ДНЕС СВЕТЪТ СЕ ПРЕКЛАНЯ ПРЕД ГЕНИЯ НА РУСКИЯ ИНЖЕНЕР ВЛАДИМИР ШУХОВ

160 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ВЕЛИКИЯ РУСКИ ИНЖЕНЕР 

  shukhov

Владимир Григориевич Шухов е роден на 28 август 1853 г. в градчето Грайворон, Курска губерния. Баща му бил директор на местния филиал на Петербургската държавна банка. Владимир завършил училище  в Петербург и през 1871 г. постъпил в Императорското московско техническо училище (днес Московски държавен технически университет), отличаващо се с високо ниво на преподаване, особено в областта на математиката и механиката.През 1876 г. Шухов завършва с отличен успех ИМТУ и получава диплом за инженер-механик.

При  дипломирането му било предложено да остане като асистент  при знаменития математик  П.Чебишьов, или да съпровожда един от преподавателите си в пътуването му до Америка. Шухов предпочел второто, с цел да събира информация за последните технически постижения в  САЩ. Така той посещава Световното изложение във Филаделфия,  машиностроителните заводи в Питсбург и изучава организацията на американския железопътен транспорт. След връщането си от САЩ в Петербург, Шухов става проектант при локомотивното депо на железопътното общество Варшава — Виена. След две години (1878 г.) Шухов минава на работа във фирмата на инженер-предприемача Алексанър Бари, с когото се запознал по време на пътуването си в САЩ. Премества сев Баку, където фирмата на Бари води строителните и инженерни работи към нефтените местонахождения.  Шухов става автор на проекта и главен инженер на строителството на първия нефтопровод в Русия. Вторият нефтопровод проектира на следващата година… През 1878 году Шухов разработил оригинална конструкция на цилиндричен метален резервуар за съхраняване на нефт. Той  става автор и главен инженер на проектите на  първите руски магистрални нефтопроводи: Баку-Батуми (883 км, 1907г.) и по-късно Грозни-Туапсе (618 км, 1928г). Шухов внася значителен дял в развитието на руската нефтена промишленост.

През 1880 г Шухов вече е главен инженер на конструкторското бюро Бари в Москва. Около началото на  1885 г. започва да строи първите руски танкери, проектира нефтоналивни баржи, които имали най-приспособената към функцията си обтекаема форма.

Фирмата Бари взела участие през 1886 г в  конкурс за създаване  на водопроводна система на Москва. Така на базата на обширни геоложки изследвания Шухов, заедно със свои сътрудници, в течение на три години съставил проект на новата система за водоснабдяване на  Москва.

Фирмата Бари взела участие и в създаването на руската железопътна мрежа, започвайки строителството на мостове. Така през 1892 г Шухов строи своите първи железопътни мостове. През следващите години по негови проекти са построени 417 моста на различни железопътни линии. За да се справи  с такъв обем на работа, да организира  проектирането и  строителството,  избира пътя на стандартизацията.

Едновременно със строителството на мостове Шухов пристъпва към разработката и на покривни конструкции. При това той преследва целта да създаде такива системи конструкции, които да се изготвят и строят с минимални разходи на материал, труд и време. Отдава му се да проектира и реализира на практика  конструкции на най-различни покрития, отличаващи се с  такава принципна новост, че само това би било достатъчно, името му да заеме най- почетното място сред знаменитите инженери – строители по това време.

До 1890 г. Шухов създал изключително леки аркови конструкции – и днес тези арки служат като носещи елементи на стъклените сводове над големите московски магазини ГУМ и Петровския пасаж.

156280819

 Главният универсален магазин

(ГУМ, до 1953 г. – “Верхние торговые ряды”)

Большой квартал с названием кратким – ГУМ

РИА Новости http://ria.ru/moscow_mm/20081202/156284959_156280750.html#ixzz2d59wxfW6

 

 

 

leto_2008_018

Петровският пасаж в Москва – по

http://photo.rusmet.ru/fotogallery/show_photo_5218/

През  1895 г. Шухов подал заявка за получаване на патент за мрежести покрития във вид на черупка. Имат се предвид мрежи от лентова и профилна стомана и ромбовидни клетки. От тях се изготвяли леки висящи покрития и мрежести сводове на големи междуосия. Разработката на тези мрежести покрития бележи създаването на съвършено нов тип носещи конструкции.

