Call for Papers: Revista de Arquitectura RA 22 (2020)


Call for Papers: Revista de Arquitectura RA 22 (2020)
Deadline: 1st February 2020

 
The Escuela de Arquitectura – Universidad de Navarra is pleased to announce that the digital version of Revista de Arquitectura – RA 21 (2019) – Architecture for Museums / Arquitectura para los museos (guest edited by Pedro Ignacio Alonso) has come out and it will soon be available in physical format too.
The previous issue of the publication, RA 20 (2018) – Nature as Construction Material, is now available open access and can be accessed throught its website.
A new call for papers has been launched for the RA 22 (2020) with the theme
Material Oriented Ontology.
The deadline to submit is February 1st, 2020.
Proposed subjects include:
Local Architecture vs Global Architecture;
 Aesthetics and Ethics of Sustainability;
Theories and Pioneers of Ecological Awareness;
Paradigms, Utopias and Manifestos, Materials;
High Tech or Soft Tech Strategies;
Technology and Matter;
Second Life. Recycling;
Economics of the Ecosystem;
Design from the Creation of Materials;
Design for Disappearance;
Zero miles Construction;
Construction as a Model of Social Regeneration;
Real Valuation of Material Impact;
Design for the interaction of varied life cycles; deconstruct;
Mines and Landfills;
The True Cost of our Objects;
New Deal on Materials;
Semantic Issues in Ecological Vocabulary;
Challenges and Threats of “Green Washing”;
Planet Earth 2050;
Water as the only element.
 
To know more on how to submit papers for the RA magazine visit the link or check the RA22_Call for papers_pdf
To know more about the issue RA 21 (2019) please check the RA website.
 
https://www.docomomo.com/2019/11/12/call-for-papers-revista-de-arquitectura-ra-22-2020/

November 13, 2019 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Актуална информация, Други, Публикации на други езици, Събития, Текстове на други езици

31 октомври – Световен ден на градовете

В своята резолюция 68/239 Генералната асамблея на ООН реши да обяви 31 октомври за Световен ден на градовете, като отбеляза, че справедливият и адекватен достъп до основни градски услуги е един от стълбовете за устойчивата урбанизация и следователно, за социално-икономическото развитие като цяло.

Плановата урбанизация повишава способността на градовете да генерират заетост и богатство, и способства за многообразието и социалното сближаване между различните класи, култури, етноси и религии. Градовете, проектирани за съвместен живот, създават възможности, позволяват да се устроят връзки и взаимодействия, а също така и допринасят за устойчивото използване на общите ресурси.

В днешно време повече от половината от населението на света живее в градовете. Като се има предвид, че се очаква тази цифра да нарасне до 68% към 2050 г., урбанизацията се превърна в едно от най-трансформиращите се и видими явления в живота на обществото.

Държавите-членки на ООН вече признаха в Новата програма за градско развитие, че урбанизацията може да постави пред човечеството редица сериозни предизвикателства в областта на обезпечаване с жилища, опазването на околната среда, изменението на климата, създаването на инфраструктура,  осигуряване на основните услуги, продоволствената безопастност, здравеопазването, образованието, достойните работни места, личната безопасност и природните ресурси.

Но, при правилен подход урбанизацията може да се превърне и в най-важно средство за осигуряване на устойчиво развитие.

Днес се усеща спешна необходимост от превръщането на урбанизацията в движеща сила за трансформация, за да се възползваме в максимална степен от предимствата на концентрацията на голям брой хора на едно място, което ще позволи да се осигури устойчив икономически растеж за всички хора без изключение, социално-културно развитие и опазване на околната среда. Чрез осигуряване на правилно планиране, проектиране, управление на стратегията и тактиката на развитието на градовете, с помощта на урбанизацията може да постигне ниво на устойчиво развитие.

