Archive for October 19, 2010

Най-добрите есета по “Формообразуване”

Вижте най-добрите есета по темата на първото есе за учебната 2010-2011 година: “Какво разбирам под форма” Кристиян Б. Петков, Надежда Г. Ремичкова и Мария С. Виденова

October 19, 2010 · dobrina · Comments Closed
Tags: , ,  · Posted in: Актуална информация