Шухов за пръв път придава на висящото покритие завършена форма на пространствена конструкция, която отново е използвана едва след десетилетия. Даже в сравнение с високоразвитите по това време конструкции на металните сводове, неговите мрежести сводове, образувани само от един тип прътови елементи, представлявали  голяма крачка напред. «Тези конструкции отбелязват значителен прогрес: прътовата решетка, състояща се от равностойни конструктивни елементи заменя традиционните за това време пространствени ферми.» (Schadlich Ch., Das Eisen in der Architektur des 19.Jhdt., Habilitationsschrift, Weimar, 1967, S.104).

След първите опитни постройки (това са два мрежести свода, построени през 1890 г и едно висящо покритие – през 1894),  Шухов за пръв път представя своите нови  покривни конструкции по време на Общо руската изложба в Нижни Новгород през 1896г.

Фирмата Бари построила на тази изложба осем изложбени павилиона с доста внушителни размери. Четири от тях били с висящи покрития, а другите четири – с цилиндрични мрежести сводове. Освен това, една от залите с мрежести висящи покрития имала в центъра си  висящо покритие от тънка мембрана, нещо което до тогава въобще не се било прилагало в строителството .

Освен тези павилиони, била построена и водонапорна кула, в която Шухов пренесъл своята мрежа на вертикална решетъчна конструкция с хиперболоидна форма.

First_Shukhov_Tower_Nizhny_Novgorod_1896  <Първата в света хиперболоидна конструкция на В.Г.Шухов, на  Всеросийската изложба в Нижни Новгород, 1896г.;

316px-Worlds_First_Hyperboloid_in_Polibino_photo_by_Arssenev

  <Кулата -пренесена от  Нижни Новгород в Полибино – Липецка област, снимка 2009г. http://ru.wikipedia.org/

435px-Tensile_Steel_Lattice_Shell_of_Oval_Pavilion_by_Vladimir_Shukhov_1895  


<Първата в света мрежеста висяща конструкция на В.Г.Шухов – Овалният павилион  на Общоруската изложба в Нижни Новгород, по време на строителството, 1895г. Tensile_Steel_Lattice_Shell_of_Oval_Pavilion_by_Vladimir_Shukhov_1895.jpg/wiki/File

800px-Membrane_Roof_and_Tensile_Lattice_Shell_of_Shukhov_Rotunda_1895

<Висящо покритие -тънка метална мембрана

The Steel Membrane Roof and the Steel Tensile Lattice Shell of the Shukhov Rotunda, 1895http://en.wikipedia.org/wiki/File:Membrane_Roof_and_Tensile_Lattice_Shell_of_Shukhov_Rotunda_1895.jpg

През 1897г. Шухов изгражда и първите в света мрежести черупкови покрития с двойна кривина.

4< Първите в света мрежести черупкови покрития с двойна кривина от Шухов, по време на строителството – Виксунски металургичен завод, Викса, 1897г –

http://ru.wikipedia.org/wiki/

Сред хиперболоидните кули на Шухов най- голяма височина има кулата на Аджиголския фар — 68 метра. Това прекрасно съоръжение се е запазило до днес и се намира на 80 км на юго-запад от Херсон.

SAMSUNG

Postcard from Ukrainehttp://www.architectureweek.com/2003/0820/culture_1-1.html

Виж още:  http://www.youtube.com/watch?v=wkRKvvAPezQ

Самият Шухов казвал: «Това, което изглежда красиво, то е и яко, здраво. Човешкият поглед е свикнал към пропорциите в  природата, а в природата надживява това, което е здраво и целесъобразно».