Новата цифрова икономика, наричана понякога „четвърта индустриална революция“, се гради върху данни, намаляване на операционни разходи и съвместни платформи, които вече оказват дълбоко влияние в много градове по света. Иновациите в мобилността, включително под формата на безпилотни транспортни средства, електрически превозни средства и БПЛА, ще изискват принципно различни подходи към градското планиране. Технологии като изкуствен интелект, виртуална, разширена и смесена реалност и Интернет на нещата откриват нови възможности за повишаване на ефективността и комуникацията, но също така изискват нови основи на управление. Ускоряването на темпото на иновациите оказва натиск върху ръководството, вземащо стратегически решения и върху управляващите, занимаващи се с ежедневната организация на живота в града, изисквайки от тях постоянно повишаване на квалификацията си в разбирането на новите технологии, във въпросите за обществените поръчки и регулиране.

Иновациите и промяната към по-добро за  бъдещите поколения Денят преминава под мотото „По-добър град, по-добър живот”, но всяка година се избира тема на Деня, призвана да привлече вниманието към успехи в областта на урбанизацията или проблемите в тази област.

Тази година подтемата на събитието е: „Иновации и промени към по-добро за бъдещите поколения.“  Основното събитие в рамките на отбелязването на Деня ще се проведе в Екатеринбург, Руска федерация. В неговата организация вземат участие ООН-Хабитат /UN-Habitat/, Народното правителство на Шанхай и град Екатеринбург.

Защо имаме нужда от международни дни?

Международните дни са повод за обучение на широката общественост по въпроси, които вълнуват, за мобилизиране на политическата воля и ресурси за решаване на глобални проблеми, както и за прославяне и укрепване на постиженията на човечеството. Наличието на международни дни предшества създаването на Организацията на обединените нации, но ООН ги възприема като мощен инструмент за повишаване на осведомеността по определени въпроси. Повече подробности >>

https://urbanoctober.unhabitat.org/sites/default/files/2019-09/WCD_Russian_CN.pdf
https://www.un.org/en/events/citiesday/

October 30, 2019 · dobrina · Comments Closed
Tags: ,  · Posted in: Актуална информация, Други, Публикации на български, Публикации на други езици, Събития, Текстове на български, Фотографии

ЧЕСТИТ СВЕТОВЕН ДЕН НА АРХИТЕКТУРАТА! HAPPY WORLD ARCHITECTURE DAY!

On Monday, 7 October 2019, people everywhere will celebrate World Architecture Day 2019. It is traditionally celebrated every year on the first Monday in October to coincide with the United Nations World Habitat Day.

The UIA has chosen the theme “Architecture… housing for all”. It will focus on how architects can contribute to the realisation of affordable housing for all; the implementation of the New Urban Agenda; and the Sustainable Development Goals (SDGs), specifically Goal 11, “to make cities and human settlements safe, inclusive, resilient, and sustainable”.

Countries all over the globe will highlight the importance of architecture through events, exhibits, lectures and other activities, for the profession and the public.

В понеделник, 7 октомври 2019 г., хората навсякъде празнуват Световния ден на архитектурата 2019. Традиционно се празнува всяка година в първия понеделник на октомври, за да съвпада със Световния ден на местообитанието на ООН.

UIA е избрал темата „Архитектура… жилище за всички“. Ще се съсредоточи върху това как архитектите могат да допринесат за реализирането на жилища на достъпни цени за всички; прилагането на новата програма за градски условия; и Целите за устойчиво развитие (ЦУР), по-специално цел 11, „да се направят градовете и човешките селища безопасни, приобщаващи, устойчиви и устойчиви“.

Държавите по целия свят ще подчертаят значението на архитектурата чрез събития, експонати, лекции и други дейности за професията и обществеността.

October 6, 2019 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Актуална информация, Други, Публикации на български, Публикации на други езици, Събития, Текстове на български, Текстове на други езици

ПРАЗНИЦИТЕ НА СОФИЯ

В периода 1979-1992 г. празникът на София е отбелязван на 3 априлдатата, на която през 1879 г. градът е обявен за столица на България.

