Статии в популярни издания

СТАТИИ В НАУЧНО-ПОПУЛЯРНИ И ПОПУЛЯРНИ ИЗДАНИЯ

1. Желева, Д., Селото и града с нова структура – Във: в-к “Хасковска трибуна”,  от 08.07.1969 г.

2. Желева, Д., А след конкурса? – Във: в-к “Земеделско знаме” от 02.10.1975 г.

3. Желева, Д. и др., Строителството и обзавеждането на жилищата – интервю във в-к “Отечествен фронт”, бр. 9544 от 3.10.1975 г.

4. Желева, Д., Съвременното ни жилище. Комплексният подход – основен проблем при изграждането и обзавеждането на жилището. – В: сп. Отечество, №6 от 26.III.76 г., стр. 29-30.

5. Желева-Мартинс, Д., Хоризонти на техниката в жилището. В: БТА “Наука и техника”, №12, от 20.III.76 г., София, стр. 20-25.

6. Желева, Д., Проекции в бъдещето. В: сп. Наш дом, No 39, 1979,юли-август, стр. 34-35.

7. Желева-Мартинс, Д. Проекции в бъдещето. Мебелите. – В: сп. Наш дом, 1979, № 41, ноември-декември, стр. 10-11.

8. Желева, Е, Д. Желева “Младост” расте и старее…но дали хубавее? – В: сп. София, 1980, №1, стр.11-12

9. Желева-Мартинс, Д., Композиционни проблеми на малките градове. – Във: в-к “Народна култура”, бр. 25.от 20.04.1980 г

10. Желева-Мартинс, Д., Жилищното пространство. Проекции в бъдещето. В: сп. Наш дом, 1980, №42, януари-февруари, стр. 38-39.

11. Желева-Мартинс, Д. “Лицето” на жилището. В: сп. Наш дом, 1980, № 46, септември-октомври, стр.34-35.

12. Желева-Мартинс, Д. Ведомственият подход срещу националните ценности. – Във: в-к “Народна култура”, 1981, бр.39 от 25.09.1981 г

13. Желева, Д., Пешеходни пространства в градските центрове. Рецензия на книгата на П. Велев, под същото заглавие, изд. “Техника”, С. 1979 г. – Във: в-к “Архитектура”, 1981, бр.1 от 7.I.1981 г.

14. Желева-Богданова, Е. и Д. Желева-Мартинс, Достатъчно ли е “зелена” зелената система на София- Във: в-к “Народна култура”, бр. 35 от 27.08.1982 г

15. Желева, Д., Символи в архитектурата. В: сп. Наш дом, 1982, №55, март-април, стр. 2-4.

16. Желева, Д., Символи в архитектурата. В: сп. Наш дом, 1982, №56, май-юни, стр. 2-4.

17. Желева-Мартинс, Д., Символи в архитектурата. В: сп. Наш дом, 1982, №57, юли-август, стр. 2-4.

18. Желева-Мартинс, Д., Архитектура или дизайн. В: сп. Наш дом, 1983, №3, май-юни, стр. 4-5.

19. Желева-Мартинс, Д., Съвременната архитектура – обществена грижа и отговорност. Във: в-к “Народна култура”, 1983, бр.32 от 12.08.1983 г.

20. Желева-Мартинс, Д., Фалшива тревога. Във: в-к “Народна култура”, бр.39 от 26.09.1986 г

21. Желева, Д., Международна година “подслон на бездомните”. По закона на печалбата. Във: в-к “Работническо дело”, бр. 99от 09.04.1987 г

22. Желева-Мартинс, Д., “Психоанамнеза” на един жилищен квартал – В: сп. София, 1987, №10, стр. 5-6.

23. Желева-Мартинс, Д., София чака своето постановление – В: сп. София, 1987, брой No 11, стр. 17-18.

24. Желева-Мартинс, Д., Какво може и какво трябва. Преди общата художествена изложба “Проблеми на градската среда” София, 89 – Във: в-к “Пулс”, бр. 49 от 06.12.1988 г

25. Желева, Д., Имам предложения… – В: сп. София, 1989, брой №3, стр. 39.

26. Желева-Мартинс, Д. , Архитектура и време. В: сп. София,1989, брой №11, стр. 7-8

27. Желева-Мартинс, Д., Трети март. Лъвски знаци. В: сп. София, 1990, брой №3, стр. 2-3

28. Желева-Мартинс, Д., Генплан. Нужен ли е? – В: сп. София,1990, брой №8, стр. 24-27

29. Желева-Мартинс, Д., Архитектът е един Дон Кихот – В: сп. Български дневник, брой №5 от 12.07.1991 г., стр. 45.

