Европейска нощ на учените 2010

   На 24.09 – петък, 2010,  в  дома на

Съюза на архитектите,         на ул. „Кракра” 11,

ще се проведе за 6-ти път Европейска нощ на учените.

 

Програмата е следната:

Зала – ІІ етаж

18 ч. – Галерия

 „Елисавета Карамихайлова. Живот, отдаден на науката” – постерна изложба

Проф. д-р Елисавета Карамихайлова (1897-1968) е първата жена хабилитирано лице в Софийския университет, основател и пръв ръководител на Катедрата по атомна физика в нашата Алма матер и на Лабораторията по радиоактивност във Физическия институт на БАН, първата жена – професор по физика в България. Доктор по философия на Виенския университет (1922). Работила във Виена и Кеймбридж със светилата на ядрената физика. Оставила след себе си цяла плеяда от стойностни ядрени физици, които продължават делото й в областта на теоретичната и приложна ядрената физика в България.

  • „В света на българските откриватели и изобретатели” – постерна изложба

Една изложба на Националния политехнически музей, която представя големите открития и изобретения, направени от български учени – в страната и извън нея.

Ще имате възможност да научите повече за най-известния българин в Америка Асен Йорданов; за Георги Наджаков и неговото откритие, от което се роди ксероксът; за българския изобретател в света на автомобилите Румен Антонов; за създателя на мулекулно-кинетичната теория Иван Странски; за “бащата” на противозачатъчното хапче Карл Джераси; за изобретателя на дигиталния ръчен часовник Петър Петров; за основателя на българската научна школа по металознание и технология на металите Ангел Балевски; за създателя на учението за стимулацията на жизнените процеси Методий Попов; за успехите на Виден Табаков в областта на космическото материалознание; ще разберете какво точно е открил Джон Атанасов.

  • „Нежна светлина” – авторска изложба (пастел) на проф. д-р Петър Стоянов

Проф. д-р Петър Стоянов работи в Института за космически и слънчево-земни изследвания на БАН. Автор е на над 80 научни публикации, 1 монография, 5 учебници и учебни помагала, десетки научнопопулярни статии, множество рационализации и на „Уловени мигове” (живопис и стихове). Негови картини са притежание на редица частни колекции от България, Европа и Америка.

 19 ч. – Други таланти на учените

 Шоу на учените в рими и ноти (музикално-поетична вечер)

Ще се убедите в многостранните таланти на българските учени, които ще рецитират свои стихове, ще свирят и пеят пред вас…

  • „Стъпки 3” (сборник с поетични творби на български учени)

Повече от 70 бяха участниците в организирания от Съюза на учените в България за трета поредна година конкурс за стихове на български учени. Одобрените от журито поетични творби са отпечатани в сборника „Стъпки 3”, който ще бъде представен от чл.-кор. Емилия Пернишка, почетен председател на секция „Филологически науки” към СУБ – председател на журито.

  • Портрет на една дама – чл.-кор. Милена Цанева

Юбилей на проф. Милена Цанева – достоен представител на видната фамилия Цаневи, дълбок и оригинален учен, обичан преподавател, личност с широка култура, начин на общуване и разностранни интереси.

  • Поет и сатирик – академик Ангел Балевски (100 години от рождението му)

За обаятелната личност с богатата душевност на дългогодишния председател на БАН академик Ангел Балевски, основоположник на българската научна школа по металознание и технология на металите. Чл.-кор. Стефан Воденичаров, директор на Института по металознание, съоръжения и технологии „Акад. Ангел Балевски” с Център по хидро- и аеродинамика – Варна към БАН представя издадената от Акад. изд. „Проф. М. Дринов” книга със стихове, сатири, размишления, афоризми на големия учен, които са актуални и в наши дни.

 Зала – І етаж

 18.00 ч. – Панаир на иновациите – „Науката в действие”. Български фирми, изобретатели, изследователи представят свои разработки, иновационни идеи, съвременни модели и приложения.

 19.00 ч. – Младите в науката и бизнеса – изпълними идеи. Финалистите в конкурса „От науката към бизнеса – липсващото звено” представят в 5 минутни презентации своите идеи и разработки, приложими за бизнеса и обществото.

 19.30 ч. – Обявяване наградите на победителите в конкурса за журналисти “Върхови достижения на българските учени”

 20.00 ч. – Томбола, награди и … още нещо

 21.00 ч. – Afterparty с учените

 Пълната програма за София можете да видите на сайта на Клуб „Млади таланти”:

http://www.cys.bg/2010/react/

 Архитектите не съумяха да опазят като самостоятелно научно звено единствения си научен институт в БАН, но пък създадоха цели пет висши учебни заведения, подготвящи архитекти?!

Това , че сега ще приютят “Нощта на учените” ,  все пак показва положително отношение към науката въобще, нали така?

September 23, 2010 · dobrina · Comments Closed
Tags: , ,  · Posted in: Събития