ПРОЕКТНИ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ

1. арх. Янков, В., арх. Желева, Д. и техн. И. Бакалова, консултант арх. Никола Николов, Общо-образователно училище за 1060 ученика в гр. Ташкент, УзбекистанРеализирано през 1970 г. /Училището е дар от България, конкретно със средства на жителите на гр. Хасково, след катастрофалното земетресение в Ташкент през 1967 г./ ВИЖ ТУК:

https://zheleva-martins.com/2022/09/09/

2. Желева, Д. и колектив – Устройствен проект за застояване на с. Г. Добрево, окр. Хасковски на ново място. Проектът е отличен с високо качество от МСА, и награден с парична награда от селяните. 1969 г.

3. Желева, Д., Квартално-застроителен план на жилищен район “Каменни”, гр. Хасково, 1969 г.

4. Желева, Д., Идейно-застроителен план на центъра на Минерални бани, Хасковски окръг, 1969 г.

5. Желева, Д., Планово задание за административна сграда на ГНС и ГК на БКП за гр. Харманли, 1969 г.

6. Желева, Д., Планово задание за битов комбинат в гр. Хасково, 1969 г.

7. Желева, Д., Комплексна административно-търговска сграда, съдържаща поща, администрация на ТКЗС, ресторант и магазини, в с. Поляново, Хасковски окръг. Реализирана 1970 г.

8. Желева, Д., Младежки клуб в зоната за отдих, парк “Гергана” в гр. Харманли, реализиран в 1970 г.

9. Желева, Д., Около 10 /десет/ село – устройствени проекта на села от Хасковски окръг. Проектирани в периода 1967-1970 г.

10. Желева, Д., Редица /не по-малко от 25/ индивидуални жилищни сгради, вили, кооперативни вили и др., проектирани в периода 1967-70 г. и повечето реализирани /Хасковски и Пловдивски окръзи/.

11. Беджев, Ив., Желева, Д., Попов, Н., Митев, Н. – Експеримент за система от взаимозаменяеми елементи за изграждане на стени и корпусни мебели в жилището. Реализиран в гр. Пазарджик, 1976-1977 г.