ОТВОРЕНО ПИСМО ДО ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ НА СОФИЯ, АРХИТЕКТ ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ

 Арх. Здравков, длъжна съм да ви напомня, че

КАФЕ СЛАДКАРНИЦА “ФЕЯ” Е ПРИЗНАТО

КУЛТУРНО ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО  

Ето така изглеждаше култовата Кафе-сладкарница „Фея“ тогава, през 1998 г., когато бе регистрирана, заедно с целия жилищен комплекс „Яворов“, в  международния регистър на ДОКОМОМО /Международна организация за документиране и съхраняване на обектите на модерното движение при ЮНЕСКО/, 1998г. /виж Писмо от Изпълнителния комитет на ДОКОМОМО Интернешънъл, с което се потвърждава вписването на ж. к. ”Яворов” в международния регистър на селектираните обекти на модерното движение, подписано от генералния секретар на ДОКОМОМО Интернешънъл – Весел де Йонг на 16 юни 1998г./.

На свое заседание  НСОПК /Националният съвет за опазване на недвижимите паметници на културата/ при МК, под председателството на проф. Божидар Димитров и с подписите на 12 негови членове, взема решение за превантивна защита на ж. к. “Яворов“/ Виж Протокол от заседание на Националния съвет за опазване на недвижимите паметници на културата, от 12.07.2008г, който носи подписа на проф.Стефан Данаилов, Министър на МК/.

През миналата година, по време на Архитектурния фестивал „София – европейска столица“, от 2.10 до 12.10.2017г., Жилищният комплекс „Яворов“ бе включен като обект на културното наследство на Модернизма в България, в тематичен културен маршрут,  организиран от КАБ, САБ и Столична община . /виж плаката долу/.

 

 

Вие, архитект Здравков, като главен архитект на София, днес сте призован не само да се противопоставите на посегателствата върху тази  емблематична архитектурна ценност, но и да се разпоредите тя да бъде реставрирана в първоначалният и вид, така, както биха направили във всяка друга европейска страна.

 

 

С уважение и увереност, че ще изпълните своя професионален дълг,

д-р арх.Добрина Желева-Мартинс

 

July 12, 2018 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Актуална информация, Други, Публикации на български, Събития, Текстове на български, Фотографии