Паметниците „1300 години България” и „Мемориал на загиналите войници от Първи и Шести софийски пехотен полк”

KABКАБ се присъединява и подкрепя

декларацията на СБХ

 

 

Ние, художници, архитекти, инженери, между които и авторите на цитираните паметници,

изразяваме несъгласие с взетото на 18.12.2014 г. решение на Столичен Общински съвет за:

“възстановяване на Мемориала на загиналите войници от Първи и Шести софийски пехотен полк и демонтиране и преместване на художествените скулптурни елементи от
архитектурно-художествения синтез “1300 години България” и тяхното реаранжиране”.

Ние публично оповестяваме своята позиция за съхраняване и обновяване на паметника на съществуващото място, с благоустрояването и естетизирането на околното пространство,

както и за възстановяването на мемориалните плочи на загиналите войници в Балканската, Междусъюзническата и Първата световна война,

но без разрушаване на съществуващия паметник, свързан с историята на България, който от десетилетия се нуждае от поддържане и обновяване.

Цитираното решение беше взето в противоречие на европейските и националните норми, които е редно да се спазват при подобни случаи.
Липсваха конкретни проекти, посочване на авторите на тези проекти, публикуването им в сайта на Столична община, професионално обсъждане.
Представители на творческите съюзи, утвърдени архитекти, художници, скулптори и други дейци на културата и изкуството изразиха ясно и своевременно неодобрението си относно цитираното решение на Столичен Общински съвет, но техните аргументи не бяха съобразени.

Авторските права, идеите и предложенията на творците са пренебрегнати.

Много документи не бяха разгледани и дискутирани, като: одобрени проекти, разрешения за строеж /включително No 51 от 19.03.2009 г. от арх. Петър Диков – гл. арх. на София/, инвестиции, първа копка на 06.05.2000 г. на “Мемориал – паметни плочи на І-ва софийска пехотна дивизия”, Протокол No28 от 09.10.2014 г. на Специализирания експертен съвет по изобразителни изкуства към министъра на културата, който гласи:
1. Намира за неприемливо противопоставянето на двете събития и двата паметника – „1300 години
България” и „Мемориал на загиналите войници от Първи и Шести Софийски полкове”;
2. Потвърждава категоричното си становище, че промени по паметника „1300 години България” трябва
да се извършват само с участието на автора му – проф. Валентин Старчев;
3. Паметникът „1300 години България” е изграден в чест на годишнина от създаването на българската държава в духа на съхраняване на националната ни памет и история и е необходимо той да остане на мястото си и да бъде възстановен във вида, в който е издигнат или с евентуални промени по преценка на автора и по проект с негово участие, за което Столична община да се обърне официално към него;
4. Подкрепя идеята на Инициативен комитет за възстановяване на Мемориала на загиналите войници от Първи и Шести Софийски полкове , но предлага на СО проектирането му да се реши цялостно , на предложено от Столична община по-спокойно място, с оглед неговата по-специфична атмосфера на преклонение и сакрален характер, но не на мястото на паметника „1300 години България”.
5. Предлага да бъде разгледана възможност за предоставяне на статут на недвижима културна ценност от най-новото време на паметника „1300 години България”, София, като предложението бъде внесено в НИНКН за становище и докладване в Специализирания експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности /СЕСОНКЦ/.

В пресконференцията участват представители на Съюза на българските художници, на Съюза на архитектите в България, на Камарата на архитектите в България, на Съюза на ландшафтните архитекти и на други творчески организации, представители на СЕСИИ към МК, общински съветници, преподаватели в НХА и УАСГ, авторите на цитираните паметници:
Любен Генов- председател на СБХ, арх. Георги Бакалов – председател на САБ, арх. Владимир Дамянов – председател на КАБ, арх. Борислав Борисов – общински съветник, акад. Светлин Русев, проф. Десислава Минчева – преподавател в НХА, член на УС на СБХ, проф. арх. Благовест Вълков – преподавател в УАСГ, инж. Антон Малеев, проф. Валентин Старчев, арх. Жана Вълчанова, проф. Емил Попов – скулптор, преподавател в НХА, проф. Ангел Станев – скулптор, преподавател в НХА, проф. Емил Мирчев – скулптор, преподавател в НХА, проф. Ивайло Мирчев – преподавател в НХА, доц. Цветослав Христов скулптор, преподавател в НХА, Красимир Линков – директор на ХГ Пловдив, Иван Русев скулптор и много други.

Информационен бюлетин на КАБ
Брой 181 16 януари 2015

 

January 17, 2015 · dobrina · Comments Closed
Tags: , ,  · Posted in: Актуална информация, Дискусии, Други, Медийни участия, Публикации на български, Събития, Текстове на български