РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯТА И ПУБЛИКАЦИИТЕ МИ

ПРЕЗ 2020, 2021 И 2022 ГОДИНА

2020

Желева-Мартинс, Д., Фърков Юлий, „Възкресяване духа на Антична Сердика“ В:  СЕРДИКА-СРЕДЕЦ-СОФИЯ, Том 8,  Национална научна конференция „90-години Музеят на София“, София – 12-14 ноември, 2018г. Издание на РИМ-София, Издателство „Фабер“, София  2020, стр.874-901 ISBN 978-619-91136-6-0

Желева-Мартинс Виана, Д., „Памет за княз Владимир Александрович Черкаски“ – В блога ми: http://zheleva-martins.com/2020/02/14

Желева-Мартинс Виана, Д., „Коригиране данните за строежа на Военния клуб в София“ – В блога ми: http://zheleva-martins.com/2020/08/26

Желева-Мартинс Виана, Д.,  31 декември – паметен ден за първия главен архитект на София Вацлав Колар (17.07.1841 – 31.12.1900)“ В блога ми: http://zhelevamartins.com/2020/12/30/

Желева-Мартинс Виана, Д.,  Органичната архитектура на Франк Лойд Райт – основни постулати„ – В: https://www.academia.edu/43856227/ , 2020

Желева-Мартинс,  Добрина, „За архитектурното наследство на социализма, Първа част – Предистория“ В: „Паметници, реставрация, музеи“,  Списание на архитектурно издателство “Арх & Арт”, София,  2020 г., брой 1-2, стр.

2021

Желева-Мартинс Виана, Д., „Вацлав Колар – първият главен архитект на София (в процес на изследване)“- – В: https://www.academia.edu/44821367 2021

Желева-Мартинс, Добрина, Радосвета Кирова-Делчева„Хотел „Янтра“ Велико Търново – образец на модернизма“ – В: „Нови прочити“ – „Многообразие в единството“2021/1, София, Изд. СУБ, Секция „История“, стр.101-119   ISSN: 1314-0825

Желева-Мартинс, Добрина, Радосвета Кирова-Делчева„Хотел „Янтра“ Велико Търново след реконструкцията. Стилова интерпретация“ – В: „Нови прочити“ – „Многообразие в единството“2021/1, София, Изд. СУБ, Секция „История“, стр.120-135  ISSN: 1314-0825

Желева-Мартинс,  Добрина, „За архитектурното наследство на социализма, втора част – Възраждане от пепелта“ В: „Паметници, реставрация, музеи“,  Списание на архитектурно издателство “Арх & Арт”, София,  2021 г., брой 1-2, стр.23-46

2022

Желева-Мартинс,  Добрина, „За архитектурното наследство на социализма, трета част – Когато се наливаха основите“ В: „Паметници, реставрация, музеи“,  Списание на архитектурно издателство “Арх & Арт”, София,  2022 г., брой 1-2, стр.15-26

Желева-Мартинс,  Добрина, „За архитектурното наследство на социализма, четвърта част. Социалистическият реализъм и неговото съзнателно приложение в архитектурата“ В: https://www.academia.edu/76319664 2022 ; http://zheleva-martins.com/2022/04/17/%D0%B7

Желева-Мартинс Виана, Д., „Модернизмът v/s Соц-реализмът и…Тоталпроект“- В блога ми: http://zheleva-martins.com/2022/08/02/

Желева-Мартинс Виана, Д., “Училище в град Ташкент – проект 1968г., реализация 1970 г.“ – В блога ми:  http://zheleva-martins.com/2022/09/09/

Miroslava Nadkova Petrova, Dobrina Zheleva-Martins Viana, Shells as a Universal Structural Type in Nature and Designchapter of the book Structural Shells [Working Title] Dr. Saeed Nemati and Prof. Farzaneh Tahmoorian, Published: September 15th, 2022 https://www.intechopen.com/online-first/83586

Желева-Мартинс Виана, Д. Интерпретация и ре-интерпретация на архитектурните паметници на културата – в търсене на непреходните ценности“ – Доклад, презентация на научната конференция на секция “История” при СУБ на тема „Интерпретация и ре-интерпретация на историята“, състояла се на 13.10.2022 в Института за етнология и фолклористика с етнографски музей при БАН – София

Желева-Мартинс Виана, Д. „Първият реализиран в България проект на първия градски архитект и градостроител на Пловдив след Освобождението инженер-архитект Йосиф Шнитер е в Севлиево“ – В блога ми: http://zheleva-martins.com/2022/11/06/

Други дейности:

Консултант на Изложба, посветена на 160 години от рождението на инж-арх.Георги Ненов, първият български градостроител“ организирана отОбединение Софийски сдружени архитекти, в ЦДА , от 9 до 19 юни 2022г. – Виж в блога ми: http://zheleva-martins.com/2022/06/07

December 20, 2022 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Други, Публикации на български, Текстове на български, Текстове на други езици