МОНОГРАФИИ, СБОРНИЦИ

 Списък на монографиите в хронологичен ред

1. Желева-Мартинс, Д. Тектониката в съвременната архитектура. Издателство на БАН, София,1985 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

2. Желева-Мартинс, Д.,Тектоника и език в архитектурата, ИТИГА-БАН, Протокол от 16.3.1984 г. Депозит в ЦИНТИ,  монография под No Нд 105/93, 1993

3. Желева-Мартинс, Д.,Формализация на тектоничния език, ИТИГА-БАН, протокол от 28.09.1986 г. Депозит в ЦИНТИ, монография под No Нд 106/93 1993

 4. Желева-Мартинс, Д., съавтор Е. И. Россинская, Критика на западните модели на архитектурния език., ИТИГА-БАН, протокол No 3 от 10.06.1986 г Депозит в ЦИНТИ, монография под No Нд 107/93 1993

5. Желева-Мартинс, Д., Тектониката като теория на формата и формообразуването, Академично издателство “Проф. Марин Дринов”, София, 2000  ISBN 9544306919, 9789544306915


 

 

 

 

 

 

 

6. Желева-Мартинс, Д., “Градоустройствени паралели България и светът Хроника”,Академично издателство “Проф.Марин Дринов”, София, 2004  ISBN 9789544309381

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Желева-Мартинс, Д. и др., съставител, “София и нейните образи”,  Компакт диск сматериали от международен симпозиум, 4-5.12.2003г., издава СУБ – Секция “История”, ЦА – БАН, НХГ, СГХГ, ОП ”Стара София” със СИМ, ISBN: 954-8329-55-7, 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Желева-Мартинс, Д.,“Културен туризъм” – учебник за образователна степен “Магистър”, Издателство ”Пространство и форма”, София, 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Желева-Мартинс, Д., “Биография на София Исторически студии”, Издателство ”Пространство и форма”, София 2006 ISBN- 10:954-8500-03-5  ISBN-13: 978-954-8500-03-6

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Желева-Мартинс, Д. съавтор Ю. К.Фърков, „История на българското градоустройство ХІХ-ХХ век. Първа част. Диахронни анализи”, Изд.”Валентин Траянов”, София, 2009    ISBN 978-954-9928-41-9

 

 

 

 

 

 

——————————————————————————————————————-

disks11. Желева-Мартинс, Д. и  М. Петрова, съставители и редактори на: Компакт диск от поредицата: “Студентски научно-образователни форуми”  „Принципи на гещалтпсихологията и приложението им в дизайна

Сборник с материали от студентска научно – образователна конференция, в рамките на обучението на студентите от ІІІ курс, специалност “Инженерен дизайн” на ЛТУ, София, 2012г.

Графичен дизайн – главен асистент д-р инж. Мирослава Петрова; Съставители – преподавателите по “Теория на композицията” – главен асистент д-р инж. Мирослава Петрова и доцент д-р арх.Добрина Желева-Мартинс. Конференцията е проведена на 19.12. 2011г., в ЛТУ София. Компакт-дискът е публикуван благодарение на финансовата помощ на ректората на ЛТУ, а поредицата е под егидата на “Група Цвят” – България.

——————————————————————————————————————-

scan0003-297x3002

12. Желева-Мартинс, Д. и  М. Петрова, съставители и редактори на: Компакт диск от поредицата: “Студентски научно-образователни форуми” – Сборник с материали от студентска научно – образователна конференция на тема “Конструкция-еврика-форма”, в рамките на обучението на студентите от ІІ курс, специалност “Инженерен дизайн” на ЛТУ, по “Формообразуване”.  София, 2014г. ISSN 1314-6572

scan4-293x300


13. Желева-Мартинс, Д., Стела Ташева, съставители и редактори на: Компакт диск от поредицата: “Студентски научно-образователни форуми” – Сборник с материали от “Реферативни четения” – студентска научно – образователна конференция на тема “Семиотика и дизайн”  , в рамките на обучението на студентите от ІІI курс, специалност “Инженерен дизайн” на ЛТУ, по “Теория на композицията”.  София, 2014г. ISВN 1114-6572

image011image012

——————————————————————————————————————-

14. Желева-Мартинс, Д., Стела Ташева, “Теория на композицията” – учебник за образователна степен “Бакалавър”, на студентите от специалност „Инженерен дизайн“ на Лесотехническия университет, София Онлайн издание, СУБ, 2014г.   –  ISBN – 978-619-7226-01-0      

http://usb-bg.org/Theoria%20na%20kompoziciata.htm

——————————————————————————————————————-

Koritza1

——————————————————————————————————————–

 

 

 

 

 

 

15. Желева -Мартинс, Добрина, Петрова, Мирослава,”Формообразуване” – учебник за образователна степен “Бакалавър”, на студентите от специалност „Инженерен дизайн“ на Лесотехническия университет, София, Онлайн издание, София,Издателство БИСМАР, 2015 г.

ISBN 978-954-91648-4-8  http://mebeli.info/FORMOOBRAZUVANE.pdf

https://www.academia.edu/14553902/%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%9E%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%A3%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%95

FORMOOBRAZUVANE-Korica a

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


16. Желева-Мартинс, Д. и Юлий К. Фърков, “ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ГРАДОУСТРОЙСТВО XIX-XX ВЕК” ЧАСТ 2 “СИНХРОННИ АНАЛИЗИ”- БАН, Център по Архитектурознание и Национален Исторически Музей,  София, Изд. Уникард ЕООД, 2017г. ISBN 978-954-2953-80-7 17. Noguchi M (ed.) (2024) Prefabricated Construction for Sustainability and Mass Customization. Civil Engineering. IntechOpen. Available at: http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.111181.

Nadkova Petrova M and Zheleva-Martins Viana D (2024) Shells as a Universal Structural Type in Nature and Design. Civil Engineering. IntechOpen. Available at: http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.106851.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.