ОСМИСЛЯНЕ НА ИСТОРИЧЕСКИЯ ОПИТ И СЪВРЕМЕННАТА ТЕОРИЯ НА АРХИТЕКТУРНАТА РЕСТАВРАЦИЯ

Щенков А.С. При формирането и обосноваването на своите теоретични концепции, съвременната реставрационна наука постоянно се обръща към историческия материал, стремейки се чрез опита на миналото да постигне методите на работа с паметниците на архитектурата. И това е естествено, тъй като реставрацията на паметниците се отнася към тази област на дейност, в която методиката и основаващата […]

July 5, 2015 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Дискусии, Други, Публикации на български, Текстове на български