ПРЕПОРЪЧАНО ЗА ЛЮБОЗНАТЕЛНИ

    ВИДЕО-ДИЗАЙН –www.zhestkov.com, Источник: www.arhinovosti.ru http://theoryandpractice.ru/posts/1106-intervyu-s-maksimom-zhestkovym                   Nature by Numbers, Cristobal Vila http://www.etereaestudios.com/docs_html/nbyn_htm/about_index.htm http://www.etereaestudios.com/docs_html/nbyn_htm/nbyn_mov_youtube.htm http://www.youtube.com/watch?v=kkGeOWYOFoA&feature=player_embedded http://www.etereaestudios.com/docs_html/nbyn_htm/nbyn_mov_youtube.htm http://www.etereaestudios.com/docs_html/snakes_htm/snakes_making_of_index.htm http://www.etereaestudios.com/docs_html/snakes_htm/snakes_index.htm http://www.etereaestudios.com/docs_html/snakes_htm/snakes_mov_youtube.htm M.C.Escher http://www.youtube.com/watch?v=LFR8owX5n9Q&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=hDFUqHRNgzI&feature=related ГЕЩАЛТ, ГЕЩАЛТ ПРИНЦИПИ http://www.scholarpedia.org/article/Gestalt_principles http://www.youtube.com/watch?v=nr3TaVzBSKU http://www.youtube.com/watch?v=JwMY720Z42E&feature=related  

November 7, 2011 · dobrina · Comments Closed
Tags: , , , , , ,  · Posted in: Актуална информация, Видео, За студентите, Текстове на други езици, Учебни пособия, Фотографии

Теория на формообразуването v/s Теория на композицията –

Желева-Мартинс, Д., “Теория на формообразуването / Теория на композицията – в търсене на диференция специфика” – В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, Том 45, Серия 1, Доклади от Научна конференция, Русе, 10-11 ноември, 2006, Русе, 2006, с.283-287

Същият доклад най-напред е публикуван на английски език:

Zheleva-Martins, D, “Theory of Form Formation/Theory of Composition: In Search of Differentia Specifica” – In: “Educating Designers for a Global Context?” – Proceedings of the 4th engineering & Product Design Education, International Confererence, Salzburg, University of Applied Sciences, September 2006, Austria, Published by Hadleys Ltd, United Kingdom, pp.323-328

September 27, 2010 · dobrina · Comments Closed
Tags: , ,  · Posted in: Лекционни курсове, Публикации на български