ПОКАНА ЗА СТУДЕНТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ “ЦВЯТ И ФОРМА”

ПРОДЪЛЖАВАТ  ОБРАЗОВАТЕНО-НАУЧНИТЕ СТУДЕНТСКИ ФОРУМИ ПО “ФОРМООБРАЗУВАНЕ” В ЛТУ-СОФИЯ

“Инициативата „Студентски образователно-научни форуми” е модерен и интерактивен метод за самообучение, чрез който студентите придобиват умението да постигат и конструират сами познанието по предмета на дисциплината „Формообразуване” и да го споделят с останалите свои колеги, включително и с нас – преподавателите. Чрез събитията в рамките на форума (конференции, дебати, реферативни четения) се дава възможност за по-обширно разискване на принципите на формообразуване, което няма как да се осъществи в рамките на ограничените по време лекционни часове. Това е отлична платформа за изява на по-активните студенти, създаваща конкурентна среда, която в средите на изкуствата е двигател на творческите изяви. Всеки участник формира и усвоява опит за представяне и защитаване на идеи, тези и аргументи, както и на подобаващо поведение пред публика. Овладяването на изкуството на реториката и на пърформанса е всъщност една от подготовките за професионалната кариера на дизайнера, който трябва да притежава умението да убеждава колеги, инвеститори, клиенти и други в адекватността на идеите си и качествата на своите продукти. Отличилите се участници в събитията получават сертификати, а материалите се публикуват в електронен формат, който е ценно помагало в самоподготовката на студентите. С цел информиране и даване на по-широка гласност на мероприятията се обявява конкурс за плакат. След журиране, най-добрите плакати се отпечатват и разлепват на видни места в университета.” –  “Формообразуване”, учебник за студентите от специалност „Инженерен дизайн” в Лесотехнически Университет, Издателство БИСМАР София, 2015 г.  с.405 – В: http://mebeli.info/FORMOOBRAZUVANE.pdf ; ISBN 978-954-91648-4-8;

ЗА ЧЕТВЪРТИ ПОРЕДЕН ПЪТ

СТУДЕНТИТЕ ОТ  II КУРС „ИНЖЕНЕРЕН ДИЗАЙН”,

ПОД РЪКОВОДСТВОТО НА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ СИ

ИНЖЕНЕР-ДИЗАЙНЕР Д-Р МИРОСЛАВА ПЕТРОВА

ОРГАНИЗИРАТ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА:

 “ЦВЯТ И ФОРМА”.

МЕРОПРИЯТИЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 26 МАЙ, 2017 ГОДИНА В ЛТУ – СОФИЯ

———————————————————————————————————-

ПЛАКАТИ

KremenaPencheva

 

Dilyana_Veska_Kristina

 

 

 

 

 

ДИЗАЙНЕРИ:

Кремена Пенчева;

Диляна Сотирова, Веска Йорданова, Кристина  Георгиева;

——————————————————————————————————————————————————————

plakat Formoobrazuvane.cdr

NikolinaMichaleva

♦  Алек Тонев; ♦ Николина Михалева.

 

 

 

 

 

 

 

———————————————————————————————————————————————————————-

ОБРАЗОВАТЕЛНО-НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ  ЦВЯТ И ФОРМА

Организирана от студентите от II курс Специалност „Инженерен дизайн“

(Интериор и дизайн на мебели) в Лесотехнически университет

НАУЧЕН КОМИТЕТ

Доц. д-р арх. Добрина Желева–Мартинс (ЛТУ) – почетен председател

Гл. ас. д-р Мирослава Петрова (ЛТУ) – председател

Проф. д-р Мария Евтимова (ЛТУ)

Гл. ас. д-р Рангел Чипев (ЛТУ)

Д-р изк. Ралица Гелева–Цветкова (БАН) – председател на Група ЦВЯТ – България

Гл. ас. д-р Мария Маринова (ЛТУ)

Д-р инж. Красимир Савчев (ЛТУ)

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Александър Тонев – студент II курс 22а гр.

Веска Йорданова – студент II курс 22б гр.

Кремена Пенчева – студент II курс 23 гр.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОКЛАДИТЕ

В срок до 5 май трябва да се предаде пълният текст на докладите съгласно изискванията посочени във файла TemplateCVJATiFORMA.doc. Докладите ще бъдат рецензирани от Научния комитет и ще бъдат приети за участие в конференцията след коригиране на текста, съгласно забележките на научния рецензент.

Максималният обем на докладите е до 6 страници, включително фигури, таблици и библиография. Презентациите по време на конференцията са в рамките на 8 минути, включително време за обсъждане и въпроси към докладчиците.

КОНКУРС ЗА НАЙ-ДОБЪР ДОКЛАД

Научното жури ще отличи трите най-добри доклада със специална грамота и награда. Всички доклади, получили обща оценка от научното жури над 5,50 ще получат сертификати.

Критериите за оценка са: оригиналност на разработката и приложената изследователска методика, демонстрирани изследователски умения; качество и яснота на изложения материал; естетическо оформление на доклада – цветове, големина на схеми и шрифтове; аргументирано и ясно представяне – убедително разясняване на материала, риторика, спазване на зададеното време за презентация.

П Р О Г Р А М А

ОБРАЗОВАТЕЛНО-НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЦВЯТ И ФОРМА

12,00 – 12,10 – Откриване на събитието. Обявяване на журито, критериите за оценка, реда и регламента на презентациите – гл. ас. Мирослава Петрова

 ПЪРВА СЕСИЯ – 12,10 – 13,20

 1. Оптично влияние на цвета – Пламенна Йорданова и Катя Великова
 1. Цветът в забележителни природни феномени – Елена Пеева и Лилия Василева
 1. Цветът като механизъм за адаптация към света. Цвят и бионика – Кремена Пенчева и Николина Михалева
 1. Влияние на светлината върху цвета – Габриела Иванова и Николай Танев
 1. Флуоресцентни цветове – Радина Павлова и Кристина Георгиева
 1. Холограми – Николета Околска и Мариета Радева
 1. Рисуване със светлина и цвят – Веска Йорданова и Диляна Сотирова
 1. Взаимовръзка между цвят и музика – Александра Иванова и Павлина Павлова

КАФЕ – ПАУЗА  – 13,20 – 13,40 ЧАСА

ВТОРА СЕСИЯ – 13,40 ДО 14,40 ЧАСА

 1. Цветът в космоса – Вероника Петрова и Станислава Петкова
 1. Синестезия – Симона Стефанова и Анна Панайотова
 1. Цвят и музика – Вероника Пенчева и Дейвид Богутлиев
 1. Цветът в народното творчество – Виктор Александров, Недислав Милянов и Христо Радулов
 1. Цветът в ислямското творчество и Алхамбра – Александра Стоянова и Александър Тонев
 1. Цветовете в природата – зелено – Георги Ангелов и Милан Ангелов
 1. Цветовете в природата – червено – Преслава Садинова, Петя Петрова и Анита Борисова
 1. Цветовете в природата – пурпурно – Тодорка Цонкова

14,50 – 15,00  – ВЪПРОСИ, КОМЕНТАРИ, ВРЪЧВАНЕ НА НАГРАДИ

 ЗАКРИВАНЕ НА СЪБИТИЕТО

 

May 22, 2017 · dobrina · Comments Closed
Tags: , , ,  · Posted in: Актуална информация, Други, За студентите, Публикации на български, Събития, Текстове на български, Фотографии