Archive for November, 2013

КОМПОЗИЦИЯ И СТИЛ

Ще се опитаме да докажем тезата, че стилът винаги е тясно свързан с композицията. Нещо повече, те взаимно се обуславят. Това ще рече, че определен стил се постига чрез точно определена композиционна система и обратно – специфичната композиционна система поражда съответен стил; Така че, използването в една или друга степен, в една или друга йерархия, […]

November 24, 2013 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Други, За студентите, Лекционни курсове, Публикации на български, Текстове на български, Фотографии

ПОНЯТИЕТО ЗА СТИЛ ДНЕС

Думата стил се употребява като термин в различни области на човешкото познание. Например във философията – се използва терминът стил на живот, където стилът е социално-психологическа категория и обозначава определен тип на поведение на индивидите, общностите и социалните групи; (Философский энциклопедический словарь, Москва, Изд “Советская энциклопедия”, 1983) Стилът в художествената дейност се определя като общност […]

November 19, 2013 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Други, За студентите, Лекционни курсове, Публикации на български, Текстове на български, Учебни пособия, Фотографии

СТИЛЪТ В ИЗКУСТВОТО

СТИЛ В ИЗКУСТВОТО♦ Николай Райнов (1889 – 1954) е художник и писател, живописец, график и декоратор… Нещо повече – той е цяластна художествено-творческа личност, всестранно развит творец, мислител и теоретик, от рода на ренесансовите универсални таланти. Завършва Духовната семинария в София (1908). Следва философия в Софийския университет (1911). Участва в Първата световна война като военен кореспондент. […]

November 15, 2013 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Други, За студентите, Лекционни курсове, Публикации на български, Текстове на български

ДНИ НА НАСЛЕДСТВОТО 2013

                  От 8 до 19 ноември 2013 г. ИЕФЕМ отбелязва ДНИ НА НАСЛЕДСТВОТО 2013 със серия от интересни и разнообразни събития: конкурс-надпяване, конкурс за етнографска фотография, научна конференция, етнографска изложба, Ден на отворените врати, представяне на сборник. Пълната програма на събитията ще намерите в уебсайта: http://folklor.bas.bg/dni2013/, но […]

November 7, 2013 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Актуална информация, Други, Публикации на български, Събития, Текстове на български

СЕДМИЦА НА БРАЗИЛСКОТО КИНО BRAZILIAN FILM WEEK

November 5, 2013 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Актуална информация, Други, Публикации на български, Събития, Текстове на български

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА ПОНЯТИЕТО ЗА „КРАСОТА”

   … Ние наричаме красиви и скока на спортиста, и виртуозно вкарания гол, и шахматната партия. Красива е всяка майсторски изработена вещ. Красиво е лицето на жената и изгревът на слънцето в планината. Това означава, че при възприятието на всички тези толкова различни обекти присъства нещо общо. Какво е то? Неимоверно трудно е да определим […]

November 2, 2013 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Други, За студентите, Лекционни курсове, Публикации на български, Текстове на български

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК БУДИТЕЛИ!

  ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА ВАС КНИЖОВНИЦИ, ПРОСВЕТИТЕЛИ, БУДИТЕЛИ НА   НАЦИОНАЛНИЯ НИ ДУХ, ПАЗИТЕЛИ НА БЪЛГАРЩИНАТА И НАЦИОНАЛНИТЕ НИ ДУХОВНИ ЦЕННОСТИ, СТРОИТЕЛИ НА СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРИЯ! Препоръчвам ви да прочетете Словото на Акад.Дамян Дамянов,председател на Съюза на учените в България, изнесено на 31 октомври, 2013г. на Тържествено събрание по повод 1 ноември, Денят на народните будители и […]

November 1, 2013 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Актуална информация, Други, Публикации на български, Събития, Текстове на български