The Venice Charter Revisited: Modernism, Conservation and Tradition in the 21st Century

index

Paperback – February 1, 2011
by Matthew Hardy (Author, Editor)
1 customer review

Cambridge Scholars Publishing
ISBN-13: 978-1443826662    ISBN-10: 1443826669     Edition: New edition

This book first published 2008

This title is presented with a foreword by HRH The Prince of Wales. The Venice Charter of 1964 was a major step towards better conservation of traditional buildings and places. It has since become the founding document of ICOMOS, the organisation for professionals in conservation. However, the requirement of clause 9 that new work ‘must be distinct from the architectural composition and must bear a contemporary stamp’, has been misused to justify clashing new buildings in old places around the world. The results have attracted condemnation by citizens from Sydney to St Petersburg and beyond, and have prompted UNESCO to reconsider the issue of new buildings in historic urban landscapes. “The Venice Charter Revisited: Modernism, Conservation and Tradition in the 21st Century” is a timely look at how planning has gone wrong, why it needs to be fixed, and how we can heal the mistakes of the past within the spirit of the Venice Charter. With over 700 pages and with more than 350 black and white photographs and diagrams, and including the full text of the Venice Charter and the INTBAU Venice Declaration – which seeks to guide development in historic areas to a more harmonious relationship with its surroundings – these 64 essays on new buildings in old places provide an authoritative source on heritage and planning in a diverse and rapidly developing world.

Тази книга е представена с предговор от Негово Кралско Височество Принцът на Уелс. Венецианската харта от 1964 беше важна стъпка към по-добро опазване на културното наследство – традиционните сгради и исторически места. Тя се превърна във фундаментален документ за основаване на ИКОМОС, организацията на професионалистите в областта на опазването на наследството. Въпреки това, изискването на клауза 9 от Хартата, че новото при съприкосновение със старото “трябва да е различно и да носи печата на новото време”, е злоупотреба, целяща да оправдае сблъсъка на новите сгради със старите сгради и културно-историческите места по света. Резултатите от тази дейност в тази книга са подложени на обсъждане и критика от страна на участници от Сидни до Санкт Петербург и предизвикват ЮНЕСКО да преразгледа въпроса за новите сгради, разполагащи се в историческите градски пейзажи. “Ревизиране на Венецианската харта: Модернизъм, консервация и традиция в 21-ви век” е навременна книга, в която разглеждаме къде планирането не е наред, защо тя трябва да се поправи, и как можем да излекуваме грешките от миналото в духа на Венецианската Харта. С над 700 страници и с повече от 350 черно-бели фотографии и диаграми, и включително пълния текст на Венецианската харта и Венецианската декларация, INTBAU има за цел да насочи развитието в историческите райони към по-хармонични отношения с контекста – това са 64 есета за нови сгради в контекста на старите места, които осигуряват авторитетен източник за работата и планирането по наследството, в един разнообразен и бързо развиващ се свят.

May 22, 2015 · dobrina · Comments Closed
Tags: , , , , ,  · Posted in: Актуална информация, Други, Публикации на български, Публикации на други езици, Текстове на български, Текстове на други езици