ПОЕТИЧНИТЕ ДУШИ НА СТАРИТЕ БЪЛГАРИ

В юбилейната програма, препоръчана от Министерството на просвещението за цяла България личеше една точка оригинална по своето дълбоко символично значение. На 6 април 1885г. всяко българско училище трябваше да посади на отборно свое място едно „Методиевско дръвче“; училищната младеж ще го отглежда, за да пребъде до века, и да напомня с ръст и сянка животното начало и благодать, които се съдържат в наследието, оставено нам от Кирила и Методия. Посади се дръвче и в Софийската мъжка гимназия; – посади се и се забрави! Подирете днес , де е било то, и попитайте що е станало с него? Съмнявам се, да добиете отговор за похвала и за утеха. През 1934 година по случай юбилей на Сливенската мъжка гимназия, видях там в училищен двор, дето се е помещавала гимназията, разкошна липа, скоро петдесетгодишна, посадена от ръката на учителя Владислав Шак и по някакво чудо упазена, като бе за юбилейния ден снабдена с картонов надпис за нейното потекло. Имаше защо да и се радва най-много сам Шак, дошел също от Прага да почете с лично присъствие заведението на своето първо учителство; ала тая липа радваше и всички, които по надписа разбираха, от кога е тя там и на що е символ. И да бяхме ние „новите“ българи поне толкова поетични по душа, колкото са били старите наши бащи и още са днес незаразените от нас български „непросветени“ селяни, щяхме да носим в себе един култ към такива предмети, който в пригодни минути да ни внушава красни форми на обществени слави или „тържества“. Нима в самия денъ та гимназиялния юбилей в Сливен не можеше да се направи  нещо програмно и мило около Методиевската липа там? И нима тая липа не би давала поводи, при всеки празник на Кирила и Методия да се свързува с нея едно или друго символично изпълнение?“

Балан, Александър Теодоров „Книга за мене си“,  Университетско издателство „Климент Охридски“, Издателство на Отечествения фронт, София, 1988г., с.94-95.

Александър Стоянов Теодоров-Балан е български езиковед, литературен историк и библиограф, действителен член на Българската академия на науките. Той е първият ректор на Софийския университет.

November 25, 2020 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Други, Публикации на български, Текстове на български, Фотографии