Archive for July, 2023

ОТНОВО ЗА АРХИТЕКТ ЙОСИФ ШНИТЕР

ТЪРГОВСКА КЪЩА ВЪВ ВАРНА Целенасоченият преглед на архитектурните източници, който направихме, за да издирим какво е проектирал архитект Йосиф Шнитер, първият градски архитект на Пловдив, за гр. Варна показа, че и тук той се изявил като пионер – проектирал е първата голяма търговска сграда за града. „Първата голяма търговска сграда във Варна е къщата на […]

July 2, 2023 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Други, Публикации на български, Текстове на български, Фотографии