ЧЕСТИТ СВЕТОВЕН ДЕН НА АРХИТЕКТУРАТА! HAPPY WORLD ARCHITECTURE DAY!

On Monday, 7 October 2019, people everywhere will celebrate World Architecture Day 2019. It is traditionally celebrated every year on the first Monday in October to coincide with the United Nations World Habitat Day.

The UIA has chosen the theme “Architecture… housing for all”. It will focus on how architects can contribute to the realisation of affordable housing for all; the implementation of the New Urban Agenda; and the Sustainable Development Goals (SDGs), specifically Goal 11, “to make cities and human settlements safe, inclusive, resilient, and sustainable”.

Countries all over the globe will highlight the importance of architecture through events, exhibits, lectures and other activities, for the profession and the public.

В понеделник, 7 октомври 2019 г., хората навсякъде празнуват Световния ден на архитектурата 2019. Традиционно се празнува всяка година в първия понеделник на октомври, за да съвпада със Световния ден на местообитанието на ООН.

UIA е избрал темата „Архитектура… жилище за всички“. Ще се съсредоточи върху това как архитектите могат да допринесат за реализирането на жилища на достъпни цени за всички; прилагането на новата програма за градски условия; и Целите за устойчиво развитие (ЦУР), по-специално цел 11, „да се направят градовете и човешките селища безопасни, приобщаващи, устойчиви и устойчиви“.

Държавите по целия свят ще подчертаят значението на архитектурата чрез събития, експонати, лекции и други дейности за професията и обществеността.

October 6, 2019 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Актуална информация, Други, Публикации на български, Публикации на други езици, Събития, Текстове на български, Текстове на други езици