Проф. арх. ЛЮБЕН ТОНЕВ – ЗА НЕБОСТЪРГАЧИТЕ

На 30 март тази година / 2018 г./ се навършиха 110 години от рождението на

Член кореспондент на БАН – професор арх. Любен Тонев.

Той ми бе преподавал по градоустройство, беше ръководител катедра “Градоустройство” в УАСГ /тогава ВИСИ/, в неговата катедра съм се дипломирала, следвала съм аспирантура в МАрхИ, по заявена област „Теория и критика в архитектурата“, на института по архитектура и градоустройство  към БАН, на който той бе и създател, и директор. След защитата на дисертацията продължих научната си кариера отново в СТИГА, прераснал в ИТИГА,…където се хабилитирах и се трудих  в областта на теорията на архитектурата, семиотиката,  Историята на българското градоустройство – ХIX-XX век, Феноменът Димитровград… до закриването му. Уви, днес в БАН няма вече архитектурна институция.

И ако някой успя да отдаде почит на проф. Тонев и да почете този юбилей – това бе УАСГ.

В УАСГ бе именувана учебна зала ва неговото име:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Тъй като не можах да присъствам на това достойно събитие, реших да отбележа този юбилей по малко необичаен начин. Чрез негов текст, който звучи актуално и днес!

“АПАРТАМЕНТ  НА 68-ИЯ ЕТАЖ”

/Из: Любен Тонев „По пътя на българското градоустройство. Избрани научни трудове“ София, ИТИГА, Изд. БАН, 1987г./

————————————————————————————————————————————————————-

P.S.

Вписали сме името и биографията на проф. Л. Тонев в световна енциклопедия на архитектите на ХХ век, публикувана на италиански и английски език:

Zheleva-Martins Viana, D. & Jully K. Furkov, “Liuben Tonev” – In: “DICTIONARIO DELL’ARCHITETTURA DEL XX SECOLO”, ed. Carlo Olmo, Umberto Allemandi & C.,Turin, Italy, 2001

 

December 4, 2018 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Актуална информация, Други, Публикации на български, Текстове на български, Фотографии