Archive for November 24, 2013

КОМПОЗИЦИЯ И СТИЛ

Ще се опитаме да докажем тезата, че стилът винаги е тясно свързан с композицията. Нещо повече, те взаимно се обуславят. Това ще рече, че определен стил се постига чрез точно определена композиционна система и обратно – специфичната композиционна система поражда съответен стил; Така че, използването в една или друга степен, в една или друга йерархия, […]

November 24, 2013 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Други, За студентите, Лекционни курсове, Публикации на български, Текстове на български, Фотографии