Archive for July 11, 2015

НАЧАЛОТО НА НАУКАТА ЗА АРХИТЕКТУРНАТА РЕКОНСТРУКЦИЯ – ВИОЛЕ ЛЬО ДЮК

Виоле-льо-Дюк. Живот, дейност, творчество     Виден архитект, историк, археолог, реставратор, инженер, декоратор, художник – така ни се представя тази необикновена личност притежаваща несломима енергия, универсални знания, огромна ерудиция, жажда да търси и да гради. Творчеството на Виоле-льо-Дюк е оставило ярка следа в развитието на европейската наука и образование на XIX век. и не е […]

July 11, 2015 · dobrina · Comments Closed
Tags: ,  · Posted in: Други, Публикации на български, Текстове на български, Фотографии