Archive for February, 2011

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН

На лекциите по “Формообразуване” за летен семестър на учебната 2010/2011 година Дата Тема на лекцията 21.02 – 25.02.2011 Въведение. Значение и цели на дисциплината „Формообразуване”. Понятие за система, структура, конструкция и форма. Същност на формообразуването. Формообразуването в системата на другите науки. 28.02 – 04.03.2011 Характеристика на симетрията като основна категория на науката за формообразуването. Видове […]

February 26, 2011 · dobrina · Comments Closed
Tags: ,  · Posted in: Актуална информация, Други, За студентите, Лекционни курсове, Текстове на български

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН

На упражненията по “Формообразуване” за летния семестър на учебната 2011/2011 година Дата Тема на упражнението 21.02 – 25.02.2011 Правилни и полуправилни многостени. Графично описание чрез трите елемента на симетрия. 28.02 – 04.03.2011 Преобразуване на правилни многостени в листови, ребрени и обемно –пластични структури. 07.03 – 11.03.2011 Групи на симетрия в равнината. Анализ на плоски мозаечни […]

February 26, 2011 · dobrina · Comments Closed
Tags: ,  · Posted in: Актуална информация, Други, За студентите, Лекционни курсове, Публикации на български, Текстове на български

Лекция: ДИЗАЙН НА ГРАДСКАТА СРЕДА

ПРИНЦИПИ И ЗАДАЧИ Предмет на дизайна на градската среда е комплексното оформяне и обзавеждане на обществените пространства на града. При дизайна на градската среда има голямо значение изучаването на особеностите на самата вече изградена и изграждаща се пространствена среда. На първо място се изучават взаимоотношенията между човека и средата. Пространствената среда се разглежда в различни […]

February 22, 2011 · admin · Comments Closed
Tags: , , ,  · Posted in: За студентите, Лекционни курсове, Публикации на български, Текстове на български, Учебни пособия

ВИРТУАЛНА БЪЛГАРИЯ / VIRTUAL BULGARIA

СЛЕД ЧУДЕСНАТА РЕКЛАМА НА СОФИЯ КАТО ДЕСТИНАЦИЯ ЗА КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ, ВИЖТЕ ОЩЕ ЕДНА ПРЕКРАСНА РАЗРАБОТКА, ПРЕПОРЪЧАНА ОТ СИНА МИ – АРХ. БОРИСЛАВ ВИАНА. ГЛЕДАЙТЕ С УДОВОЛСТВИЕ! ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЗА АВТОРИТЕ! http://www.bulgaria-vr.com/bg/home.html http://www.bulgaria-vr.com/en/home.html

February 16, 2011 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Видео, Други, За студентите, Текстове на български, Текстове на други езици, Фотографии

АВТОРЪТ НА ПЪРВИЯ ПЛАН НА СОФИЯ 1879-1881г.

Николай Николаевич Копыткин (1853-1912 гг.) има висше инженерно образование – завършил е Институт за строителни инженери на пътища и комуникации «Император Александър І» («Институт инженеров путей сообщения «Императора Александра І») през  1876г. [i] Това е висш инженерно-строителен институт, чийто наследник е днешният Петербурски държавен университет за пътни комуникации». Институтът е създаден през 1809 година.[ii] «Към […]

February 15, 2011 · dobrina · Comments Closed
Tags: , , ,  · Posted in: Дискусии, Други, Публикации на български, Текстове на български

ПРЕДИЗВИКАН КОМЕНТАР

относно книгата на арх. Христо Генчев, “София, мислена в пространството и отвъд времето.” АрхЛИБРИ, София, 2009 Историческите изследвания трябва да се правят честно и безпристрастно, да са отговорни пред идните поколения. Най-характерен за историята е индуктивният подход, а това означава търпеливо събиране на данни и факти, от различни източници, засичането им чрез паралелни анализи и […]

February 4, 2011 · dobrina · Comments Closed
Tags: ,  · Posted in: Дискусии, Публикации на български, Текстове на български