МОЯТА РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА 2019 ГОДИНА

♦Желева-Мартинс, Д“Гравюрите като източник на информация при реконструкция на архитектурни обекти” – В: “Паметници Реставрация Музеи”, Списание, Архитектурно издателство АРХ&АРТ, София 1-2 брой, 2018, с.3-19 Публикация онлайн вариант: 

https://www.academia.edu/32666219/%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%AE%D0%A0%D0%98%D0%A2%D0%95_%D0%9A%D0%90%D0%A2%D0%9E_%D0%98%D0%97%D0%A2%D0%9E%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%9A_%D0%9D%D0%90_%D0%98%D0%9D%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%AF_%D0%9F%D0%A0%D0%98_%D0%A0%D0%95%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%A3%D0%9A%D0%A6%D0%98%D0%AF_%D0%9D%D0%90_%D0%90%D0%A0%D0%A5%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%9D%D0%98_%D0%9E%D0%91%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%98

http://zheleva-martins.com/2019/06/23/%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b2%d1%8e%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%be-%d0%b8%d0%b7%d1%82%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8-2/

♦Желева-Мартинс, Д., „170 години от рождението на архитект Константин Йованович“– В: списание „Архитектура“, 2019г. брой №3, стр.44-53

Публикация онлайн вариант: 

https://www.academia.edu/39767792/170_%D0%93%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%9D%D0%98_%D0%9E%D0%A2_%D0%A0%D0%9E%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%D0%A2%D0%9E_%D0%9D%D0%90_%D0%90%D0%A0%D0%A5%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9A%D0%A2_%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%A2%D0%98%D0%9D_%D0%99%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A7

♦Zheleva-Martins Dobrina, PhD, Prof. Minka Zlateva, PhD,  Reconsideration of cultural-historical value of central public space of Sofia by means of communication, pp.486-515 –In: Communication, ville et espace public Comunicacion, ciudad y espacio public Communication, city and public space, Le Reeseau international des chaires UNESCO en communication ORBICOM, Directeurs éditoriaux Yves Théorêt, Walter Neira Bronttis, Publie par LES EDITIONS DE L’IMMATERIEL, Paris, France, 2019, ISBN: 979-10-91636-17-9

Публикация онлайн вариант: 

https://www.academia.edu/39685043/RECONSIDERATION_OF_CULTURAL-HISTORICAL_VALUE_OF_CENTRAL_PUBLIC_SPACE_OF_SOFIA_BY_MEANS_OF_COMMUNICATION

♦Желева-Мартинс, Д – Доклад за екологична оценка  на Общ устройствен план на Община Белово, Област Пазарджик, част Културно-историческо наследство

♦Zheleva-Martins Dobrina, Associate Prof.Dr. 80 moments that shaped Bulgaria – Panelof experts; Доц. д-р арх. Добрина Желева-Мартинс – член на Консултативен съвет към Британския съвет, изготвил 160 номинации включени в проучването “80 момента, променили България” https://www.britishcouncil.bg/80-years/80-moments/panel-experts

ИЗБРАНИ ПУБЛИКАЦИИ ОТ БЛОГА:

Кратка история на ИНСТИТУТА ПО ГРАДОУСТРОЙСТВО И АРХИТЕКТУРА

December 23, 2019 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Други, Публикации на български, Публикации на други езици, Текстове на български, Текстове на други езици