Днес за официален празник на нашата столица е обявен 17 септември – ден в който се почитат великомъченица София и нейните дъщери Вяра, Надежда и Любов.

Столичани са решили този ден да бъде ден на града, за да си спомняме подвига на майката мъченица София и трите и дъщери – Вяра, Надежда и Любов”, каза днес на светата литургия Негово Светейшество патриарх Неофит.

ОБАЧЕ!

СОФИЯ НОСИ ИМЕТО НА СВОЯ ХРАМ – „СВЕТА СОФИЯ“ И КАКТО ПОВЕЛЯВА ТРАДИЦИЯТА – ИМЕННО ХРАМОВИЯТ ПРАЗНИК Е И ПРАЗНИКЪТ НА СЕЛИЩЕТО.

Самият Господ Иисус Христос е Покровителят на София, тъй като древната базилика “Света София” е посветена на Божията Премъдрост /на гръцки АГIА СОФIА/, т.е. Бог Слово – Иисус Христос. Според православното учение Божията Премъдрост е Второто Лице на Света Троица – Бог Син, Който се е въплътил от св. Дева Мария и станал човек – т.е. въплътената Божия Премъдрост е Иисус Христос.

Днес за празник на ОБЛАСТ СОФИЯ е определен понеделникът след Томина неделя. Така е възстановена старата традиция, според която съборът на София, на който са се събирали хората от цялата област, е бил именно този ден. /https://bg-patriarshia.bg/news.php?id=171384/

Благовещение е денят, който по особено тържествен начин се отбелязва в старинния столичен храм „Света София – Премъдрост Божия“, приел го за свой храмов празник / https://bg-patriarshia.bg/news.php?id=286050

Богословите свързват Божията Премъдрост с Второто лице на Света Троица – Бог-Слово. Тази идеологема има връзка с Боговъплъщението, чийто начален момент точно е фиксиран в новозаветната книжнина с благовестието на св. архангел Гавраил. Православната църква отбелязва този ден като Свето Благовещение и го празнува на 25 март. В такъв смисъл единственото молитвено и богослужебно честване на Божията Премъдрост е на 25 март. /http://www.pravoslavieto.com/hramove/sofia/sv_sofia.htm#2/

„По време на мандата на столичния кмет Александър Янчулев (21 октомври 1991 – 16 ноември 1995 г.) за Ден на София беше обявен не 25 март, както трябваше да бъде, а 17 септември. Тогава по църковен календар е прославата на светите мъченици Вяра, Надежда и Любов и майка им София. След раждането на третата дъщеря майката овдовяла и сама отгледала трите си деца, като ги възпитала в непоколебим християнски дух. Но тогава християните били гонени, унижавани и избивани. Римският император Адриан научил за тяхното примерно поведение и наредил да ги доведат в двореца. Предложил им охолен живот и всякакви благини, но при условие че се откажат от вярата си. Всички отказали и започнали мъченията на дъщерите. Първа пострадала дванадесетгодишната Вяра, която изтърпяла всички мъчения и накрая била посечена с меч. Подобна била съдбата и да другите две дъщери – десетгодишната Надежда и деветгодишната Любов. Майка им не била измъчвана, тя погребала свидните си дъщери и три дни прекарала на гробовете им в сълзи и молитви. Така и предала Богу дух. Това станало през далечната 126 година. От 777 г. мощите им били пренесени в Елзас, Франция. У нас тези мъченици са почти непознати и освен календарната им прослава, храмове и параклиси в тяхна чест не са съграждани.

При следващия кмет Стефан Софиянски, който беше избиран три поредни мандата, стана друго чудо – столицата се сдоби с езически паметник. До входа на софийското метро при “Булбанк” преди имаше паметник на Ленин. Той беше премахнат и на негово място през 2001 г. се извиси на висок постамент-колона фигурата на псевдо “Св. София”.