30. Желева-Мартинс, Д., Миряна Йорданова, Юлий Фърков, Екологически чистият “ген” на София – Във: в-к “Вечерни новини”, бр. 123 от 27.06.1991 г, с. 33

31. Желева, Д., М.Харбова “Енциклопедичното творчество на Йордан Иванов” – в-к “Култура”, бр. 42 от 16.10.1992 г.

32. Желева-Мартинс, Д., М. Харбова, “Реституция и архитектурно наследство” – отзив за конференция на САБ в Пловдив, Във в-к “Култура”, бр. 2. от 08.01.1993 г

33. Желева-Мартинс, Д., “Интерарх’94 не оправда надеждите” – В: “Арх-Арт”, седмичник за архитектура, изкуство и строителство, год.3, брои 29, от 19.4.1994, с.1-2

34. Желева-Мартинс, Д., “Семиотиката като учебна дисциплина в архитектурното образование” – В: “Арх-Арт”, седмичник за архитектура, изкуство и строителство, год.4, бр.1, от 10.І.1995, с.11

35. Желева-Мартинс, Д.,   Световната асоциация по семиотика на  пространството – В: в-к “Арх-Арт борса”, бр.34 от 29.8, 1995, с.14

36. Желева-Мартинс, Д., Предварителна програма на ХIХ конгрес на Международния Съюз на Архитектите. В: в-к “Арх-Арт борса”, бр.23 от 11.6, 1996, с.12

37. Желева-Мартинс, Д., Архитектура и семиотика: Топогенетика. В: в-к “Арх-Арт борса”, 1996, бр.33, от 20.8, с.14

38. Желева-Мартинс, Д., Семиотиката на архитектурата, семиотика на пространството – /автор проф.Мартин Крампън/ превод от английски. В: в-к “Арх-Арт борса”, бр.36 от 10.9.1996, с.15

39. Желева-Мартинс, Д., “Утре ще бъде късно”. В: в-к “Арх-Арт борса”,1998

40. Желева-Мартинс, Д. “Културно поклонение в Памплона. Пети конгрес “Европейска култура“ в Испания” – В: в-к ”Арх-Арт- Борса”, 20-27.І. 1999с.7.

41. Желева-Мартинс, Д. “В търсене на взаимната полза” – В: в-к ”Арх-Арт-Борса”, 10-17.ІІ. 1999, бр.6, с.16

42. Желева-Мартинс, Д. “За изкуството архитектура и за съветниците на софийския кмет” В: в-к ”Арх-Арт Борса”, 4-7.8.1999, бр.31.с.8-9.

43. Желева-Мартинс, Д., “По повод на една столица” – В: в-к ”Арх-Арт Борса”, №49, от 8-19.ХІІ. 1999, с.12-13

44. Желева-Мартинс, Д., “Най значимите за градоустройството на ХХ век парадигми” – В: “Строителство. Градът”, №32 от 7-13.08.2000, с.10

45. Желева-Мартинс, Д., “За архитектурната специалност и нейните професии”- В: в-к ”Арх-Арт Борса”, №49 от 8-19.ХІІ. 2001, с12-13

46. Желева-Мартинс, Д. “В памет на професор Любен Тонев” – В: ”Български архитект”, информационен бюлетин на САБ, №2 от 9.І.2002г., с.3

47. Желева-Мартинс, Д., ст.н.с. П. Йокимов, д-р арх. А. Добринова и др.,“Призив” /относно Националния Музей за Архитектурата”- В: ”Български архитект”, информационен бюлетин на САБ, №2 от 19.ІІ.2002, с.3

48. Желева-Мартинс, Д., “Начало на архитектурно образование в България”В:- в-к ”Арх-Арт Борса”, №2 от 9-16.І. 2002, с.7

49. Желева-Мартинс, Д., “Любопитна находка. Архитектурно-строителен атестат от 1923г.”- В: в-к ”Арх-Арт Борса”, №6, от 6-13.ІІ. 2002, с.14-15

50. Желева-Мартинс, Д., ”Архитектурата като ресурс. Предварителна програма на конгреса на МСА в Берлин”- В: в-к ”Арх-Арт Борса”,бр.9, 27.ІІ-6.ІІІ. 2002, с.22-23/подбор и превод от ИНТЕРНЕТ/

51. Желева-Мартинс, Добрина, “Руски офицер се дипломира като инженер в България” – В: “Арх-Арт борса”, № 30 от 24 – 31 юли, 2002, с.14-15

52. Желева-Мартинс, Д. “Кой е Жайме Лернер – новият президент на МСА” – В: “Български архитект”, информационен бюлетин на САБ, № 34 от 10.09.2002, с.3

