XII Световен конгрес на Международната семиотична асоциация (IASS/AIS)

Нова семиотика между традиция и иновация ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ Крайният срок за предлагане на доклади е 30 юни 2014, но… Има две възможности: 1)      Изпратете резюме на доклада (максимум 500 думи) на info@semio2014.org и изчакайте да Ви отговорим дали предложението е прието и в коя кръгла маса или научна сесия е включено 2)      Прочетете внимателно […]

April 6, 2014 · dobrina · Comments Closed
Tags: ,  · Posted in: Актуална информация, Дискусии, Други, Публикации на български, Текстове на български