ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, БУДИТЕЛИ!

5996.w625

ДНЕС ОТДАВАМЕ ПОЧИТ НА ВСИЧКИ БУДИТЕЛИ НА ДУХОВНОСТТА И НАЦИОНАЛНИЯ ДУХ НА НАРОДА НИ, БЛАГОДАРЕНИЕ НА КОИТО ТОЙ Е СЪХРАНИЛ ЕДИНСТВОТО, САМОСЪЗНАНИЕТО И ДЪРЖАВНОСТТА СИ ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ! 

ВСЕ ТЪЙ ЖИВИ СА МОТИВИТЕ НА ДНЕШНИЯ ПРАЗНИК:

„…първата наша грижа е да обърнем погледа на нашата младеж към всичко ценно и светло от нашето минало и да я приобщим към това минало, за да почерпи тя от него бодрост и упование, сила и импулс към дейност и творчество. Нашата младеж трябва да знае, че животът само тогава е ценен, когато е вдъхновен от идейност, от стремеж; само тогава животът е съдържателен и смислен, когато е обзет от идеализъм, когато душите и сърцата трептят за хубавото, националното, идеалното, а това е вложено в образите и творенията на всички ония наши дейци, които будиха нашия народ в дните на неговото робство, които го водиха към просвета и национална свобода през епохата на възраждането и които му създадоха вечни културни ценности през неговия свободен живот… Министерството на народното просвещение определя деня 1 ноември, деня на св. Йоан Рилски за празник на българските будители, за празник, да го наречем, на големите българи, чрез който празник, уреден планомерно и системно, да се обединяват всички усилия в това направление, като тоя ден се превърне в култ на българския народен гений: отдавайки почит към паметта на народните будители, към ония, които като самоотвержени воини, водеха българския народ в миналото към просвета, към свобода, към култура, да вдъхновим младежта чрез техните светли образи към народни и културни идеали.“                                                               Стоян Омарчевски

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА СВРЕМЕННИТЕ БЪЛГАРСКИ ПРОСВЕТИТЕЛИ, КНИЖОВНИЦИ, БУДИТЕЛИ НА НАЦИОНАЛНИЯ ДУХ, СТРЕМЕЖА КЪМ ОБРАЗОВАНИЕ И КНИЖОВНОСТ!

November 1, 2016 · dobrina · Comments Closed
Tags:  · Posted in: Други, Публикации на български, Събития, Текстове на български