Вместо Света София – Божията Премъдрост Бог-Слово Иисус Христос, за символ на нашата столица бе избрана една стройна и красива млада жена с крепостна корона на главата. В дясната си ръка тя държи лавров венец, а на лявата й ръка е кацнала сова – символ на мъдростта в езически времена. Ако това представлява Св. София (Божията Премъдрост), то виновниците за това кощунство нека си посипят главите с пепел и денонощно горчиво да се молят на колене в старинния храм “Св. София”.“ /Ст. н.с. д-р Христо Темелски  – В: http://www.pravoslavieto.com/hramove/sofia/sv_sofia.htm#2/

Дали ще се намери някой от бъдещите кметове, който да върне празника на патрона на града – „Света София Премъдрост Божия“ и за празник на град София?

September 17, 2019 · dobrina · Comments Closed
Tags: ,  · Posted in: Други, Публикации на български, Събития, Текстове на български, Фотографии

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, ДИМИТРОВГРАД!

September 1, 2019 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Видео, Други

21st International Conference on Engineering & Product Design Education

Towards a New Innovation Landscape

In 1999 the Product Design Education Conference was joined with the Engineering Design Education Conference into the event which was held in Glasgow in 1999 and which since 2000 has been referred to as E&PDE. This conference will mark 20 years of collaboration between the Design Education Special Interest Group (Formerly SEED) of the Design Society and the Institution of Engineering Designers and it will return to the host city where the journey began.

This year the conference will reflect on the changes in engineering and design education, and transition towards a new innovation landscape. Across sectors, there has been a trend of greater openness and collaboration. The benefits of which bring enable agility and competitiveness. In recent years this has been driven by technology and its use in collaborative teams, and globalisation of engineering and design work.

This year’s conference theme ‘Towards a New Innovation Landscape‘ aims to explore how educators will tackle changing engineering and design practices in the coming years in line with the demands of students and industry. This sentiment comes from a need to share knowledge and experiences to research trends in engineering and design education and discuss how barriers might be overcome.

The conference aims to:

Provide a platform to enable a broad variety of participants to discuss the changing innovation landscape.
Seek solutions to open new horizons to achieve a new innovation landscape.
Relate the larger discussion on innovation towards the many levels of education.
These aims will be addressed through the following conference topics related to engineering and product design education:

Innovation in engineering and product design practice
The changing innovation landscape in engineering and product design education
Industrial involvement in engineering and product design education
Creativity in engineering and product design education
Ethics and social issues in engineering and product design education
Assessment methods in engineering and product design education
New engineering and product design paradigms
Cultural practice in engineering and product design education
Engineering and product design for the general public
In keeping with the inclusive ethos of the E&PDE conference and to broaden the opportunities to link design, engineering and business with creativity and innovation, other stream proposals are welcomed. We invite you to send your ideas for other relevant topics to ied@ied.org.uk.

Към нов иновативен пейзаж

Тази година конференцията ще отбележи 20 години сътрудничество между групата за специални интереси в областта на образованието по дизайн (бивша SEED) на Дизайнерското общество и институцията на инженерните дизайнери и ще се върне в града домакин, където през 1999 г. пътуването започна.

