на XIX в., когато занаятите отстъпват място на машините и творецът от занаятчия се превръща все по-вече в дизайнер, или проектант, ако преведем на български […]

October 22, 2015 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Актуална информация, Други, За студентите, Лекционни курсове, Текстове на български

ФОРМООБРАЗУВАНЕ – ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК

Желева -Мартинс, Добрина Петрова, Мирослава   Учебник за студентите от специалност „Инженерен дизайн” в Лесотехнически Университет Рецензент: доц. д. н. Саша Лозанова Графичен дизайн: Мирослава Петрова © Добрина Желева, Мирослава Петрова, автори, 2015 © Мирослава Петрова, художествено оформление и дизайн на корицата, 2015 Издателство БИСМАР София, 2015 г. ISBN 978-954-91648-4-8 АНОТАЦИЯ На базата на близо […]

July 30, 2015 · dobrina · Comments Closed
Tags: ,  · Posted in: Актуална информация, Други, За студентите, Лекционни курсове, Публикации на български, Текстове на български, Учебни пособия, Фотографии

АНОНСИ ANNOUNCES CALL FOR PAPERS ПОКАНИ ЗА ДОКЛАДИ

14th International DOCOMOMO Conference ADAPTIVE RE-USE The Modern Movement Towards the Future Lisbon, Portugal 1-12 September 2016 Website: www.docomomo2016.com In pursuit of the mission of docomomo, as updated in the Eindhoven-Seoul Statement 2014, the theme of the 14th International docomomo Conference will be Adaptive Reuse. The Modern Movement Towards the Future: The aim is to promote […]

May 18, 2015 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Актуална информация, Други, Лекционни курсове, Публикации на български, Публикации на други езици, Събития, Текстове на други езици, Учебни пособия

The Raymond Lemaire International Fund An ICOMOS Programme for Next Generation Skills

The Raymond Lemaire International Fund An ICOMOS Programme for Next Generation Skills Students and Young Professionals are invited to apply by 1 June 2015 The Raymond Lemaire Fund aims to encourage young heritage professionals to develop their skills through training and to welcome them within ICOMOS. It is administered by the ICOMOS International Secretariat under […]

April 12, 2015 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Актуална информация, Други, За студентите, Лекционни курсове, Публикации на други езици, Събития, Текстове на други езици

Харта за Международния културен туризъм

(Осми проект, за приемане от ИКОМОС на 12то Общо събрание, Мексико, м. октомври 1999г.)♦ Управление на туризма на места, значими за природното и културно-историческото наследство Въведение Етос на Хартата В най-широк аспект, природното и културно-историческото наследство принадлежи на всички хора. Всеки от нас има право и отговорност да разбира, радва и съхранява универсалните му ценности. […]

March 25, 2015 · dobrina · Comments Closed
Tags: , , ,  · Posted in: Други, Лекционни курсове, Публикации на български, Текстове на български

“ТЕОРИЯ НА КОМПОЗИЦИЯТА”

          Желева-Мартинс, Д., Стела Ташева, “Теория на композицията”  учебник за образователна степен “Бакалавър”, на студентите от специалност „Инженерен дизайн“ на Лесотехническия университет, София Онлайн издание, СУБ, 2014г. ISBN – 978-619-7226-01-0   ЧЕТИ ОНЛАЙН ТУК: http://usb-bg.org/Theoria%20na%20kompoziciata.htm  

January 28, 2015 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Актуална информация, Лекционни курсове, Текстове на български, Учебни пособия, Фотографии

КОМПОЗИЦИЯ И СТИЛ

Ще се опитаме да докажем тезата, че стилът винаги е тясно свързан с композицията. Нещо повече, те взаимно се обуславят. Това ще рече, че определен стил се постига чрез точно определена композиционна система и обратно – специфичната композиционна система поражда съответен стил; Така че, използването в една или друга степен, в една или друга йерархия, […]

November 24, 2013 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Други, За студентите, Лекционни курсове, Публикации на български, Текстове на български, Фотографии