53. Желева-Мартинс, Д. “Книга за българския бит. Ралица Тодорова Гелева-Цветкова – “Традиционната керамика в живота на българина ХІХ-ХХв.”София, Акад. Изд. “Проф. Марин Дринов”, 2001 г.– В: “Арх-Арт борса”, № 13 от 27 февруари –6 март, 2002, с.22-23

54. Желева-Мартинс, Д., (с проф.Хр. Анастасов, П. Йокимов и др.), Открито писмо до Министерския съвет на РБ, Министъра на културата, Комисията за култура на НС, Международните организации ДОКОМОМО, ИКОМОС, ИКОМ, ИКАМ, МСА, срещу закриването на Националния музей на архитектурата – В: “Арх-Арт борса”, № 15, 10 – 14 април, 2002, с.13

55. Желева-Мартинс, Д., (с проф.Хр. Анастасов, П. Йокимов и др.) Открито писмо до Министерския съвет на РБ, Министъра на културата, Комисията за култура на НС, Международните организации ДОКОМОМО, ИКОМОС, ИКОМ, ИКАМ, МСА, срещу Закриването на Националния музей на архитектурата – В: “Български архитект”, информационен бюлетин на САБ, № 14 от 2.04.2002, с.5

56. Желева-Мартинс, Д., “Град Бразилия- световно наследство на Модернизма” – В: “Строителство Градът”, № 23 от 10 – 16 юни, 2002, с.40

57. Желева-Мартинс, Д., “Град Бразилия- световно наследство на Модернизма” – В: “Строителство Градът”, № 24 от 17 – 23 юни, 2002, с.40

58. Желева-Мартинс, Добрина, (с проф. Р. Ангелова, П. Йокимов и др.), “Новият закон за паметниците на културата да се придържа към световните и общоевропейски документи” – В: “Строителство Градът”, № 43 от 11 – 17 ноември, 2002, с.19

59. Желева-Мартинс, Д., ”Франция цени старините си” – В: ”Арх-Арт борса”, Брой 12 от 19-26 март, 2003, с.18-19

60. Желева-Мартинс, Д., “Според Паисий Хилендарски, Методий е живописец”В: “Български архитект” – информационен бюлетин на САБ, бр.19 от 27.5.2003г, с.4

61. Желева-Мартинс, Д., Валентина Върбанова, ”София и световното културно наследство” – В: в-к ”Арх-Арт борса”, Брой 12 от 19-26 март, 2004, с.18-19

62. Желева-Мартинс, Д., Валентина Върбанова, “Новият проблем на София” – в-к “Култура”, №31 от 23 юли, 2004, с. 5;

63. Желева-Мартинс, Д., “Археологическата карта на България да стане част от териториалния кадастър” – В: в-к “Пари”, брой 192, 7 октомври, 2004, с.13

64. Желева-Мартинс, Д., Юлий Фърков, “Оценки за въздействие върху околната среда и културно наследство” – доклад изнесен на Конференция-дискусия на тема: ”Архитектурното наследство през периода на прехода 1990-2004”, 27.09.2004, САБ, София, 28.09.2004 – В: http://stroitelstvo.bg/?act=1&I id=7148

65. Желева-Мартинс, Д., Валентина Върбанова, “София и световното културно наследство” – рубрика “Архитектура” – В: http://stroitelstvo.bg/ 2004http://www.stroitelstvo.bg/?act=1&i_id=5622

66. Желева-Мартинс, Д., Стоилова, Л., Йокимов, П, Бибина, Й. и др. “Призив” – В: В-к “Култура”, 2005, бр.23/24, – 17 юни, с.3

67. Желева-Мартинс, Д., Стоилова, Л., Йокимов, П., “Рушат Ропотамо Колеги, опомнете се”В: http://stroitelstvo.bg/page.php?id=13612 , 2006

68. Желева-Мартинс, Д., Стоилова, Л., Йокимов, П., “Докато не е късно! Колеги, опомнете се!” – В: ”Арх-Арт Борса”, 2006, бр.21 от 25 май-1юни, 2006р с.15

69. Желева-Мартинс, Д., “Сбогом Ропотамо””- В: www.cult.bg – рубрика “визуални изкуства”, “история и изкуства”, от 17.06.2007

70. Желева-Мартинс, Д., Оскар Нимайер – живата легенда на модернизма”- В: http://www.bnr.bg/radiobulgaria/emission_bulgarian/theme_kultura/material/nimayer_100.htm 2007

71. Желева-Мартинс, Д., „Димитровград Градоустройство, парково изкуство, архитектура. Ценностна интерпретация”- В: ”Арх-Арт Форум”, 2010, бр.20 от 20-27 май, с.7-10

72. Желева-Мартинс, Д., Поклон пред делото и паметта на инженер-архитект Георги Ненов”, В: АРХ-АРТ Форум, 14-21  юни, 2012, бр.24, с.5,8,9

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.