EXPOSITIONS ЕXНIВITIONS ИЗЛОЖБИ

NHG_logo

 

 

 

НАЦИОНАЛЕН МУЗЕЙ НА БЪЛГАРСКОТО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

п р е д с т а в я  Ж И В О П И С  И  С К У Л П Т У Р А О Т  Х Х В Е К        К О Л Е К Ц И Я  Н А  Н М Б И И

1 8  ю л и – 2 9 с е п т е м в р и 2 0 1 3

Пл. „Княз Александър I“ № 1

NATIONAL MUSEUM OF BULG ARIAN VISUAL ARTS

p r e s e n t s    20thС     P A I N T I N G A N D   S C U L P T U R E     N M B V A   C O L L E C T I O N

1 8 J u l y – 2 9 S e p t e m b e r 2 0 1 3

1 Knyaz Alexander I Square, Sofia

♥♥♥♥♥

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „АРХИВИ”

представя   БОГАТСТВОТО НА БЪЛГАРСКИТЕ АРХИВИ.

ИЗКУСТВОТО НА БИСТРА ВИНАРОВА (1890 – 1977)

живопис, графика и рисунки от фондовете на Централния държавен архив

 23 юли – 30 септември 2013 г.

НАЦИОНАЛЕН МУЗЕЙ НА БЪЛГАРСКОТО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Пл. „Княз Александър I“ № 1

 Изложбата е първо представяне на Бистра Винарова пред българската публика, след като през 2010 г. нейното уникално художествено наследство е дарено от сина й Траян Радев на Централния държавен архив. Обемният фонд е обработен и повече от 200 платна, графики, акварели и рисунки, създадени между 1915 и 1963 г., са реставрирани и подготвени за експониране. За първи път Централният държавен архив показва пълна колекция от произведения на български художник, съхранявани в Националния архивен фонд.

Бистра Винарова, потомка на значими възрожденски родове, получила художественото си образование в Дрезден, Мюнхен, Берлин и Виена,  е съпруга на видния български дипломат и общественик Симеон Радев. Единствената й самостоятелна изложба е с графика във Виена през 1922 г.

Художничката, почти неизвестна и слабо позната на изследователите на българско изкуство, преоткриваме като едно от най-интересните и качествени артистични  присъствия с обаяние и магнетичност в културната ни история. Изложените творби са създадени в пряк досег с авангардните течения в Германия от началото на ХХ век и съизмерими с тях и  допълват картината от нови тенденции в модерното българско изкуство. Благодарение на фондация “Проф. Николай Райнов” в експозицията е включен и най-ранният  познат за нас пейзаж на художничката от 1916 г., озаглавен “Синята църква”, който впечатлява с модерната си естетика.

През 20-те и 30-те години младата Бистра Винарова излага с дружеството на немските ескспресионисти „Ди Брюке” свои произведения, които са високо оценени от европейски интелектуалци като Никос Казандзакис и Райнер Мария Рилке, както и от модерно ориентираната българска критика.

Изложбата разкрива новаторството на една смела в творческите си пориви личност, прехвърлила още в 20-те години на ХХ век мост отвъд регионалния консерватизъм, отвъд тесните граници на нашето „родно” към модерния възглед за европейско изкуство –  идея, към която се стремим и днес.

 Проектът е под патронажа на Министерството на културата и се реализира  с финансовата подкрепа на Столична програма „Култура”  през 2012 г.

♥♥♥♥♥

 pokana(2)    

„Забравените художници на България“

Колекция Александър Керезов

 20–30 август 2013,

галерия “Академия” , Национална художествена академия

 Изложбата „Забравените художници на България“ се осъществява по идея на колекционера Александър Керезов. Изложбата е свързана с проучването и опазването на културното ни наследство от Освобождението до Втората световна война.

Работите са живописни творби, чиито създатели са имали своите върхове и идеи, но остават непопулярни или творческите им биографии не са достатъчно ясни. Сред тях са Георги Канела, Лазар Биненбаум, Никола Попов, Христо Петров – Влаха, Младен Младенов, Благой Мавров, Христо Лозев, Ивана Ксенофонова, Живка Ангелова, Екатерина Бояджиева, Стоян Рангелов, Димо Хр. Сотиров и др.

 

August 22, 2013 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Актуална информация, Други, Публикации на български, Публикации на други езици, Събития, Текстове на български, Текстове на други езици