МЕЖДУ ТРАДИЦИЯТА И МОДЕРИЗМА ОБРАЗИ НА РОДНОТО В БЪЛГАРСКОТО ИЗКУСТВО ОТ 20-ТЕ ГОДИНИ НА ХХ ВЕК

 

СОФИЙСКА  ГРАДСКА   ХУДОЖЕСТВЕНА   ГАЛЕРИЯ

ПРЕДСТАВЯ

МЕЖДУ ТРАДИЦИЯТА И МОДЕРИЗМА

ОБРАЗИ НА РОДНОТО В БЪЛГАРСКОТО ИЗКУСТВО ОТ

20-ТЕ ГОДИНИ НА ХХ ВЕК

3май – 5 август 2018

Откриване: 2 май, сряда, 18.00 ч.

Изложбата „Между традицията и модернизма. Образи на родното в българското изкуство от 20-те години на ХХ век” е опит да се представи един сегмент от художествения живот в България  от първата половина на ХХ век. Строгото отграничаване на 20-те години на миналото столетие до известна степен е въведено в изкуствоведската литература, а и в настоящата изложба за удобство и не очертава строги граници. За българското изкуство годините на това десетилетие са време на активен и многолик художествен живот, който съществено се модернизира. Експозицията обединява произведения, които показват различните посоки на модернизиране, но същевременно отразява продължението на традициите от предходните десетилетия в младото българско изкуство. Фокусът е ориентиран в една определена посока – търсене на национална идентичност и изграждане на образи, въплъщаващи тази идея. Обособени са четири отделни тематични линии, които ясно могат да се проследят в българското изкуство от периода, а именно: интерпретации, вдъхновени от приказно-поетичния фолклор, произведения, свързани с християнството и християнското наследство, интерес към обредите и обичаите и представяне на образи от българското село. Специално място е отделено на печатната графична продукция, а експонати на приложното изкуство допълват представата за художествения живот от епохата.

Изложбата представя творби на знакови за българското изкуство автори: Иван Милев, Владимир Димитров-Майстора, Сирак Скитник, Иван Пенков, Николай Райнов, Пенчо Георгиев, Иван Лазаров, Никола Кожухаров, Борис Денев, Георги Машев и др. Произведенията са от фонда на СГХГ, на Национална галерия – София, Регионален исторически музей – София, Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей – БАН, Държавна агенция „Архиви”, Национална художествена академия, Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий”, Съюз на българските художници, Градска художествена галерия – Пловдив, художествените галерии в Стара Загора, Казанлък, Кюстендил, Пазарджик, Сливен, Шумен, Русе, Исторически музей – Самоков, регионалните исторически музеи в Добрич и Враца, частни колекции.

Проектът е посветен на председателството на България на Европейския съвет и се осъществява с подкрепата на Аурубис България – АД и Програма „Култура” на Столична община.

Куратори на изложбата са Аделина Филева, Станислава Николова и Любен Домозетски. Консултант към проекта е Татяна Димитрова, художник Надежда Олег Ляхова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

——————————————————————————————————————————————————————–


       1.Иван Милев, 1897–1927, Крали Марко, 1926, Темпера, хартия, СГХГ

Ivan Milev, 1897–1927,Prince Marko, 1926,tempera on paper

Sofia City Art Gallery

  1. Дечко Узунов, 1899–1986, Майка, 1922,Маслени бои, платно, ХГ – Казанлък

Dechko Uzunov, 1899–1986,Mother, 1922,oil on canvas, Kazanlak City Art Gallery

  1. Иван Лазаров, 1889–1952, Среднощно бдение, 20-те години на ХХ век, Майолика, Частна колекция

Ivan Lazarov, 1889–1952, Midnight Vigil, 1920’s, Majolica, Private Collection

  1. Владимир Димитров – Майстора, 1882–1960, Козарче, 20-те години на ХХ в., Маслени бои, платно, ХГ „Владимир Димитров – Майстора” – Кюстендил

Vladimir Dimitrov the Master, 1882–1960, Little Goatherd, 1920’s, oil on canvas

Vladimir Dimitrov the Master Kyustendil City Art Gallery,

  1. Иван Пенков, 1897–1957, Мадона, 1925, Маслени бои, платно, Частна колекция

Ivan Penkov, 1897–1957, Madonna, 1925, oil on canvas, Private collection

      6.Владимир Димитров – Майстора, 1882–1960,  Разпятие, Туш, хартия, НГ – София

Vladimir Dimitrov the Master, 1882–1960, Crucifix, India ink on paper, National Art Gallery, Sofia

 

 

April 28, 2018 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Актуална информация, Други, Публикации на български, Събития, Текстове на български, Текстове на други езици, Фотографии