Archive for the ‘Учебни пособия’ Category

“КОНСТРУКЦИЯ ♦ ЕВРИКА ♦ ФОРМА”

ИЗЛЕЗЕ ОТ ПЕЧАТ НОВИЯТ КОМПАКТ ДИСК ОТ ПОРЕДИЦАТА  “СТУДЕНТСКИ ОБРАЗОВАТЕЛНО-НАУЧНИ ФОРУМИ” ——————————————————————————————————————————————————-                           ———————————————————————————————————————————————————— СЪДЪРЖАНИЕ Встъпителни слова – доц. д-р арх. Добрина Желева-Мартинс 1. СКЕЛЕТНИ КОНСТРУКЦИИ И ФОРМИ В ПРИРОДАТА И ДИЗАЙНА Александра Радославова / Беатрис Тодорова Презентация Текст 2. СКЕЛЕТНА КОНСТРУКЦИЯ И […]

February 20, 2015 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Актуална информация, Други, За студентите, Публикации на български, Текстове на български, Учебни пособия

“ТЕОРИЯ НА КОМПОЗИЦИЯТА”

          Желева-Мартинс, Д., Стела Ташева, “Теория на композицията”  учебник за образователна степен “Бакалавър”, на студентите от специалност „Инженерен дизайн“ на Лесотехническия университет, София Онлайн издание, СУБ, 2014г. ISBN – 978-619-7226-01-0   ЧЕТИ ОНЛАЙН ТУК: http://usb-bg.org/Theoria%20na%20kompoziciata.htm  

January 28, 2015 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Актуална информация, Лекционни курсове, Текстове на български, Учебни пособия, Фотографии

КЪМ МЕТОДОЛОГИЯТА НА АРХИТЕКТУРНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ

                                                                                                     —————————————————————————————————————————————————————————————- Желева-Мартинс, Д., “Крос-културални анализи в […]

November 30, 2014 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Други, Публикации на български, Текстове на български, Учебни пособия

НАЙ-ХУБАВИТЕ ЕСЕТА ПО ТЕОРИЯ НА КОМПОЗИЦИЯТА ЗА УЧЕБНАТА 2013-2014

УДОВОЛСТВИЕ Е ДА СЕ ЧЕТАТ ЕСЕТАТА НА ИРИНА ПЕТРОВА ПЕТРОВА ТЕ СА ДЪЛБОКО ОБМИСЛЕНИ И СЪЩЕВРЕМЕННО ЕМОЦИОНАЛНО ПЪЛНОКРЪВНИ. Първо есе                     —————————————————————————————————————————– Второ есе:                   —————————————————————————————————————————– Трето есе                   —————————————————————————————————————- […]

February 14, 2014 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Актуална информация, Други, За студентите, Публикации на български, Текстове на български, Учебни пособия

ПОНЯТИЕТО ЗА СТИЛ ДНЕС

Думата стил се употребява като термин в различни области на човешкото познание. Например във философията – се използва терминът стил на живот, където стилът е социално-психологическа категория и обозначава определен тип на поведение на индивидите, общностите и социалните групи; (Философский энциклопедический словарь, Москва, Изд “Советская энциклопедия”, 1983) Стилът в художествената дейност се определя като общност […]

November 19, 2013 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Други, За студентите, Лекционни курсове, Публикации на български, Текстове на български, Учебни пособия, Фотографии

НАЙ-ДОБРИТЕ ЕСЕТА

ИМАМЕ УДОВОЛСТВИЕТО ДА ПРЕДСТАВИМ НАЙ-ДОБРИТЕ ЕСЕТА, ОЦЕНЕНИ С ОТЛИЧЕН, ЗА ЛЕТНИЯ СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2012/2013 ГОДИНА ПО ДИСЦИПЛИНАТА “ФОРМООБРАЗУВАНЕ”, НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ВТОРИ КУРС, СПЕЦИАЛНОСТ “ИНДУСТРИАЛЕН ДИЗАЙН”,  ЛТУ – СОФИЯ.                                                   […]

June 11, 2013 · dobrina · Comments Closed
Posted in: Актуална информация, За студентите, Публикации на български, Текстове на български, Учебни пособия

СТУДЕНТСКИ ОБРАЗОВАТЕЛНО-НАУЧНИ ФОРУМИ

В края на 2012 година излезе първият диск от поредицата „ПРИНЦИПИ НА ГЕЩАЛТПСИХОЛОГИЯТА  И ПРИЛОЖЕНИЕТО ИМ В ДИЗАЙНА” –                   Сборник с материали от студентска научно – образователна конференция, в рамките на обучението на студентите от ІІІ курс, специалност “Инженерен дизайн” на ЛТУ,  по “Теория на композицията”. […]

January 2, 2013 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Актуална информация, Други, За студентите, Публикации на български, Текстове на български, Учебни пособия