АВТОРЪТ НА ПЪРВИЯ ПЛАН НА СОФИЯ 1879-1881г.

Николай Николаевич Копыткин (1853-1912 гг.) има висше инженерно образование – завършил е Институт за строителни инженери на пътища и комуникации «Император Александър І» («Институт инженеров путей сообщения «Императора Александра І») през  1876г. [i] Това е висш инженерно-строителен институт, чийто наследник е днешният Петербурски държавен университет за пътни комуникации». Институтът е създаден през 1809 година.[ii] «Към […]

February 15, 2011 · dobrina · Comments Closed
Tags: , , ,  · Posted in: Дискусии, Други, Публикации на български, Текстове на български