КАЛЕНДАРЕН ПЛАН

На лекциите по “Формообразуване” за летен семестър на учебната 2010/2011 година Дата Тема на лекцията 21.02 – 25.02.2011 Въведение. Значение и цели на дисциплината „Формообразуване”. Понятие за система, структура, конструкция и форма. Същност на формообразуването. Формообразуването в системата на другите науки. 28.02 – 04.03.2011 Характеристика на симетрията като основна категория на науката за формообразуването. Видове […]

February 26, 2011 · dobrina · Comments Closed
Tags: ,  · Posted in: Актуална информация, Други, За студентите, Лекционни курсове, Текстове на български

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН

На упражненията по “Формообразуване” за летния семестър на учебната 2011/2011 година Дата Тема на упражнението 21.02 – 25.02.2011 Правилни и полуправилни многостени. Графично описание чрез трите елемента на симетрия. 28.02 – 04.03.2011 Преобразуване на правилни многостени в листови, ребрени и обемно –пластични структури. 07.03 – 11.03.2011 Групи на симетрия в равнината. Анализ на плоски мозаечни […]

February 26, 2011 · dobrina · Comments Closed
Tags: ,  · Posted in: Актуална информация, Други, За студентите, Лекционни курсове, Публикации на български, Текстове на български

Лекция: ДИЗАЙН НА ГРАДСКАТА СРЕДА

ПРИНЦИПИ И ЗАДАЧИ Предмет на дизайна на градската среда е комплексното оформяне и обзавеждане на обществените пространства на града. При дизайна на градската среда има голямо значение изучаването на особеностите на самата вече изградена и изграждаща се пространствена среда. На първо място се изучават взаимоотношенията между човека и средата. Пространствената среда се разглежда в различни […]

February 22, 2011 · admin · Comments Closed
Tags: , , ,  · Posted in: За студентите, Лекционни курсове, Публикации на български, Текстове на български, Учебни пособия

ВЪТРЕШЕН КОНКУРС ЗА СТУДЕНТИТЕ от ІІІ КУРС,

ИНДУСТРИАЛЕН ДИЗАЙН, ЛТУ, СОФИЯ Използвайте въображението си и наученото до сега за формообразуването, симетрията, ритъма, закономерностите в организацията на системите, структурите и конструкциите в света, създаването, анализирането и интерпретирането на модели… Направете от материали по избор: ¨  Новогодишна украса за интериор или ¨ Коледна украса за елха ¨ Подаръци: оригами, лего, комбинаторни и други игри […]

November 29, 2010 · dobrina · Comments Closed
Tags: , ,  · Posted in: Актуална информация, Други, За студентите

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

„ПОСТИЖЕНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО  НА СЪВРЕМЕННИЯ ДИЗАЙН И ДЕКОРАТИВНО – ПРИЛОЖНИТЕ ИЗКУСТВА”  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ  на 18 Ноември 2010 София, Национална Художествена Академия, ул. Шипка 1, 7 ателие,  ПРОГРАМА 10:00 – 10:15 ч. – Откриване на конференцията от ръководството на НХА. 10:15 – 10:30 ч. – 1. Доц. д-р Живка Бушева и Доц. д.и. Незабравка […]

November 17, 2010 · dobrina · Comments Closed
Tags: , , ,  · Posted in: Актуална информация, Други, За студентите, Събития

АНОНСИ ЗА ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ, ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪБИТИЯ В ХОД

¨¨¨  24th UIA CONGRESS       CALL FOR CONTRIBUTIONS The organisers of the UIA TOKYO 2011 congress (25-28 September 2011) call on architects, engineers, researchers and students throughout the world to express their ideas on the congress theme: DESIGN 2050, and its three subthemes: environment, cultural exchange, life. The deadline for submission of project abstracts is set […]

October 9, 2010 · dobrina · Comments Closed
Tags: , , , , ,  · Posted in: Актуална информация, Дискусии, Текстове на други езици