Archive for September, 2010

Теория на формообразуването v/s Теория на композицията –

Желева-Мартинс, Д., “Теория на формообразуването / Теория на композицията – в търсене на диференция специфика” – В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, Том 45, Серия 1, Доклади от Научна конференция, Русе, 10-11 ноември, 2006, Русе, 2006, с.283-287

Същият доклад най-напред е публикуван на английски език:

Zheleva-Martins, D, “Theory of Form Formation/Theory of Composition: In Search of Differentia Specifica” – In: “Educating Designers for a Global Context?” – Proceedings of the 4th engineering & Product Design Education, International Confererence, Salzburg, University of Applied Sciences, September 2006, Austria, Published by Hadleys Ltd, United Kingdom, pp.323-328

September 27, 2010 · dobrina · Comments Closed
Tags: , ,  · Posted in: Лекционни курсове, Публикации на български

ФОРМООБРАЗУВАНЕ

УЧЕБНА ПРОГРАМА НА ДИСЦИПЛИНАТА , ВКЛЮЧЕНА В УЧЕБНИЯ ПЛАН НА СПЕЦИАЛНОСТТА ИНТЕРИОР И ДИЗАЙН НА МЕБЕЛИ, ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН БАКАЛАВЪР, ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – РЕДОВНА

Вид на занятията Семестър Хорариум, часа
Седмично Общо
ЛЕКЦИИ V 3 45
ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ V 3 45
ИЗПИТ V – ДА

АНОТАЦИЯ

Дисциплината “Формообразуване” представя на студентите теоретичните основи и същността на процеса на формообразуването в материалния свят. Дисциплината дава на студентите познания за категориите форма и пространство. Разкриват се основните понятия “симетрия” и “ритъм”, основните закономерности на формообразуването – систематизирането, структурирането, конструирането на формите, както и неговият главен механизъм, състоящ се в спрягането на симетрията и ритъма в единна матрица.

September 25, 2010 · dobrina · Comments Closed
Tags: ,  · Posted in: Лекционни курсове

Европейска нощ на учените 2010

   На 24.09 – петък, 2010,  в  дома на Съюза на архитектите,         на ул. „Кракра” 11, ще се проведе за 6-ти път Европейска нощ на учените.   Програмата е следната: Зала – ІІ етаж 18 ч. – Галерия  „Елисавета Карамихайлова. Живот, отдаден на науката” – постерна изложба Проф. д-р Елисавета Карамихайлова (1897-1968) е първата жена хабилитирано лице […]

September 23, 2010 · dobrina · Comments Closed
Tags: , ,  · Posted in: Събития

22 септември – денят на независимостта

ТЕО, ПОКЛОН ПРЕД БЛАГОРОДНОТО ТИ ДЕЛО!   Манастирският комплекс “Великата Лавра” е строен през ХІ-ХІІ век и се намира на левия бряг на р. Янтра, в северозападното подножие на хълма “Царевец” в гр. Велико Търново. Църквата “Св. 40 мъченици” е действаща по времето на династията на Асеневци и е използвана за тяхна гробищна черква. Тук […]

September 22, 2010 · dobrina · Comments Closed
Tags: ,  · Posted in: Събития

МЕЖДУНАРОДЕН СТУДЕНТСКИ КОНКУРС

Ето че в навечерието на откриването на новата учебна година се открива възможност за студентите по архитектура да заявят талант и успешна кариера в  международен план.  За осми път е обявен международен конкурс за студенти от архитектурните вузове на тема „ДОМ НА ЗВЕЗДА”. Тази година организаторите предлагат на студентите да създадат проект за дом на […]

September 21, 2010 · dobrina · Comments Closed
Tags: ,  · Posted in: Актуална информация

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, СОФИЯ!

  НЕВИДИМИЯТ ГРАД Сердика и до днес си остава невидимият град за голяма част от софиянци и още повече за посетителите на столицата ни. Тя обаче съществува, като един паралелен свят и от време на време показва физическото си лице. Обербауер ни е оставил много от образите й, така както ги е видял в края […]

September 17, 2010 · dobrina · Comments Closed
Tags: , ,  · Posted in: Дискусии

ЙОЗЕФ ОБЕРБАУЕР – “СЛЕДИТЕ НА ГРАДА”

В навечерието на 17 септември – Денят на София, Софийската градска художествена галерия и Софийският исторически музей ще представят изложбата ЙОЗЕФ ОБЕРБАУЕР 1895-1926. СЛЕДИТЕ НА ВРЕМЕТО.   Откриване на 14 септември, вторник, 18.00 ч Изложбата ще продължи от 14 септември до 17 октомври 2010  „Йозеф Обербауер е първият художник, който посвещава значителна част от творческата […]

September 12, 2010 · dobrina · Comments Closed
Tags: , , ,  · Posted in: Дискусии, Текстове на български, Фотографии