Формообразуване за любознателни

Гьомбьоц

Гьомбьоц –  от унгарски gömböc –  това е тримерно изпъкнало тяло с една устойчива и една неустойчива точка на равновесие, построено през 2006 г. от унгарските математици Габор Домокош (Domokos Gábor) и Петер Варкони (Várkonyi Péter). Виж повече на:

Gömböc http://en.wikipedia.org/wiki/

Гёмбёцhttp://ru.wikipedia.org/wiki

www.gomboc.eu/site.php?inc=0&menuId=8

Хиперкуб

Конструкция на хиперкуб

Математически хиперкубът се конструира лесно:

· Точката може да се разглежда като хиперкуб от нулева размерност.

· Ако точката бъде транслирана (придвижена) по права линия с дължина a, се получава отсечка – хиперкуб с единична размерност.

· Ако отсечката бъде транслирана на разстояние a в перпендикулярна на нея посока, се образува квадрат – хиперкуб с размерност 2.

· Ако квадратът се транслира до успоредна на неговата равнина (в тримерното пространство) на разстояние a под ъгъл перпендикулярен на равнината, се получава куб – хиперкуб с размерност 3.

· Ако кубът се транслира на разстояние a в посока от четиримерното пространство, перпендикулярна на всеки от трите му ръба, се получава тесеракт, или хиперкуб в четиримерното пространство.

· И т.н.

Фамилията хиперкубове е една от малкото сред правилните политопи, които могат да се представят във всяко n-мерно пространство.

Уикипедия, свободната енциклопедия

October 26, 2010 · dobrina · Comments Closed
Tags: , ,  · Posted in: Актуална информация