Heritage Patterns
Representative Models

Heritage_PatternsRepresentative_Models.pdf

Heritage Patterns—Representative Models

Éva Lovra , Ed.

Published: June 2022

Pages: 234

© by the authors

ISBN 978-3-0365-4085-6 (hardback); ISBN 978-3-0365-4086-3 (PDF)
https://doi.org/10.3390/books978-3-0365-4086-3

This book is a reprint of the Special Issue Heritage Patterns—Representative Models that was published in Heritage

https://mdpi-res.com/bookfiles/book/5730/Heritage_PatternsRepresentative_Models.pdf?v1683028410

Съдържание

Относно редактора …………………………………………. vii

Предговор към „Образци на наследството—представителни модели“ ……………………. ix

Втор Оливейра Градоустройството като градоустройствено наследство

Препечатано от: Heritage 2021, 4, 58, doi:10.3390/heritage4030058 ……………… 1

Елиф Сарихан Модел на видимост на материалното наследство. Визуализация на средата на градското наследство с Методи за пространствен анализ Препечатано от: Heritage 2021, 4, 122, doi:10.3390/heritage4030122 ……………… 15

Золт ´ан Берецки Модели на разширяващия се град: Алгоритмична интерпретация на работата на Ото Вагнер Препечатано от: Heritage 2021, 4, 59, doi:10.3390/heritage4030059 ……………… 35

Лора Вон и Сам Грифитс Пространствената морфология на общността в Chipping Barnet c.1800–2015: Исторически Диалог на материалното и нематериалното наследство Препечатано от: Heritage 2021, 4, 62, doi:10.3390/heritage4030062 ……………… 53

Пол Сандърс, Миряна Лозановска и Лана Ван Гален Линии на заселване: изгубени пейзажи в рамките на карти за бъдещи морфологии Препечатано от: Heritage 2021, 4, 77, doi:10.3390/heritage4030077 ……………… 75

Уенди Р. МакКлюр Поддържане на модели на наследство в миньорските градове на северноамериканския запад: A Историко-географски подход Препечатано от: Heritage 2021, 4, 52, doi:10.3390/heritage4020052 ……………… 91

Jiazhen Zhang, Jeremy Cenci и Vincent Becue Предварително проучване за планиране на индустриалния ландшафт и пространствено оформление в Белгия Препечатано от: Heritage 2021, 4, 75, doi:10.3390/heritage4030075 ……………… 109

Bojana Bojani´c Obad S´ ˇ citaroci и Mladen Obad S´ ˇ citaroci Градска морфология на Загреб през втората половина на 19-ти век – забележителности, водещи Възстановяване на града и запазване на идентичността след земетресението от 2020 г Препечатано от: Heritage 2021, 4, 186, doi:10.3390/heritage4040186 ……………… 123

Саня Гашпарович, Тихомир Юкич и Ана Мърда Функционални и морфологични трансформации на градския блок – принос към Очаквана модернизация на историческото ядро на Загреб Препечатано от: Heritage 2021, 4, 274, doi:10.3390/heritage4040230 ……………… 139

Алесандро Венеранди, Омбрета Ромиче, Олга Чепелянская, Кавиа Калян, Nitin Bhardwaj, Vija Viese, Sebasti´an Ug´as, Shibu Raman и Sergio Porta Градска морфометрия и нематериалната уникалност на материалното наследство. Базиран на доказателства Експеримент с генеративен дизайн в историческия Кочи (Индиана) Препечатано от: Heritage 2021, 4, 243, doi:10.3390/heritage4040243 …………….. 161

Anett Mizsei и P´eter Gy ¨orgy Horv´ath Безопасно убежище — Баня и библиотека до границата с Бирма Препечатано от: Heritage 2021, 4, 119, doi:10.3390/heritage4030119 …………….. 183

v

Xuefei Wang, Jiazhen Zhang, Jeremy Cenci и Vincent Becue Характеристики на пространственото разпределение и влияещи фактори на световното архитектурно наследство Препечатано от: Heritage 2021, 4, 164, doi:10.3390/heritage4040164 …………….. 203

May 2, 2023 · dobrina · Comments Closed
Tags: ,  · Posted in: Актуална информация, Други, Публикации на български, Публикации на други езици, Текстове на български, Текстове на други езици