НОВИ ЩРИХИ КЪМ БЪЛГАРО-ЧЕШКАТА МОЗАЙКА

Генерал Никола Иванов е участник в Руско-Турската, Сръбско-Българската, Балканските войни и Съединението, военен министър, фотографиран в 1886 г. като флигел-адютант на Княз Александър Батенберг

Когато четох  спомените на генерал Никола Иванов, попаднах на нещо любопитно за него – с изненада разбрах, че той се е познавал с Иржи/Георги Прошек още от 1877 година! Тогава Иванов е бил едва на 16 години. Заедно със свой приятел, калофереца Дочо Хр. Дочев, заминават пеша от Търново за Свищов, за да си търсят работа.

“След тридневно лутане из тоя град и след като привършихме средствата, с които бяхме тръгнали от Габрово, настаних се на работа в литографията на губернатора със заплата едвам стигаща за прехрана. Тук прекарах до средата на декемврий 1877г., когато в Свищов пристигна назначеният за губернатор на София  Алабин, който поиска човек за литографията при новото губернаторство. От канцеларията на свищовския губернатор посочиха мен и аз трябваше да отпътувам за София, която още не беше взета, но се очакваше всеки ден превземането й.

Пътувах с един транспорт от волски коли с багажите на губернаторството под началството на един капитан. Времето беше ужасно студено и при големи несгоди успяхме да стигнем до Орхание, гдето трябваше да се чака няколко дена до падането на София. Това най-сетне стана и ние отново тръгнахме на път. Стигнахме в София и за помещение на литографията се даде една голяма полуразрушена къща, някъде около сегашния булевард “Дондуков” срещу Пражката банка, а после се премести на сегашната Александровска площад, гдето е аптеката на Странски. За литографска работа се откриваха големи перспективи  и г. инженер Прошек, който тогава беше чиновник за особени поръчения при губернатора и под чието ведение се намираше литографията, доведе от Чехия брата си Богдан с частна цинкография, която се инсталира редом с губернаторската и която ръководех аз, понеже нямаше по-подготвен за това друг. От тази цинкография изникнаха индустриалните заведения за братя Прошекови.”

по Иванов, Никола „Спомени 1861-1918“  Книга първа, София, Военно-издателски комплекс “Св. Георги Победоносец”, 1996г. , стр.19-20 

Тази находка има връзка с публикацията ни тук от 26 август 2020г. – “Коригиране на данните за строежа на Военния клуб в София/ – иж тук: https://zheleva-martins.com/2020/08/26/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B6%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE/

December 9, 2023 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Актуална информация, Други, Публикации на български, Текстове на български, Фотографии