Archive for July 27, 2015

КОНКРЕТНИ МЕРКИ ЗА НОРМАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЦЕСИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА СТРАНАТА

На 20 юли, по инициатива на ръководството на САБ, Председателят на САБ арх. Г. Бакалов проведе кръгла маса на тема: „НЕДВИЖИМОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И СЪВРЕМЕННАТА АРХИТЕКТУРА В Р.БЪЛГАРИЯ“, с ЦЕЛ: СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН ПОДХОД И НОРМОТВОРЧЕСТВО ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО, ЕКСПЕРТИЗАТА И ПРИЛАГАНЕ НА ДОБРИТЕ ПРАКТИКИ ПО ТЕМАТА. Като участник в кръглата маса, предложих следните […]

July 27, 2015 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Актуална информация, Дискусии, Други, Публикации на български, Събития, Текстове на български