Archive for September 21, 2010

МЕЖДУНАРОДЕН СТУДЕНТСКИ КОНКУРС

Ето че в навечерието на откриването на новата учебна година се открива възможност за студентите по архитектура да заявят талант и успешна кариера в  международен план.  За осми път е обявен международен конкурс за студенти от архитектурните вузове на тема „ДОМ НА ЗВЕЗДА”. Тази година организаторите предлагат на студентите да създадат проект за дом на […]

September 21, 2010 · dobrina · Comments Closed
Tags: ,  · Posted in: Актуална информация