Харта за Международния културен туризъм

(Осми проект, за приемане от ИКОМОС на 12то Общо събрание, Мексико, м. октомври 1999г.)♦ Управление на туризма на места, значими за природното и културно-историческото наследство Въведение Етос на Хартата В най-широк аспект, природното и културно-историческото наследство принадлежи на всички хора. Всеки от нас има право и отговорност да разбира, радва и съхранява универсалните му ценности. […]

March 25, 2015 · dobrina · Comments Closed
Tags: , , ,  · Posted in: Други, Лекционни курсове, Публикации на български, Текстове на български