24 МАЙ – ДЕН НА ЗНАНИЕТО! ДЕН НА НАУКАТА!

 

ДНЕШНАТА МИСИЯ НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ Е:  „Да провежда научни изследвания в съответствие с общочовешките ценности, националните традиции и интереси, да участва в развитието на световната наука, да изучава и умножава материалното и нематериалното културно-историческо наследство на нацията“ –  казва  академик Юлиан Ревалски, председател на Българската академия на науките.

/Обръщение на Председателя на БАН – http://www.bas.bg/150-bas/


За съжаление, всичко това ще става без едно важно академично звено – 

ИНСТИТУТА ПО ГРАДОУСТРОЙСТВО И АРХИТЕКТУРА, който тази 2019 година щеше да навърши 70 години от създаването си, ако не бе закрит дори и последния остатък от него – Секторът “Архитектура” в Института за изследване на изкуствата при БАН, през 2016г.

♦♦♦♦♦

СЪЗДАВАНЕТО НА ИГА /НЕГОВИ СЛЕДОВНИЦИ СА СТИГА, ИТИГА, ЦА – БАН/

ДАТИРА ОТ 1949г.

ТУК ПРЕДСТАВЯМЕ КОПИЯ ОТ ДВЕ ПУБЛИКАЦИИ В ПОРЕДИЦАТА “ИЗВЕСТИЯ НА ИГА”, от 1951г. брой 1, на проф. арх. Любен Тонев, чл.кор. на БАН и проф.арх. Георги Стойков, които показват целите, задачите, мисията, структурата, научния състав на новосъздадения научен институт, дал основите на българската наука в областта на теорията и историята на  архитектурата, градоустройството, както и науката и практиката в областта на документирането и опазването на архитектурното културно наследство.

♦♦♦♦♦

Тонев, Любен, проф. арх. член-кореспондент на БАН, “Институтът по градоустройство и архитектура при Българската академия на науките”,  В: “Известия на ИГА”, 1951, бр.1, с.7-15

♦♦♦♦♦

Стойков, Георги, ст.науч.сътрудник на Института – “Националното ни архитектурно наследство и привеждането му в известност” – В: “Известия на ИГА”, 1951, бр.1, с.91-101


May 24, 2019 · dobrina · Comments Closed
Tags: , ,  · Posted in: Други, Публикации на български, Текстове на български