Тази година конференцията ще разгледа промените в инженерното и дизайнерското образование и прехода към нов иновационен пейзаж. В секторите се наблюдава тенденция към по-голяма откритост и сътрудничество. Ползите носят възможност за гъвкавост и конкурентоспособност. През последните години това се ръководи от технологиите и използването им в екипи за сътрудничество и глобализация на инженерната и дизайнерската работа.
Тази година темата на конференцията „Към нов иновационен пейзаж“ има за цел да проучи как преподавателите ще се справят с променящите се инженерни и дизайнерски практики през следващите години, в съответствие с изискванията на студентите и индустрията. Това се налага от необходимостта да се споделят знания и опит в научните тенденции при обучението по инженерство и дизайн и да се обсъди как могат да бъдат преодолени бариерите.
Конференцията има за цел:
– Осигуряване на платформа, която да даде възможност на голямо разнообразие от участници да обсъдят променящия се иновационен пейзаж.
– Търсене на решения за отваряне на нови хоризонти за постигане на нов иновационен пейзаж.
– Обвързване в по-голяма дискусия относно иновациите при многото нива на образование.
Тези цели ще бъдат разгледани чрез следните теми на конференцията, свързани с обучението по инженерен и продуктов дизайн:
– Иновации в практиката по инженерен и продуктов дизайн;
– Променящият се иновационен пейзаж в обучението по инженерен и продуктов дизайн;
– Промишлено участие в обучението по инженерен и продуктов дизайн;
– Креативност в обучението по инженерен и продуктов дизайн;
– Етика и социални въпроси в обучението по инженерен и продуктов дизайн;
– Методи за оценяване в обучението по инженерен и продуктов дизайн;
– Нови парадигми за инженерен и продуктов дизайн;
– Културна практика в обучението по инженерен и продуктов дизайн;
– Инженеринг и продуктов дизайн за широката публика;
В съответствие с приобщаващия етос на E & PDE конференцията и за разширяване на възможностите за обвързване на дизайна, инженеринга и бизнеса с креативността и иновациите, се приветстват и други предложения.
Каним ви да изпратите идеите си за други подходящи теми на ied@ied.org.uk.
https://www.youtube.com/watch?v=pDM5k-ZCeTE

August 29, 2019 · dobrina · Comments Closed
Tags: ,  · Posted in: Актуална информация, Други, За студентите, Публикации на български, Публикации на други езици, Събития, Текстове на български, Текстове на други езици, Фотографии

ЧЕСТИТО НА АРХ.ЮЛИЙ ФЪРКОВ ЗВАНИЕТО ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА КЮСТЕНДИЛ

На 27 юни 2019г арх. Юлий Фърков получи званието

„Почетен гражданин на Кюстендил”

Ю. Фърков е автор на проекта за реновирането на Пауталийския Акропол. По проекта са възстановени три от бойните кули, надградена е и самата крепостна стена. Изградени са посетителски пътеки, художествено осветление, както и амфитеатрално пространство.

„Арх. Юлий Фърков беше удостоен със званието „Почетен гражданин на Кюстендил”. Съветниците в Кюстендил единодушно подкрепиха предложението, внесено от кмета Петър Паунов.
Архитект Юлий Кирилов Фърков е носител на наградите „Архитект на годината” за 2008 г. и 2009 г., на орден “Златен век” и грамота на Министерство на културата, на „Сграда на годината” 2013 г. и 2014 г.

Автор е на десетки проекти по консерваиця, рестварация и адаптация на паметниците на културата, сред които се открояват комплекса при метростанция „Сердика” в София, крепостната стена на ранновизантийска крепост на нос Акра (Акин) до Черноморец, на Лъвов мост в София, на средновековната църква „Свети Николай Чудотворец” в ,Созопол, на антична вила „Армира”, на крепостта „Перистера” в Пещера, виртуална реконструкция на късноантична и средновековна крепост и църковен ансамбъл на хълма „Св. Спас” при село Белчин бян, на Хисарлъка в Кюстендил, на средновековна църква „Св. Йоан Къстител”, раннохристиянска базилика „Св. Йоан Предтеча” и манастирски крила, на остров Св. Иван, край град Созопол. Автор е на десетки студии и статии, посветени на проблемите на рестварацията, консеревацията и адптацията на културно историческите паметници.

По:

https://dariknews.bg/regioni/kiustendil/arh.-iulij-fyrkov-poluchi-zvanieto-pocheten-grazhdanin-na-kiustendil-2173856 29 юни 2019 08:23  Автор: Дарик Кюстендил

За работата на арх.Фърков виж повече тук: http://zheleva-martins.com/2015/03/31/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BC%D0%B5-%D0%B2%D0%B8-%D0%B0%D1%80%D1%85-%D1%8E%D0%BB%D0%B8%D0%B9-%D1%84%D1%8A%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2/

 

July 16, 2019 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Актуална информация, Други, Публикации на български, Текстове на български, Фотографии