ЕВРОПЕЙСКИ ДНИ НА НАСЛЕДСТВОТО

Evropeiski dni na nasledstvoto-afichPrograma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповядайте на официалното откриване на Европейските дни на наследството, което ще се проведе на

31 октомври от 17.30 ч. пред Централната общинска минерална баня и непосредствено преди това, от 14.30 ч. на конференция на тема “Предизвикателства и стратегии за опазване на наследството в Европа. От Париж до София” във Френския институт.

———————————————————————————————————————————–

ЕВРОПЕЙСКИТЕ ДНИ НА НАСЛЕДСТВОТО
Културното наследство е ключов елемент за укрепване на регионалното и глобалното сътрудничество: всички негови проявления трябва да бъдат съхранявани и развивани като свидетелства за човешкия опит и въжделения, за да бъдат предавани на следващите поколения, да насърчават съзиданието в цялото му разнообразие и вдъхновяват пълноценния диалог между културите (ЮНЕСКО).

На 19 декември 1954 г. в Париж е съставена Eвропейската културна конвенция
Чл. 1 от Конвенцията гласи, че Всяка договаряща страна взема необходимите мерки за запазване и насърчаване развитието на нейния национален принос в общото културно наследство на Европа. Според член 5, всяка договаряща страна счита предметите, имащи културна стойност с европейско значение, които се намират под неин контрол, като съставна част на общото културно наследство на Европа, взема необходимите мерки за опазването им и улеснява достъпа до тях.

Първите дни на културното наследство се провеждат във Франция през 1984 г., по инициатива на министерство на културата с министър Жак Ланг, под името Дни на отворени врати в историческите паметници. След успеха им във Франция, много други европейски държави, ратифицирали Европейската културна конвенция, започват да организират свои дни на културното наследство. Жак Ланг предлага да се придаде европейско измерение на тази инициатива и през 1991 г. Съветът на Европа провъзгласява официално Дните на европейското наследство като инициатива на целия Европейски Съюз и Европейската комисия – Европейски дни на наследството с постоянен девиз: „Европа, общо наследство”. Задачата им е да представят нови културни ценности и отворят исторически сгради (недвижими културни ценности), обикновено недостъпни за широката публика.
Целите на Европейските дни на наследството са:
• Да повишат убеждението на европейските граждани в богатството и културното разнообразие на Европа;
• Да стимулират оценката на богатата мозайка от европейски култури;
• Да се противопоставят на расизма и ксенофобията и да насърчават по-голяма толерантност в Европа във и отвъд националните граници;
• Да се информират публиката и политическите власти за нуждата да се опазва културното наследство и охранява от нови заплахи;
• Да се стимулира Европа да отговори на социалните, политическите и икономическите промени, пред коите е изправена.
• Да се привличат млади хора към каузата за опазване на културното и природното наследство.
Европейските дни на наследството са чудесна възможност гражданите да открият непознати или трудно достъпни културни ценности, които често са на няколко крачки от дома им. Отваряйки врати, те „отварят” очите и сърцето на публиката за общото и разнообразно културно наследство. Успехът на инициативата през двайсетгодишната ѝ история се дължи на добрата местна организация на общински и регионални структури.
Всяка година различните общности в Европа се приобщават към общото „културно семейство“, отбелязващо огромното богатство на своето наследство. Националните и регионалните събития се организират около специфична тема, която може да включва, освен недвижими културни ценности, особени форми на природното и неосезаемото културно наследство, различни исторически периоди, различни социални групи и подходи, свързани с културното наследство. Културните събития осветляват местни умения и традиции, архитектура и художествени произведения, но по-обхватната цел е да обединят хармонично гражданите дори и да има културни и езикови различия между тях. Културните мероприятия служат като витрина за местните занаяти и традиции, архитектура и изкуство, като същевременно се насърчава разбирателството между гражданите на Европа. В зависимост от националната тема за конкретната година се привличат като партньори и други правителствени и неправителствени организации.
Дните на европейското наследство жънат голям успех. Във Франция през 2013 г. повече от 12 милиона посетители са преминали през 17000 отворени обекти и са се възползвали от предложените 20000 придружаващи събития.
В България, ратифицирала Eвропейската културна конвенция през 1991 г., тези дни са провеждани между 1999-2006 г. под егидата на Министерството на културата с постоянни съорганизатори Министерството на образованието и науката, Министерството на младежта и спорта, Националният институт за паметниците на културата и постоянен национален координатор Българският национален комитет на Международния съвет за паметниците на културата и забележителните места (БНК на ИКОМОС).
Съветът на Европа и Европейската комисия насърчават избора на транснационални теми, които да бъдат илюстрирани с трансгранични дейности, организирани съвместно от различни държави. Те варират от инициативата „скритото наследство” във Франция, където от стените, подземията или културните пейзажи се разкриват рядко виждани и неподозирани страни на културното наследство; съхраняваните в Лийдс, в Обединеното кралство, архиви на веригата магазини Marks & Spencer, прочула се със своето бельо и сандвичи; примери за неувяхващата любов на германците към дървото във всички негови форми от неолита до наши дни, както и честването на „строителното изкуство“, акцентиращо инженерни и технически решения, довели до развитието на архитектурата.
През 2014 година се отбелязва тридесетият юбилей на Европейските дни на наследството.
За да подчертаят европейското измерение на инициативата, редица държави организират съвместни мероприятия. Испания, Украйна, Молдова и Грузия са създали уебсайт, който да свързва музеите на виното из цяла Европа; бившата югославска република Македония, Словения, Франция и Белгия си сътрудничат за организиране на младежки обмен и образование в областта на културното наследство; в 21 европейски държави ще се проведе фотоконкурс под наслов „Wiki loves monuments“ (Уики обича забележителностите) с цел да се насърчат хората да открият културната, историческата и научната значимост на местата, където живеят.
През 2014 г., след осемгодишно прекъсване, България отбелязва отново Европейските дни на наследството от местните общини и културни институции под егидата на Министерство на културата през целия месец септември. С обединените усилия на Столична община, Mинистерство на културата и Френския институт в България, Дните се провеждат на 31-ви октомври, 1-ви и 2-ри ноември с темата „Културно и природно наследство на София”. Съставен е културен маршрут по протежение на историческата ос на бул. „Цар Освободител”, който да е пешеходен през двата дни. Около т.нар. „зона на жълтите павета” отворят врати важни обществени сгради на държавната администрация, финансови и културни институции, дипломатически мисии; представят се историята и дендрологичното богатство на историческите градини.
Музеят за история на София е подготвил две изложби, в наскоро реконструираната и адаптирана за музей част от сградата на Централните общински минерални бани. На открито пред главния вход се представя историята на проектиране и строителство на цялата сграда. Във фоайето са подредени курсови проекти по ландшафтна архитектура на студенти от Университета по архитектура, строителство и геодезия с предложения за съвременна ревалоризация и социализация на историческите градини в София.
Традиционният за България Ден на народните будители на 1 ноември се ознаменува в рамките на Европейските дни на наследството със специално подготвен маршрут по Алеята на бележитите българи в Борисовата градина.

