Archive for January 8, 2024

Маски от периода модерн у нас – фото есе

Желева-Мартинс, Д., “Маски от периода модерн у нас” /коментар към снимков материал на П. Йокимов/- В: поредицата “АТИ – Архитектура Теория История”, ИТИГА, БАН, Издателство на БАН, 1987,брой No 2, с. 84-96.

January 8, 2024 · dobrina · Comments Closed
Tags: , ,  · Posted in: Други, Публикации на български, Текстове на български, Фотографии