УЧИЛИЩЕ МОНУМЕНТ – ДЪРЖАВНА МЪЖКА ГИМНАЗИЯ “КНЯЗ БОРИС” В РУСЕ – Днес СУ “Христо Ботев“

Статия за Държавната мъжка гимназия “Княз Борис” в Русе,
в Списание на БИАД от 1897-1898г. кн.11-12, с.244-245
Освещаване на училището на 4 октомври 1898г.

Сградата е паметник на културата с национално значение. Строена е от 1892 до 1898 г. по проект на архитект Петко Момчилов (1868 -1923), завършил в Прага през 1892 г. Ръководител на строежа е бил архитект Я. Шамарджиев, завършил в Ганд – Белгия, а предприемач – Ксенофон х. Петров.

Проектирането на сградата е възложено още през 1892 г. на току що завършилият архитектура Петко Момчилов, вече заемащ длъжността държавен архитект в Министерството на благоустройството, и известен като “архитект по изучаване и проектиране на мъжки гимназии във Велико Търново, Русе и Видин”. Това е първият му осъществен проект.

За историята на училището виж тук: https://sou-botev.com/%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5%D1%82%D0%BE/

September 5, 2020 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Други, Публикации на български, Текстове на български, Фотографии