Европейските дни на наследството в София ознаменуват следните важни събития:
• 60 години от подписването на Европейската културна конвенция;
• 50 години от приемането на Венецианската харта за опазване и реставриране на културното наследство;
• 135 години от създаването на Градската градина и Княжеската градина в София;
• 120 години от създаването на Княз Борисовата градина;
• Решението на Столичния общински съвет от 2013 г. за деклариране на настилката от жълти керамични павета в историческия център на София като културен пейзаж.

——————————————————————————————————————————————–

Програма
Европейски дни на наследството в София
31.10. – 02.11.2014 г.
София – културно и природно наследство
 
петък – 31.10.2014
14:30 Френски институт – пл. „Славейков” 3
Конфереция на тема
Да опазим нашето кулурно наследство: от Париж до София.
♦♦♦
17:30 Музей за история на София – Централна общинска
минерална баня, пл. „Бански” 1
Откриване на Европейските дни на наследството в София
♦♦♦
изложба „Хроника на едно забележително съзидание” – история на проектирането и строителството на Централните общински минерални бани
съставители: д-р арх. Любинка Стоилова, арх. Галина Иванчева, д-р Александър Мирков,
Танче Петрова, Мария Миркова
Компютърен дизайн: Ива Цаловска-Ценкова
♦♦♦
изложба курсови проекти по ландшафтна архитектура на студенти
от Архитектурния факултет на УАСГ
за оценка и преосмисляне на исторически градини на София
ръководител: доц. д-р арх. Георги Бояров, гл. ас. д-р арх. Владимир Чангулев
                                                                                                                                  ♦♦♦
събота – 01.11.2014 г.; неделя – 02.11.2014
09:30 – 17:00 инфо-център
                   
Централна общинска минерална баня – пл. „Бански” 1
изложби, мултимедийни презентации
                                           ♦♦♦
Пешеходни екскурзии “Люба турс”
  
10:00 – 12:00 първи тур ; 
14:00 –   16:00 втори тур                 
 
 
1 маршрут „АТРИУМ” –  сборен пункт: вход на ЦУМ под колоните към пл. „Ларго”
пл. Ларго – административна сграда на Народното събрание (бивш Партиен дом), сгради на Президентство, Министерски съвет, ЦУМ, хотел „Балкан”
2 маршрут –  сборен пункт: вход на Двореца, бул. „Цар Освободител”
Царски дворец, Дворцова градина, Градска градина, Народен театър, Софийска градска  художествена галерия.
 
3 маршрут –  сборен пункт: информационен център, подлез при СУ
Резиденция на посланика на Турция, Княжеска градина, бул. „Цар Освободител”, Къща на Димитър Яблански, Народно събрание, Къща на д-р Владимир Моллов, Резиденция на посланика на Австрия, Резиденция на посланика на Италия, градинка „Кристал”, Военен клуб.
 
4 маршрутсборен пункт: подлез на Орлов мост към Борисовата градина
Алея на бележитите българи

Информация:

д-р арх.Любинка Стоилова, гл. експерт в Общински културен институт Музей за история на София

Известие в сайта на Френския институт в България

October 29, 2014 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Актуална информация, Други, Публикации на други езици, Събития, Текстове на български