КАЛЕНДАРЕН ПЛАН

На упражненията по “Формообразуване”

за летния семестър на учебната 2011/2011 година

Дата Тема на упражнението
21.02 – 25.02.2011 Правилни и полуправилни многостени. Графично описание чрез трите елемента на симетрия.
28.02 – 04.03.2011 Преобразуване на правилни многостени в листови, ребрени и обемно –пластични структури.
07.03 – 11.03.2011 Групи на симетрия в равнината. Анализ на плоски мозаечни структури.
14.03 – 18.03.2011 Симетрия на телата. Анализ на влиянието на земно притегляне върху симетрията на телата.
21.03 – 25.03.2011 Фрактали. Изследване на свойствата на фракталите. Видове фрактали. Формообразуване на снежинките. Генериране на снежинки с фрактални методи.
28.03 – 01.04.2011 Генериране на фрактални структури.
04.08 – 08.04.2011 Филотаксис. Анализ на структурата на листо. Извличане на геометричен модел. Интерпретиране на модела. Анализ на примери от областта на дизайна.
11.04 – 15.04.2011 Бионика. Разпределяне на студентите за работа в екипи, раздаване на индивидуални задания. Разяснения върху целите и задачите на курсовия проект по бионика.
18.04 – 22.04.2011 Избор на биологична система за анализ. Дискусия в рамките на екипа.
25.04 – 29.04.2011 Великденска ваканция
02.05 – 06.05.2011 Анализ на формата, структурата, материала, функцията на избрания обект /част от обект/.
09.05 – 13.05.2011 Презентация на резултатите от направения анализ. Оценка на резултатите от анализа. Извличане на функционален/ структурен/ механичен/ геометричен модел.
16.05 – 20.05.2011 Практика
23.05 – 27.05.2011 Изработка на макет на извлечения модел.
30.05 – 03.06.2011 Интерпретиране на модела в продукт. Изготвяне на работни чертежи.
06.06 – 10.06.2011 Заверка

 

София

20.02.2011

Изготвил:

Гл. ас. Мирослава Петрова

February 26, 2011 · dobrina · Comments Closed
Tags: ,  · Posted in: Актуална информация, Други, За студентите, Лекционни курсове, Публикации на български, Текстове на български