24 МАЙ – ДЕН НА ЗНАНИЕТО! ДЕН НА НАУКАТА!

  ДНЕШНАТА МИСИЯ НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ Е:  „Да провежда научни изследвания в съответствие с общочовешките ценности, националните традиции и интереси, да участва в развитието на световната наука, да изучава и умножава материалното и нематериалното културно-историческо наследство на нацията“ –  казва  академик Юлиан Ревалски, председател на Българската академия на науките. /Обръщение на Председателя на БАН – http://www.bas.bg/150-bas/ За съжаление, … Continue reading 24 МАЙ – ДЕН НА ЗНАНИЕТО! ДЕН НА НАУКАТА!