Archive for October 25, 2010

Най-добрите есета по формообразуване – 2

Вижте най-добрите есета по темата на второто есе : “Приложение на правилните многостени в дизайна”:   Соня Динкова Иванова                                                                                                                                               Зорица Ангова

October 25, 2010 · dobrina · Comments Closed
Tags: , ,  · Posted in: Актуална информация