ЗА АРХИТЕКТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА СОЦИАЛИЗМА. СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯТ РЕАЛИЗЪМ И НЕГОВОТО СЪЗНАТЕЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ В АРХИТЕКТУРАТА

В ЧЕТВЪРТА ЧАСТ на изследването ни ЗА АРХИТЕКТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА СОЦИАЛИЗМА, се разглеждат следните въпроси:
– Що е социалистически реализъм – явление, понятие, термин /тук влизат появата и дефинициите на понятието; дуализмът в определението на понятието било като  художествен метод, било като стил;
– Социалистическият реализъм и българският архитектурен контекст; Въвеждане на явлението и неговите цели и функции;
– Класиката и народните традиции; Неокласицизъм – преди и след 9.09.1944г.;
– Архитектите-проектанти; Неокласицизмът и социалистическият реализъм – парадоксална приемственост; Добавка и премахване на социалистическата символика;
– Приемственост в образованието между предвоенния неокласицизъм и социалистическия реализъм.
– Архитектурната критика на Социалистическия реализъм в професионалния печат след развенчаването на култа към личността; Рубриката Трибуна на архитекта в списание „Архитектура“;  Негативни и позитивни примери от архитектурната практика – предмет на критически анализ;
– „Новата архитектура“ след преодоляване на „схематизма и догматизма“ на социалистическия реализъм в българската архитектурна практика;
– Заключение  и Епилог – доктрината на социалистическия реализъм – стил или мода;

Можете да прочетете статията тук: academia.edu

April 17, 2022 · dobrina · Comments Closed
Tags: , ,  · Posted in: Други, За студентите, Публикации на български, Текстове на български, Фотографии