Стотици водонапорни кули били проектирани и построени от Шухов на същия принцип. Тези серийно изградени кули демонстрират обаче поразително разнообразие от форми. Шухов с видимо удоволствие използвал свойството на  хиперболоида да приема най-различни форми, като например изменял положението на връзките или диаметрите на горния и долен край.

И всяка кула имала свой, различен от останалите външен вид и своя носеща способност. Сложната, включително и в конструктивно отношение задача винаги е решавана  с удивително чувство за формата и нейното формообразуване.

След революцията през 1917г. положението в Русия рязко се променя.  Бари емигрират в САЩ. Наследството на фирмата и заводът им са национализирани, а работниците избират главния инженер Шухов за ръководител на новото предприятие.  Строителната кантора Бари е трансформирана в  «Стальмост» (днес научно-изследователски и проектантски институт “ЦНИИ Проектстальконструкция”).

По проекти на В. Г. Шухов в Русия и в други държави зад границите й са построени  около 200 кули с оригинална конструкция, в това число и знаменитата Шабаловска радио-кула в Москва. Тази кула, строена през 1919- 1921 г представлява модификация на хиперболоидните конструкции на Шухов.

Строителство на Московската радиокула, 1921 г.http://www.shukhov.ru/construction.html;>

construction_01

   http://www.shukhov.ru/construction.html;

402px-Shukhov_tower_shabolovka_moscow_02

 

 

 

220px-Shukhov_Tower_by_Maxim_Fedorov

 

 

 

Кулата в Шабаловка – изглед нощем – http://ru.wikipedia.org Shukhov_Tower_by_Maxim_Fedorov.jpg

Кулата в Шабаловка предизвиква всеобщ възторг. Даже Алексей Толстой се вдъхновява от строителството й  и създава романа си «Хиперболоидът на инженер Гарин» 1926г.)«Гиперболоид_инженера_Гарина»

Шуховската кула в Москва е обявена за паметник на архитектурата и инженерната мисъл и се охранява от държавата. Шедьовърът на инженерното изкуство на 19 март миналата година навърши  90 години.

През 1928 г. Шухов е избран за член-корреспондент на Руската академия на науките, а през 1929 г. става почетен член на АН на СССР.

   В. Г. ШуVladimir_Shukhov_graveхов умира на 2-ри февруари 1939 г. и бил погребан в  гробището при Новодевичий   манастир в Москва.

Мащабът на инженерните постижения на В. Г. Шухов са съпоставими с приноса в науката на  М. В. Ломоносов, Д. И. Менделеев, И. В. Курчатов, С. П. Королев. Именно тези имена са създали авторитета и осигурили световно признание на руската наука. Още приживе съвременниците наричали В. Г. Шухов руският Едисон и «първият инженер на Руската империя», а днес Шухов е включен в списъка на стоте най-известни инженери  на всички времена и народи.

Паметници в чест на знаменития руски учен и изобретател, автор на най-старата радио-телевизионна кула в Москва, академик Владимир Шухов са издигнати в неговия роден град Гайворон, Белгород и в Москва.паметник Гайворон

27273

<Паметник и Бюст-паметник на Шухов в Грайворон.


 


  74215665  

Паметник на инж. Шухов в областния град Белгород,  построен през 2001г.

Паметникът на инж.Шухов в Москва е разположен на Сретенский булевард – с лице към Тургеневски прощад. Той е дар от ЛУКойл Москва, чието здание е близо. Покрай самия паметник са разположени  любопитни, свързани  тематично скамейки.

Построен е през 2008 г, а автори на паметника са заслужилият художник на Русия С.А. Щербаков, С.С. Щербаков и В.Ф. Шухов (правнук  на великия инженер).

0_36c76_5c6421cd_-1-L

sretbulvar-288

Творчеството на инж. Шухов става особено популярно през ХХ век, като интересът към неговите технически изобретения и особено към леките пространствени конструкции не стихва и до днес.

