Archive for November 19, 2013

ПОНЯТИЕТО ЗА СТИЛ ДНЕС

Думата стил се употребява като термин в различни области на човешкото познание. Например във философията – се използва терминът стил на живот, където стилът е социално-психологическа категория и обозначава определен тип на поведение на индивидите, общностите и социалните групи; (Философский энциклопедический словарь, Москва, Изд “Советская энциклопедия”, 1983) Стилът в художествената дейност се определя като общност […]

November 19, 2013 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Други, За студентите, Лекционни курсове, Публикации на български, Текстове на български, Учебни пособия, Фотографии