Формообразуване за любознателни

Гьомбьоц Гьомбьоц –  от унгарски gömböc –  това е тримерно изпъкнало тяло с една устойчива и една неустойчива точка на равновесие, построено през 2006 г. от унгарските математици Габор Домокош (Domokos Gábor) и Петер Варкони (Várkonyi Péter). Виж повече на: Gömböc – http://en.wikipedia.org/wiki/ Гёмбёц – http://ru.wikipedia.org/wiki www.gomboc.eu/site.php?inc=0&menuId=8 Хиперкуб Конструкция на хиперкуб Математически хиперкубът се конструира […]

October 26, 2010 · dobrina · Comments Closed
Tags: , ,  · Posted in: Актуална информация