Виж например: Владимир Шухов и хай-тек архитектура XXI века:  

http://www.youtube.com/watch?v=MplHC_ewFtc

А Шуховската хиперболична кула се интерпретира в множество вариации по форма и предназначение:

Office Tower at Grand Central-I.M.Pei,NY,1956< Проект за небостъргач – офис кула в Ню Йорк, на  Йо Минг Пей, 1956г.

      250px-Kobe_port_tower11s3200  <Кулата  на Кобе- порт , Япония, аналогична на Шуховските хиперболоидни мрежести кули, е построена през 1963г

400px-Guangzhou_Tower

Втората по големина в света телевизионна кула в Гуанчоу – Китай, по Шуховски модел, строена 2005-2010г

Сър Фостър днес сам признава влиянието на Владимир Шухов върху неговото собствено творчество.

426px-British_Museum_Great_Court_roof

Дворът на Британския музей, покритие с мрежеста черупка от  Норман Фостър,2000г

450px-30_St_Mary_Axe,_'Gherkin'

Сградата на Суис РЕ (30 StMaryAxe, ‘Gherkin‘) в Лондон на Норман Фостър, 2004

Хърст тауър, Ню Йорк, Норман Фостър и партньори, 2006

Hearstowernyc

Виж още: Норман ФОСТЕР: “Конструкции ШУХОВА радикальны СЕГОДНЯ …”  В:

http://www.youtube.com/watch?v=Vi464P7OUVs

Има още много други съвременни лидери в архитектурата, които интерпретират конструкциите на гениалния руски инженер:800px-Olympiastadion_Muenchen Максимилиан Фуксас-търг.цен.в Милано

Mannheim Multihalle-Frei Otto&BuroHappold

MINOLTA DIGITAL CAMERAaeroport Vnukovo

В рамките на  годината на  руската култура във Великобритания и Северна Ирландия и Годината на  британската култура в Руската федерация през 2014 в Музея на науката (Scincemuseum) в Лондон в постоянната експозиция ще бъде поставен 5 -метров модел на знаменитата Шуховска телерадио кула. Моделът ще бъде направен по поръчка на Фонд «Шуховская башня» и ще бъде подарен на Музея на науката.

 

ЗАБЕЛЕЖКА:

Биографията на Владимир Шухов е на базата на руски литературни източници, както и публикацията на проф.д-р Райнер Грефе, директор на Институт за строителна история и съхраняване на паметниците на архитектурата при Университета в Инсбрук, Австрия:«VladimirG. Suchov 1853-1939. DieKunstdersparsamenKonstruktion», RainerGraefe, Ph.D, undandere, 192 S., DeutscheVerlagsAnstalt, Stuttgart, 1990, в превод на руски от Оттмар Перч: “Жизнь и творчество В. Г. Шухова”- http://www.shukhov.ru/shukhov.html


Можете да разгледате още:

Vladimir Shukhov, a beautiful mind, and his water tower in Revit 

http://www.youtube.com/watch?v=K_08nptWKsQ

This video is a summary of a blog article by Alfredo Medina, at:

http://planta1.com/forum/entry.php?35…

 

 •«Шухов В.Г. великий русский изобретатель!»- В: 

http://www.youtube.com/watch?v=Nq4hOz1ScDM 

Публикувано на 26.08.2012

Владимир Григорьевич Шухов – учёный, опередивший своё время.

•„Putin – Foster –Shukhov– High-tech architecture” –

В:http://www.youtube.com/watch?v=Ak8PSaqecCo

Публикувано в 04.04.2013

Vladimir Putin – Lord Norman Foster – Vladimir Shukhov – High-tech architecture – Diagrid
“Lord Foster fires up campaign to save rusting Russian radio tower” – http://www.guardian.co.uk/world/2010/…
http://rt.com/news/prime-time/shukhov…
http://www.youtube.com/watch?v=M2W2xZ…

 

August 28, 2013 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Актуална информация, Видео, Други, Публикации на български, Събития, Текстове на български, Фотографии